Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Організація бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення малих підприємств у розвинутих країнах світу здійснюється шляхом навчання, підвищення управлінської кваліфікації підприємців. Зокрема, консультації надають через Центри розвитку малого бізнесу (у США, наприклад, існують понад 60 таких центрів та значна кількість відповідних відділень) з проблем планування підприємницької діяльності (в тому числі складання бізнес-планів), отримання кредитів, підготовки працівників, проведення маркетингових досліджень, управління персоналом тощо.

В Україні кадрове забезпечення малих підприємств здійснюється державою шляхом підготовки кадрів менеджменту в державних навчальних закладах, організації відповідних курсів підвищення кваліфікації, розробки навчальних планів, програм, випуску спеціальної літератури з "основ підприємницької діяльності", стажування тощо. Така підготовка управлінських кадрів у державних та недержавних вищих навчальних закладах здійснюється в тісному співробітництві з діючими підприємствами, запозиченням передового зарубіжного досвіду та ін. Проте така діяльність держави не носить комплексного характеру, недостатньо ефективна.

Інформаційне забезпечення

Інформаційне забезпечення державою підприємницької діяльності відбувається шляхом заснування регіональних інформаційних центрів, які відкривають доступ до різних видів інформації (комерційної, законодавчої, науково-довідкової тощо), створення широкої мережі консультативних пунктів зрізних напрямів діяльності малих підприємств, інкубаторських центрів розвитку малого бізнесу (як різновиду центрів малого бізнесу). Серед них у США виділяють виробників нових товарів, створювачів ділових послуг та інноваційні фірми. Такі центри діють під контролем муніципалітетів, крупних корпорацій, університетів і покликані сприяти економічному розвитку регіонів, формувати підприємницькі мережі тощо.

Одним з найважливіших напрямів державної підтримки малого підприємництва є сприятлива податкова політика щодо інвестицій, витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДЦКР), створення робочих місць. Так, у Франції для новостворених малих підприємств податкова ставка знижується на 50% впродовж перших п'яти років, не оподатковується реінвестований прибуток; в Японії не оподатковується сума річного доходу індивідуальних товаровиробників до 100 млн. ієн, знижено ставки місцевих податків та ін. В Україні ставка податку на прибуток однакова для великих, середніх і малих підприємств, що суперечить досвіду багатьох розвинутих країн, зокрема США, які встановлюють значно нижчі ставки цього податку для малих підприємств. Позитивний досвід державної підтримки підприємництва, передусім при здійсненні податкової політики, нагромаджено у Польщі.

Нормативно-правова підтримка малого підприємництва

В сучасних умовах найактуальнішими є розробка законодавчо-нормативних документів з питань приватної власності, форм її захисту та правових гарантій, створення більш сприятливого податкового, інвестиційного, інноваційного та цінового режимів для суб'єктів малого підприємництва.

Основною метою нормативно-правової підтримки МСП є створення зрозумілих, прозорих і передбачуваних правил за початку ван я. ведення і завершення підприємницької діяльності, а також формування умов для розвитку підприємницького середовища на основі адресного характеру механізмів підтримки.

Загальна нормативно-правова підтримка малого підприємництва повинна бути спрямована на:

  • o розробку спрощеного реєстраційного механізму для суб'єктів МП та спрощеного процесу припинення їх діяльності;
  • o розробку і вдосконалення регіональної нормативно-правової бази процедур ліцензування діяльності МП і сертифікації продукції, яку вони виробляють;
  • o розробку нормативно-правової бази, що регулює фінансову, матеріальну та інші види підтримки МП в регіоні;
  • o вдосконалення нормативно-правової бази на регіональному рівні у сфері оподаткування та звітності суб'єктів малого підприємництва, втому числі шляхом введення періодичних податкових канікул та інших податкових пільг для суб'єктів МП;
  • o розробку нормативно-правової бази, спрямованої на підтримку та розвиток діяльності інфраструктури підтримки МП на регіональному рівні;
  • o розробку поправок і пропозицій до законодавчих і нормативно-правових актів у сфері М П.

Нормативно-правове забезпечення фінансової підтримки МП. Необхідне правове визначення та закріплення наступних механізмів сприяння інвестуванню в МСП: надання гарантій (створення правової основи для формування регіонального гарантійного фонду); створення заставного фонду за участю органів державної влади, сприяння створенню таких фондів в муніципальних інституціях регіону; розвиток діяльності кредитних спілок (кооперативів) суб'єктів малого підприємництва; створення мережі спеціальних фондів мікрокредитування; визначення конкретних механізмів надання гарантій, в тому числі і державних, котрі відкривали б нові можливості залучення позабюджетних фінансових коштів комерційних структур і банків - як вітчизняних, так і закордонних, а також коштів донорських організацій.

У сфері лізингових відносин розробити додаткову систему критеріїв лізингової оборудки для суб'єктів малого підприємництва, щоб забезпечити суто цільовий, адресний характер пільг, які виникають в даному випадку як для лізингодавачів, так і для лізингодавців.

Нормативно-правове забезпечення інформаційних послуг. Необхідно на законодавчому рівні орієнтувати політику підтримки МП на створення спеціалізованих і доступних в інтегральному вигляді (в єдиному місці чи з єдиного джерела) інформаційних систем для МП. Необхідно розробити різноманітні варіанти підтримки МСП (особливо в сільських і депресивних районах) для "залучення" їх до систем інформаційного обслуговування, в т.ч. сприяння придбанню відповідного програмного забезпечення, найму і навчанню спеціалістів відповідних профілів, отримання необхідної економічної і правової інформації тощо.

Можлива розробка законопроекту "Про право на інформацію", у відповідності з яким окремі блоки інформації (в т.ч. соціально-економічного характеру) будуть загальнодоступними та безкоштовними (у всякому випадку, для некомерційного використання та пільгових категорій користувачів, до яких в тій чи іншій мірі повинні бути віднесені МП).

Нормативно-правове забезпечення ринку консалтингових і навчальних послуг.

Необхідно розробити законодавчий акт, який регулював би, зокрема, надання навчальних послуг у сфері підприємництва, а також поєднував би систему "бізнес-освіти" з діючими регіональними пріоритетами розвитку і підтримки МП, розмірами суб'єкту малого підприємництва.

Ідея навчання і постійної перепідготовки (підвищення кваліфікації) державних і муніципальних службовців, котрі займаються розвитком МСП, повинна бути закріплена в законі Регіону "Про державну підтримку малого підприємництва на території Регіону" і фінансуватися в рамках відповідної цільової регіональної програми.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші