Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинговий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ДОДАТКИ

А. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ФІРМИ

Фактори Питання для аналізу
Кадри
— Управлінський персонал;

— мораль і кваліфікація співробітників;

— сукупність виплат працівникам порівняно з аналогічним показником у конкурентів і в середньому по галузі;

— кадрова політика;

— використання стимулів для мотивування виконання роботи;

— можливість контролювати цикли наймання робочої сили;

— плинність кадрів і прогули;

— особлива кваліфікація співробітників;

— досвід
— Який стиль управління використовує вище керівництво?

— Що є домінантою в системі цінностей вищого керівництва?

— Як довго вищі керівники перебувають на своїх позиціях і як довго вони збираються залишатися в компанії?

— Наскільки кваліфікація менеджерів середнього рівня дає змогу їм справлятися з питаннями планування й контролю, які ставляться до календарного графіка дій, зниження витрат і підвищення якості?

— Чи відповідає кваліфікація персоналу поточному й майбутньому завданням?

— Яким загалом є розташування працівників та які мотиви їхньої роботи у фірмі?

— Яка політика оплати праці порівняно з іншими аналогічного профілю?
Організація загального управління
— Організаційна структура;

— престиж та імідж фірми;

— організація системи комунікацій;

— загальна для всієї фірми система контролю, ефективність її використання;

— організаційний клімат, культура; використання систематизованих процедур і техніки в процесі прийняття рішень;

— кваліфікація, здібності й інтереси вищого керівництва;

— система стратегічного планування;

— внутрішня організаційна синергія (для багатогалузевих фірм).
— Чи чітко розподілені в організації права й обов'язки?

— Чи існує в організації практика зниження управлінських витрат?

— Чи ефективною є взаємодія різних структурних підрозділів у процесі досягнення цілей фірми?
Виробництво
— Вартість сировини та її доступність, відносини з постачальниками;

— система контролю запасів, оборот запасів;

— місце розташування виробничих приміщень, розміщення й використання потужностей;

— економія від масштабу виробництва;

— технічна ефективність потужностей та їхня завантаженість;

— використання системи субконтрактирування;

— ступінь вертикальної інтеграції, чиста продукція й прибуток;

— віддача від використання устаткування;

— контроль за процесом виготовлення продукту;

— проектування, складання графіка роботи;

— закупівля;

— контроль якості;

— порівняльна стосовно конкурентів і середньої по галузі величина витрат;

— дослідження та розроблення, інновації;

— патенти, торговельні марки й аналогічні правові форми захисту товару.
— Чи відповідають виробничі потужності конкурентним вимогам сьогоднішнього дня, чи є вони найсучаснішими або ж вони вже морально застаріли?

— Наскільки ефективно використовуються виробничі потужності, є чи недозавантаження й чи існують можливості для розширення виробничої бази?

— Якою є віддача від досліджень і розроблень?

— Чи призводять НДР до створення принципово нових продуктів?
Маркетинг
— Продукти (послуги), які виготовляє фірма;

— збирання необхідної інформації про ринок;

— частка ринку;

— номенклатура товарів (послуг) і потенціал розширення

— життєвий цикл основних продуктів;

— канали розподілу: число, охоплення та контроль;

— організація збуту: знання потреб покупців;

— імідж, репутація та якість товару (послуги);

— просування товарів на ринок і їх реклама;

— цінова політика;

— процедури встановлення зворотного зв'язку з ринком;

— розвиток нових продуктів, послуг і ринків;

— обслуговування після продажу й відстеження проданого товару;

— ставлення до марки
— Що є сильними й слабкими сторонами продукту фірми: дизайн, якість, доставка, гарантії?

— Якою є цінова політика фірми, чи є вона ціновим лідером або ціновим послідовником?

— Яку частку ринку й наскільки твердо втримує фірма, які тенденції в зміні її частки ринку?

— Чи є можливості для виходу на ринок з новими продуктами й для освоєння нових ринків?

— Чи забезпечують фірму проведені нею дослідження ринку необхідною інформацією, що дає змогу їй орієнтувати свою діяльність на запити покупців?
Фінанси та облік
— Можливість залучення короткотермінового капіталу;

— можливість залучення довготермінового капіталу;

— вартість капіталу порівняно із середньою галузевою та вартістю капіталу в конкурентів;

— ставлення до податків;

— ставлення до господарів, інвесторів, акціонерів;

— можливість використання альтернативних фінансових стратегій;

— "робочий"" капітал: гнучкість структури капіталу;

— ефективний контроль за витратами, можливість зниження витрат;

— система обліку витрат, складання бюджету й планування прибутку
— Які тенденції в зміні фінансових показників діяльності фірми?

— Який відсоток прибутку забезпечується окремими підрозділами?

— Чи достатньо використовується капітальних витрат для того, щоб забезпечити майбутні виробничі потреби?

— Чи ставляться фінансові інститути з належною повагою до керівництва фірми?

— Чи забезпечує менеджмент агресивну й базовану на глибоких знаннях податкову політику?

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші