Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Документознавство arrow Українське ділове мовлення
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Акт

Акт - це офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб. Його складають під час прийому-передачі справ, після переобліку, при проведенні випробувань нової техніки, здачі об'єктів, нещасних випадках.

Акти - це документація постійних експертних комісій, спеціально уповноважених осіб або представників організацій. Вони оформлюються комісією, що її створює керівник установи, організації чи підприємства.

Текст акта має дві частини: вступну і констатуючу. У вступній після слова Підстава дається посилання на документ або усне розпорядження посадової особи. Після слова Складений перелічують осіб, які складали акт або були присутні під час його складання з обов'язковим зазначенням їхніх посад, прізвищ та ініціалів. Якщо акт готувала комісія, то першим друкується прізвище голови, прізвища інших членів комісії подаються у алфавітному порядку. Перелічуються також прізвища, ініціали та посади присутніх (якщо вони були).

У констатуючій частині викладають мету й завдання акта, характер проведеної роботи, перелічують встановлені факти, а також висновки.

У кінці акта (перед підписами) зазначають, у скількох примірниках складено акт і де вони зберігаються.

Акт підписують усі особи, які брали участь у його складанні.

Отже, до формуляра акта входять такі реквізити: 1) автор документа (назва відомства та організації);

 • 2) дата, номер і місце складання;
 • 3) гриф затвердження;
 • 4) назва виду документа;
 • 5) підстава (наказ керівника організації);
 • 6) склад комісії, присутні;
 • 7) текст;
 • 8) відомості про кількість примірників акта, їх місцезнаходження;
 • 9) перелік додатків до акта;
 • 10) підписи членів комісії і присутніх. акти прийому-передачі, обстеження або ревізії набувають юридичної чинності лише після затвердження вищою інстанцією або відповідальним керівником установи чи організації. г

зразок акта:

Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова педагогічно-індустріальний факультет

10.07.2007 №17

м, Київ

акт

передачі матеріальних цінностей однією матеріально відповідальною особою іншій

Підстава: наказ по університету №9 від б червня 2007р.

Складений комісією: голова комісії завідувач кафедри Козак С. Т.

Члени комісії: старший лаборант кафедри Мартиненко Л. С, доцент Мороз С. І., асистент Петров М. І.

Присутні: декан педагогічно-індустріального факультету Кравченко М. В.

 • 10.07.2007 комісія перевірила наявність матеріальних цінностей у кабінеті й вирішила передати Петрову М. І. такі матеріальні цінності:
 • 1) магнітофон "Яуза-5 %
 • 2) діапроектор "Альфа ";
 • 3) кодоскоп.

Складений у трьох примірниках: 1-й пр. - бухгалтерії;

2-й пр. - кафедрі; 3-й пр. - факультету.

Голова комісії С. Т. Козак

Члени комісії: Л. С. Мартиненко

(підписи) С. 1. Мороз

М. І. Петров

Присутні: М. В. Кравченко

Правопис сполучників

1. складні сполучники, утворені від інших частин мови, пишуться разом: адже, зате, начебто, отож, ніж, аніж, якщо, якби, мовбито, немовби, наче, начеб, начебто, ніби, нібито, тобто, притому.

Примітка. Сполучники проте, зате, притому, причому, тож, теж, щоб, якби, яюкв, якщо, які пишуться разом, слід відрізняти від однозвучних сполучень повнозначних слів з часткою або прийменником.

 • 2. сполучник як службова частина мови виконує синтаксичну функцію поєднання членів речення або окремих речень. однозвучні сполучення слів є членами речення, і до них можна поставити, питання. пор.: Щоб жить - ні в кого права не питаюсь. Щоб жить - я всі кайдани розірву (тич.). - Неба тут було так багато, що очі тонули в нім, як в морі, та шукали, за що б то зачепитись (коц.); Якби я турбувавсь завжди про себе, вже б онімів давно від самоти (павл.). - Як би йому, Данилові, хотілося зараз із веслом у руці сісти за свій вербовий човен (стельм.).
 • 3. якщо частки би (б), же (ж) зберігають підсилювальне значення, то вони пишуться окремо: або ж, адже ж, але ж, коли б, хоча б, хоч би.
 • 4. у складених сполучниках усі компоненти пишуться окремо: так що, через те що, замість того щоб, з тим щоб, незважаючи на те що, дарма що, задля того щоб, після того як, в міру того як.
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>