Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік інвестицій в акції та порядок їх переоцінки

Окремі зарубіжні компанії, фірми з метою збереження та примноження тимчасово вільних грошових коштів, зміцнення партнерських взаємовідносин, поширення впливу на діяльність інших компаній здійснюють інвестиції в ринкові цінні папери, що дають право власності, шляхом придбання пакетів акцій. Компанія-інвестор здійснює облік інвестицій в акції на реальному, балансовому, активному рахунку "Інвестиції в акції"". Придбання акцій інших компаній відображається в обліку бухгалтерським записом:

Дебет рахунка "Інвестиції в акції""

Кредит рахунка "Грошові кошти"

На суму отриманих по акціях дивідендів складається бухгалтерське проведення:

Дебет рахунка "Грошові кошти"

Кредит рахунка "Дохід (дивіденди) по акціях"

Якщо компанія-інвестор у вигляді дивідендів отримує додаткову частку акцій, то їх вартість не є доходом. У цьому випадку відбувається тільки зниження собівартості акції за рахунок збільшення кількості акцій.

Приклад 4. Компанія "Алекс" придбала 50 акцій за ціною $60 кожна. По закінченню фінансового року інвестор отримав у рахунок дивідендів 10 додаткових акцій. За результатами даної операції собівартість акції знизилася до $50 (3000/60). При цьому в обліку здійснюється запис: отримано 10 додаткових звичайних акцій у вигляді дивідендів. Надалі собівартість 60 акцій складає $3000, тобто $50 за акцію.

Реалізація акцій відображається на рахунках бухгалтерського обліку записом:

Дебет рахунка "Грошові кошти"

Кредит рахунка "Інвестиції в акції"

У процесі утримання інвестицій в ринкові цінні папери, що надають право власності, справедлива вартість акцій може змінюватися. Зміна справедливої вартості призводить до виникнення прибутку або збитків.

Згідно з МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", визнаний прибуток або збиток, які виникають під впливом зміни справедливої вартості цінних паперів, що надають право власності, необхідно відображати у звітності таким чином:

  • - прибуток або збиток від зміни справедливої вартості акцій, утримуваних для операцій, слід включати до чистого прибутку або збитку за той період, в якому вони виникають;
  • - прибуток або збиток від зміни справедливої вартості акцій, наявних для продажу, слід або включати до чистого прибутку чи збитку за період, в якому вони виникають, або визнавати безпосередньо у складі капіталу в звіті про зміни в капіталі, доки акції не продано або не буде визнано, що корисність фінансового активу зменшилась, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше в капіталі, слід включати до чистого прибутку або збитку за період.

Компанія передбачає порядок визнання прибутку або збитку від фінансового активу, наявного для продажу, в обліковій політиці.

Приклад 5. Портфель інвестицій компанії "Рілко" у ринкові цінні папери, що надають право власності, має наступний вигляд (табл. 7.1).

Інвестиційною політикою компанії "Рілко" передбачено, що звичайні акції придбано з метою продажу, а привілейовані - з метою довгострокового інвестування, тому їх слід вважати доступними для продажу, на відміну від звичайних акцій, які призначені для продажу.

Таблиця 7.1

ДАНІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ КОМПАНІЇ "РІЛКО" У РИНКОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ СТАНОМ НА 31.12.20XX Р.

Опис ринкових цінних паперів, що налають право власності

Вартість придбання, дол. США

Справедлива вартість на кінець року, дол. США

1500 звичайних акцій компанії "Норд"

105 000

102 300

3000 звичайних акцій компанії "Стерн"

186 700

194 200

2000 привілейованих акцій компанії "Омега"

169 000

157 800

1500 звичайних акцій компанії "Фабія"

103 900

124 700

Усього

564 600

579 000

На рахунках бухгалтерського обліку компанії "Рілко" операції з інвестування коштів у ринкові цінні папери, що надають право власності, будуть відображені записами:

1. Інвестування коштів у ринкові цінні папери, що надають право власності, з мстою продажу, дол.

Дебет рахунка "Інвестиції в акції, призначені для продажу"-395 600

Кредит рахунка "Грошові кошти" - 395 600

2. Вкладення коштів у ринкові цінні папери, що надають право власності, з метою довгострокового інвестування, дол.

Дебет рахунка "Інвестиції в акції, доступні для продажу" - 169 000

Кредит рахунка "Грошові кошти" - 169 000

  • 3. Коригування вартості портфельних інвестицій з урахуванням зміни вартості акцій станом на 31.12.20ХХ р., дол.
  • - по акціях, призначених для продажу

Дебет рахунка "Інвестиції в акції, призначені для продажу"-25600

Кредит рахунка "Нереалізований прибуток від утримання акцій "- 25 600

- по акціях, доступних для продажу

Дебет рахунка "Нереалізований збиток від утримання акцій, доступних для продажу"(рахунок "Капітал") - 11 200

Кредит рахунка "Інвестиції в акції, доступні для продажу" - 11 200.

Інформація з коригування вартості портфельних інвестицій у даному прикладі свідчить, що зміна вартості акцій, призначених для продажу, визначається як прибуток, а зміна вартості інвестицій в акції, доступні для продажу, у вигляді збитку відображається безпосередньо у складі капіталу в Звіті про зміни в капіталі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>