Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Медицина arrow Стимуляція здоров'я та інтелекту
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ДЕСЬ ТУТ ЗАХОВАНІ СТИМУЛЯТОРИ ІНТЕЛЕКТУ

Біоенергетичні резонатори

Уявлення про небачений, інший світ - світ ірраціональності - людям надавали релігія, філософія, мистецтво. В давнину у різних народів цей світ називався по-різному, але об'єднувався ідеєю про походження всього існуючого з пустоти. Неможливість пояснити деякі фізичні явища в свій час змусили Ньютона ввести в науку поняття про так зване теоретичне середовище, назване "ефіром", яке відповідає тому, що називається фізичним вакуумом. Свого часу Ейнштейн і Картон, розробляючи теорію торсійного поля, уявляли вакуум як матеріальну основу. У той же час в Дао існувала основа Духовна. Тільки в 1993 році російський вчений Г. І. Шипов сформулював нову теорію фізичного вакууму, ввівши три нових стани матерії: фізичний вакуум, первинні торсійні поля (психічна енергія) і абсолютне Ніщо, із якого народжується все (Абсолют, Вищий Розум). Ввівши в науку фактично поняття Бога, стало можливим говорити про два великих способи пізнання світу - науку і віру.

На основі таких теоретичних міркувань було розроблено ряд пристосувань і винаходів, які можуть по різному впливати на біологічні об'єкти і навколишній простір. Кожне з таких пристосувань виконує тільки йому властиве завдання з використанням Нових Рун. У цьому випадку Руни - піктографічні резонатори, які взаємодіють із випромінюваннями (потоками енергії Космосу), не викривленими простором чи людиною. На основі цього вчені розробили "Рунний біорезонатор", який працює безпосередньо з хвильовим геномом біологічного об'єкта. Спершу було створено пристосування за принципом "енергоінформаційного лазера", який генерує сильний вузький потік - промінь. Крім основного енергетичного потоку, навколо нього були ще слабкі формуючі потоки основного, подібні на спіралі ДНК. На наступному етапі розробляли сопло для регулювання енергетичного потоку. З пристосування і через усунення викривлення форми потоку видалили викривлення інформаційної складової. Випробовуючи різні варіанти, було створено оптимальну форму, яка формує потік як ланцюг енергетичних сфер, утворених парними спіралями, як у ДНК, що "настроюють" систему на генетичному рівні. Після відкриття ДНК неможливо пояснити генетичний код без хвильової (енергоінформаційної) генетики. Виникнення такого напряму у генетиці передбачили А. Г. Гуревич і А. А. Любищев (20-40 роки XX ст.). Розробку цієї ідеї продовжив В. П. Казначеєв і його школа. Зокрема, було доведено, що клітини, які розділені кварцовим склом, обмінюються хвильовою регуляторною інформацією, пов'язаною із функціонуванням генетичного апарата. Після одержання "ефекту фантому ДНК", коли після одногодинного експонування лазером і наступним забиранням препарату ДНК фантом спостерігався біля місця - виникла потреба в теоретичному обґрунтуванні моделі хвильового генома. Одне із завдань, яке реалізувалось в наступних винаходах - організація за допомогою роботи Нових Рун енергетичних потоків, з'єднуючи декілька потоків в один сильний, сфокусований потік (мал. 60). Сім конусів основи виконують першу частину завдання, потім потоки сходять-

Біоенергетичні резонатори

Мал. 60. Біоенергетичні резонатори

ся в одній точці - фокусі півкулі в основі верхнього завершуючого конуса - в один загальний, який виходить вузьким, концентрованим променем. Природа енергоінформаційних потоків дозволяє використати один із законів Духовного світу, сформульованих В. П. Гочем таким чином: "... сила духовних взаємодій складається не як х + х + х + ... = пху а як х в степені "д", де п - число учасників взаємодії...". Тому при проектуванні "Рунних біорезонаторів" передбачалася можливість об'єднання в пристосуванні, яке можна назвати "енергоінформаційним лазером". У склад об'єднаного модуля може входити до 49 конусів-генераторів.

Таким чином організація торсійного поля в концентрований промінь із можливістю збільшення його сили відкриває широкі перспективи використання подібних пристосувань не лише в цілительстві, але й в інформаційних технологіях. Можливість передавання на великі відстані різної інформації обумовлена властивостями торсійних полів (Г. Шипов і А. Акімов): малий ефект затухання і, практично, абсолютна неможливість екранування. Це надає перевагу торсійним полям перед полями електромагнітної природи.

Підбір піктографічних резонаторів і використання насадок різної форми дозволяє ввести зміну в інформаційну складову кінцевого потоку на виході із пристосування.

Дослідження різних видів пристосувань класу "Біорезонатор" в різний час проводились в Талліні, Нарві, Москві, Санкт-Петербурзі.

Ефективність біорезонаторів перевірялася на воді (рН) і підсиленні аури пальця. Цими та іншими дослідженнями було доведено, що "Рунний біорезонатор" покращує енергоінформаційний стан біологічного об'єкта. Слід зауважити, що рівень розвитку Рунних технологій наблизився до використання знань про роботу піктографічних резонаторів і властивостей геометричних форм у сучасних торсійних технологіях (торсійна енергетика, торсійні комунікаційні зв'язки, геологія, геофізика, медицина).

Рунний перетворювач. Автори винаходу - В. П. Гоч, І. О. Мікерова, А. Н. Мікеров. Рунний перетворювач - це пристосування виконане у вигляді об'ємної геометричної фігури (правильного багатогранника чи сфери), сторони якої мають отвори (один чи максимально можливо), де знаходяться пустотілі зрізані конуси однакового розміру в кількостях більше двох, їхні основи розміщені в центрі сторін об'ємної геометричної фігури, а вершини направлені у центр цієї фігури (правильного багатогранника чи сфери). Отвори, які знаходяться в основі пустотілих зрізаних конусів, є структурами, що організовують і задають напрямок руху енергії оточуючого простору. При проходженні через нижній і верхній конуси потік піддається впливу піктографічних символів. Вже створена серія пристроїв "Рунний перетворювач" на основі об'ємних геометричних фігур, а саме на основі піраміди, куба і сфери.

"Рунний перетворювач" очищує спінорне поле біологічного об'єкта і переводить його в новий, більш високий врівноважений і гармонійний стан. Виявлено вплив "Рунного перетворювача" на біополе людини.

Рунний гармонізатор. Автори винаходу - В. П. Гоч, І. 0. Мікерова, А. Н. Мікеров, А. Г. Дегтерєв. Рунні символи можуть використовуватись і як самостійний "засіб впливу" на біологічні (і не лише) об'єкти, а також - як засіб впливу на певні ситуації в житті людини. Коротко суть роботи Нових Рун, як піктографічних символів, описано в книзі В. П. Гоча "Нові Руни".

У наш час є декілька способів практичного застосування Нових Рун. Зокрема, в Ростовському центрі - метод підбору певних символів для конкретної людини з нанесенням їх на предмети. Такий метод обумовлює дію подібну за принципом до оберете чи амулета.

Вплив на людину Рунних символів можна перевірити за допомогою аурограми, де на звичайній фотографії відмічається вплив на біополе людини предметів з нанесеними на них Рунами. "Рунний гармонізатор" - активний пристрій, тому що в ньому організовано рух постійного потоку енергії навколишнього простору зі зміною енергоінформаційних властивостей при проходженні через пристрій. Відбувається якісна зміна середовища, яке прагне до ідеального, досконалого стану, що дозволяє людині, налаштувавшись на цей стан, почати перебудову організму.

Винахід, відновлюючи цілісність і покращуючи функціональний стан біологічного об'єкта (людини) і навколишнього простору, впорядковує як постійні дефекти енергетики спричиненої, на* приклад, геологічними чи архітектурними впливами, так і хаотичні, що виникли через випромінювання комп'ютерів, негативний вплив інших людей. "Рунний гармонізатор" не є небезпечний, оскільки при досягненні гармонії його енергетична робота припиняється і самовідновлюється у випадку, коли стан торсійного поля порушується. Рекомендовані сфери використання: очищення і гармонізація стану енергетики простору (квартири, дому, автомашини), зняття болевих синдромів, масаж пустих каналів, настроювання стану енергетичних меридіанів людини, енерготерапія хребта, робота з рослинами.

Зокрема, дія біокоректора "Гамма-711" випробовувалася на корекції біополя. Наведемо практичний приклад, якщо аурограма (сфотографована на обладнанні "Kirlionics Technologies International") поля людини у звичайному стані показувала порушення взаємодії людини із зовнішнім світом, що супроводжувалося порушенням, то це негативно відбивалося на її ділових зв'язках та веденні бізнесу. Після впливу біокоректора "Гамма-711" спостерігався перерозподіл і підсилення наявного біоенергетичного потенціалу людини, відбулося підсилення її біополя, відновився гармонійний стан її внутрішнього і навколишнього світу.

Кожний "Рунний гармонізатор" виготовляється вручну, бо розміщення рунних символів і спосіб їх нанесення не передбачає промислових методів виготовлення.

На основі Нових Рун розроблено комп'ютерну програму для оцінки шляху духовного розвитку чи ситуації, явища і для ціли-тельства. Розробка програми проводилася під загальним керівництвом професора, доктора технічних наук, академіка, автора Нових Рун В. П. Гоча. Програма захищена авторським правом.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші