Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Мова ділових паперів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Правопис слів іншомовного походження

У сучасній українській мові написання слів іншомовного походження визначається такими правилами:

Звук л на письмі передається твердо і м'яко (залежно від того, як узвичаєно вимовляти дані слова в сучасній українській мові). Наприклад, твердий л - у словах: аероплан, баї, план, новела, блок, баланс, лупа, соціологія та інші; м'який л- у словах: асфальт, табель, автомобіль, пляж, канцелярія, ілюстрація, полярний тощо.

Після л в іншомовних словах пишеться завжди е, а не є: пленум, легенда, лекція.

У загальних словах іншомовного походження приголосні не подвоюються: акумуляція, сума, маса, каса, колектив, група, метал.

Але в деяких загальних іншомовних словах подвоєння зберігається: тонна, манна, ванна, брутто, нетто.

Це ж стосується і слів із префіксами: ап-, їм-, ір-, контр-, сюр-, якщо префікс закінчується, а корінь починається однаковим звуком, наприклад: ірраціоначьний, сюрреалізм.

Подвоєння зберігається у власних іншомовних іменах і назвах: Діккенс, Руссо, Уеллс, Шіллер; Гілландія, Марокко, Міссурі.

У всіх похідних від них словах подвоєння також зберігається: голландський (бо Голландія), марокканець (бо Марокко), Міссурійський (бо Міссурі), руссоїст (бо Руссо).

На початку і в середині слова перед голосним та й пишеться і, а не й: індустрія, історія, тріумф, матеріал, Індія, Ібсен та ін.

В основах іншомовних слів сполучення голосних іа, іу, іо не змінюється: аксіома, діалектика, радіус та ін. А сполучення іе змінюється на іс: дієта, гігієна, клієнт.

Літера и пишеться у власних географічних назвах: Америка, Африка, Британія, Париж, Рим, Сіцілія, Чикаго, Мадрид, Алжир.

Літера і пишеться в кінці невідмінюваних слів: журі, колібрі, таксі, поні.

Після приголосних б, п, в, ф, м, г, к, х, л, н в основах іншомовних слів завжди пишеться і: білет, вітрина, графік, економіка, кіно, хірург, літератор.

Після приголосних д, т, з, с, ц, р, ж, ч, ш у загальних іншомовних назвах перед наступним приголосним пишеться и: директор, тираж, позиція, система, режим, шифр, критика, фізика, поетичний та ін.

В основах іншомовних слів після голосних пишеться ї: Енеїда, героїчний, архаїчний.

Після апострофа, ь, й, е, і пишеться є, а не е: кур'єр, кар'єра, портьєра, гігієна, реєстрація.

У словах іншомовного походження після м'яких приголосних д,т, з, с, ц, л, н перед я, ю, є, ї, йо пишеться ь: брильянт, бульйон, мільйон, досьє, кольє, марсельеза, трельяж:. Ньютон, Віньї (але мадяр).

Запам'ятайте правопис слів: журі, феєрверк.

Використання термінів

З розвитком ринкових відносин, зовнішньоекономічної діяльності до сучасної лексики працівників банків, малих, спільних підприємств, бізнесменів, брокерів, підприємців, економістів тощо увійшло багато специфічних термінів.

Подаємо найуживаніші з них:

Аваль - банківська гарантія, що передається у формі

підпису на лицьовій стороні векселя.

Авізо - у банківській, комерційній практиці офіційне

повідомлення про виконання розрахункової операції.

Агент - комерційний посередник; представник

установи, який виконує ділові доручення.

Ажіо - відхилиння курсу грошових знаків,

векселів та інших цінних паперів від номінальної вартості їх або паритету в бік перевищення.

Аквізитор - агент транспортних або страхових

організацій, в обов'язки якого входить залучення нових вантажів або страхувань.

Акредитив - платіжний документ, за яким одна

кредитна установа дає розпорядження іншій згідно з заявою клієнта сплатити за його рахунок певну суму пред'явнику.

Акцепт - застосовується як форма розрахунків за

товари, що поставляються, і надані послуги у внутрішньому й міжнародному товарно-грошовому обороті; здійснюється за допомогою кредитно-банківських установ.

Акція - цінний папір, що свідчить про внесення

певного паю у фонд акціонерного товариства; дає право власнику на одержання частини прибутку у формі дивіденду, а також на участь в управлінні справами акціонерного товариства. Альпарі' - відповідність ринкового (біржового) курсу

валюти, цінних паперів, векселів їхньому номіналові.

Ануїтет - вид державної позики, з якої кредитор

періодично одержує певний прибуток, що встановлюється з розрахунком на поступову сплату боргу й відсотків з нього.

Банко - ціна або курс, за яким банк продає і купує цінні

папери.

Бесса - зниження курсу цінних паперів.

Брокер - посередник, який сприяє здійсненню операцій

між заінтересованими сторонами - клієнтами: брокери діють на основі укладених з клієнтами угод: можуть надавати додаткові послуги, зокрема, з вивчення ринку, реклами, надання кредиту.

Вексель - цінний папір, шо містить безумовне грошове

зобов'язання про сплату певній особі або пред'явнику векселя певної суми в певний строк.

Гросбух - головна книга в бухгалтерії.

Давальча угода - угода, в якій обумовлено, що продукція буде

виготовлятися із сировини замовника. Дебет - ліва сторона бухгалтерського рахунку, на якій

відображають господарські операції; рахунок

надходжень і боргів даній установі. Дебітор - боржник (юридична чи фізична особа), що мас

грошову заборгованість підприємству,

організації, установі. Депозит - гроші чи цінні папери, що їх вносять до

кредитних установ для зберігання. Депозитор - особа чи орган ізація, що є власником депозиту.

Диспонент - уповноважений у справах фірми.

Емісія - випуск в обіг банківських і скарбничих білетів.

грошей, цінних паперів. Жирант - особа, яка робить на звороті векселя або чека

передатний напис. Жират - особа, на яку жирант переказує вексель або

чек.

Камбіо - вексель, позиковий лист.

Камбіст - торговець векселями; калькулятор вексельних

арбітражних обчислень. Комівояжер - роз'їзний агент по збуту товарів, що діє за

дорученням певного підприємства. Комісіонери - посередники, які приймають певні товари на

комісію: не сплачують їх вартість доти, доки

ці товари не будуть продані.

Кредит - права сторона бухгалтерського рахунку: на

кредит активних рахунків записують вибути цінностей, пасивних - надходження.

Кредит - продаж товарів з відстрочкою платежу або

передача на строк грошей та матеріальних цінностей з умовою їх повернення.

Менеджер - керівник, директор, завідуючий,

адміністратор, найманий професійний управляючий, що не є власником фірми.

Нувориш - особа, яка спритно й швидко розбагатіла на

різноманітних фінансових операціях.

Пагамент - оплата готівкою.

Пролонгація - продовження строку чинності договору, угоди,

векселя.

Рантьє - власники цінних паперів, які одержують

відсотки і живуть на ці доходи; в продуктивній праці не беруть участі безпосередньо.

Реконверсія - переорієнтація підприємств військової

промисловості на виробництво цивільної продукції.

Ремітент - особа, на яку виписано вексель (тратту) і

якій має бути сплачена певна сума грошей

за цим векселем. Рецешсса - розписка в одержанні товару.

Своп - банківська операція з обміну валют.

Трасант - особа, яка видає тратту, тобто переводить

свій платіж на іншу особу. Трасат - особа, яка має сплатити за переказаним

векселем.

Тратта - переказний вексель переважно в

міжнародних розрахунках. Трейдер - представник брокера в торговельній зоні

біржі: приймає замовлення від імені фірми

на продаж і купівлю. Ультимо - у біржовій термінології остання дата

виконання певної угоди.

Факсиміле - кліше-печатка для відтворення

власноручного підпису. Факторія - віддалена філія торговельної контори

(переважно закордонна). Фактотум - довірена особа, яка виконує доручені завдання.

Фікс - установлена ціна на товари; точно визначена

сума винагороди.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші