Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

НАДАННЯ БАНКАМИ ЛІЗИНГОВОГО КРЕДИТУ

 • • Суть і види лізингу.
 • • Фінансовий лізинг як форма довгострокового кредиту.
 • • Етапи процесу лізингового кредитування.
 • • Розрахунок і оплата лізингових платежів.

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Банківська справа: Теорія і практика: Навч. посіб. / С. М. Подік, В. І. Ігнатенко; За ред. С. М. Подіка. - К.: ФАДА, ЛТД, 2006.
 • 2. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 • 3. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 311 с.
 • 4. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -192 с.
 • 5. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна Та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.
 • 6. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р.
 • 7. Закон України "Про банкрутство" від 14.05.92 р.
 • 8. Закон України "Про заставу" від 02.10.92 р.
 • 9. Закон України "Про фінансовий лізинг" від 16.12.1997 р.
 • 10. Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. - Тернопіль: Економічна думка - Карт-бланш, 2001. - 150 с.
 • 11. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-те вид. - К.: Алерта; Львів: ЛБІНБУ 2003. -500 с.
 • 12. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 271 с.
 • 13. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи банківської справи: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. -410 с.
 • 14. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. - К.: Вид-во "Аконіт", 2000. - 596 с.
 • 15. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. - 416 с.

Глосарій

Зворотний лізинг – виробник об'єкта лізингу здійснює продаж основних фондів фінансовій установі з одночасним зворотним отриманням їх через оперативний чи фінансовий лізинг (ліз-бек);

Лізинг – довготермінова оренда машин, обладнання, споруд виробничого призначення, що передбачає збереження прав власності на товар за орендодавцем.

Лізинговий кредит – економічні відносини між юридичними особами, що виникають унаслідок оренди майна і супроводжуються укладенням лізингової угоди.

Оперативний лізинг – лізингову угоду укладають на такий термін, що є меншим від періоду повної амортизації орендованого майна.

Револьверний лізинг характерний тим, що в лізинговій угоді передбачається періодична заміна обладнання на найсучасніші зразки на вимогу лізингоодержувача.

Фінансовий лізинг – суть його в тому, що за час дії лізингової угоди орендар виплачує орендодавцеві всю величину амортизації орендованого майна. Після закінчення терміну угоди орендар викуповує майно за залишковою вартістю.

Суть і види лізингу

Лізинг можна охарактеризувати як господарську операцію, за якою суб'єкт господарювання має право користуватися майном, що йому не належить на правах власності, а взяте ним в оренду на довгий термін за відповідну плату.

Суб'єктами лізингу є банківські установи, установи небанківської системи, підприємці та підприємства, виробники об'єкта лізингу.

Об'єктами лізингу виступають такі товари - оргтехніка, транспортні засоби, обладнання та нерухомість.

Однак більшість банків віддають перевагу опосередкованим формам участі в лізингових угодах. Ці форми такі:

 • • створення власної дочірньої лізингової компанії;
 • • створення разом з іншими банками, кредитними установами, іншими суб'єктами господарювання спільних лізингових компаній;
 • • кредитне обслуговування лізингових компаній (включаючи факторингове).

Специфіку лізингових відносин показано на рис. 4.8. Лізингові операції поділяють на кілька груп, залежно від:

 • • характеру відносин власності;
 • • природи об'єкта лізингу;
 • • ринку, на якому здійснюються лізингові операції.

Специфіка лізингових відносин

Рис. 4.8. Специфіка лізингових відносин

Залежно від характеру власності лізинг класифікують:

 • • на оперативний;
 • • фінансовий;
 • • зворотний;
 • • револьверний.

За природою орендованого об'єкта лізинг поділяють:

 • • на лізинг рухомого майна;
 • • лізинг нерухомого майна;
 • • лізинг споживчих товарів тривалого використання;
 • • лізинг "секонд-хенд".

Залежно від лізиногового ринку лізинг класифікують на внутрішній та міжнародний, який, у свою чергу, поділяють на експортний лізинг (лізингоодержувач перебуває в іншій країні відносно постачальника та лізиного-давця), імпортний лізинг (постачальник об'єкта - в іншій країні), транзитний (усі суб'єкти лізингу - у різних країнах).


 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші