Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Туризм arrow Організація готельно-ресторанного обслуговування
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Принципи організації і функціонування системи безпеки

Організація і функціонування будь-якої системи безпеки повинні відповідати таким принципам:

 • 1. Комплексність:
  • - забезпечення безпеки персоналу, матеріальних і фінансових ресурсів від можливих загроз всіма доступними законними засобами, методами і заходами;
  • - забезпечення безпеки інформаційних ресурсів протягом всього життєвого циклу, на всіх технологічних етапах їх обробки (перетворення) і використання, у всіх режимах функціонування;
  • - здатність системи до розвитку і вдосконалення відповідно до змін умов функціонування готельного господарства.

Комплексність досягається:

 • - забезпеченням відповідного режиму і охорони готелів;
 • - організацією спеціального діловодства на захист комерційних секретів;
 • - заходами щодо підбору і розстановки кадрів;
 • - широким використанням технічних засобів безпеки і захисту інформації;
 • - розгорненою інформаційно-аналітичною і детективною діяльністю. Комплексність реалізується як сукупність правових, організаційних та інженерно-технічних заходів.
 • 2. Своєчасність.

Своєчасність передбачає постановку завдань з комплексної безпеки на ранніх стадіях розробки її системи на основі аналізу і прогнозування економічних умов, загроз безпеки готельного господарства, а також розробку ефективних заходів попередження посягань на законні інтереси.

3. Безперервність.

Вважається, що зловмисники тільки і шукають можливість обійти захисні заходи, вдаючись для цього до легальних і нелегальних методів.

4. Активність.

Захищати інтереси готельного бізнесу необхідно з достатнім ступенем наполегливості, широко використовуючи маневри забезпечення безпеки і нестандартні заходи захисту.

5. Законність.

Принцип законності передбачає розробку системи безпеки на основі державного законодавства у сфері підприємницької діяльності, інформатизації і захисту інформації, приватної охоронної діяльності та інших нормативних актів з безпеки, затвердженої органами державного управління в межах їх компетенції, із застосуванням всіх дозволених методів виявлення і припинення правопорушень.

6. Обґрунтованість.

Використовувані можливості та засоби захисту повинні бути реалізовані на сучасному рівні розвитку науки і техніки, обґрунтовані з погляду заданого рівня безпеки і відповідати встановленим вимогам і нормам.

7. Економічність.

Мається на увазі економічна доцільність і порівняння можливого збитку і витрат на забезпечення безпеки (критерій "ефективність-вартість"). У всіх випадках вартість системи безпеки повинна бути менше розміру можливого збитку від будь-яких видів загроз.

8. Спеціалізація.

Передбачається залучення до розробки і впровадження заходів і засобів захисту спеціалізованих організацій, найбільш підготовлених до конкретного виду діяльності з забезпечення безпеки, що мають досвід практичної роботи і державну ліцензію на право надання послуг у цій сфері. Експлуатація технічних засобів і реалізація заходів безпеки повинні здійснюватися професійно підготовленими фахівцями служби безпеки і функціональних і обслуговуючих підрозділів готельного бізнесу.

9. Взаємодія і координація.

Здійснення заходів безпеки повинно відбуватися на основі чіткого взаємозв'язку відповідних підрозділів і служб, сторонніх спеціалізованих організацій в цій сфері, координації їх зусиль для досягнення поставленої мети, а також співпраці із зацікавленими об'єднаннями і взаємодії з органами державного управління і правоохоронними органами.

10. Вдосконалення.

Необхідним є вдосконалення заходів і засобів захисту на основі власного досвіду, появи нових технічних засобів з урахуванням змін в методах і засобах розвідки і промислового шпигунства, нормативно-технічних вимог, досягнутого вітчизняного і зарубіжного досвіду.

11. Централізація управління.

Передбачає самостійне функціонування системи безпеки за єдиними правовими, організаційними, функціональними і методологічними принципами.

Ринок готельних послуг орієнтований на роботу з клієнтом, на створення безпечних і комфортних умов його проживання і надання йому повного переліку сучасних інформаційних послуг. Ці сучасні потреби можуть бути задоволені шляхом створення розвиненої інженерно-інформаційної інфраструктури готельного господарства. Організація структури КСБЖ готельного господарства в своїй основі має ті ж принципи побудови інженерних систем, що і інші об'єкти, і разом з тим вона має свою специфіку.

Організація системи безпеки готельної установи - справа делікатна. Під час її побудови повинен бути дотриманий принцип "розумної достатності". З одного боку, комплекс технічних засобів безпеки (КТЗБ) повинен забезпечити надійний захист персоналу і гостей, а також матеріальних цінностей, що є в готельному господарстві, від різних видів зовнішніх і внутрішніх загроз. З іншого боку, периферійні елементи системи безпеки (сповісники, телевізійні камери, термінали системи доступу) не повинні створювати атмосфери "режимного" об'єкта і викликати у гостей відчуття дискомфорту.

Гості готелю не повинні відчувати себе "під ковпаком". Система безпеки готельної структури повинна бути побудована так, щоб викликати у законослухняних його мешканців відчуття упевненості та спокою, а не відчуття постійного контролю за їх пересуванням. Елементи КТЗБ (перш за все, телевізійні камери) можуть бути тільки в найбільш потенційно небезпечних зонах готельного господарства (ліфтових холах, вестибюлі, зоні пункту обміну валюти тощо). В інших же місцях (особливо там, де розташовані номери) гість не повинен відчувати занадто пильної до себе "уваги".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>