Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Визначення чисельності працівників у плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту (1)

На основі даних, наведених у таблиці, спрогнозувати чисельність працюючих на підприємстві на основі коефіцієнта еластичності зміни чисельності персоналу залежно від прогнозованої зміни товарообороту.

Таблиця

1-,-—-,

Показники

1-й період

2-й період

3-й період

4-Й період

Товарооборот, тис. грн

20,0

25,2

24,7

28,0

Чисельність працюючих, осіб

5

6

6

7

Прогнозний темп приросту товарообороту на плановий період, %

10,01

Яким повинен бути темп приросту товарообороту підприємства для уникнення звільнення персоналу, якщо стратегічною метою визнано зростання продуктивності праці на,%

15

Розв 'язок

  • 1. Розрахунок середнього темпу приросту товарообороту
  • (ТпрТО):

_ І ТОзв [55Г

ТпрТО = "-"—-100 -100 = 4-і¿2100-100 = 11,83%, V ТОоаз V 20

де ТОзв -обсяг товарообороту звітного періоду (останній період);

ТОбаз - обсяг товарообороту базового періоду (перший період);

п - кількість досліджуваних періодів.

2. Розрахунок середнього темпу приросту чисельності персоналу (ТпрЧ ):

Тп~рЧ = "-^^-100 -100 = з|їі00 -100 = 11,87%,

де Чзв - чисельність персоналу звітного періоду (останній період); Чбаз - чисельність персоналу базового періоду (перший період).

3. Розрахунок коефіцієнта еластичності {Кел):

кь.ЩІЇЖ = 1,ооз%. '

ТпрТО 11,83

4. Розрахунок темпу приросту чисельності персоналу на плановий період (ТпрЧпл):

Тпр Чм = ТпрТОпл • Кел = 10,01 -1,003 = 10,04%, де ТпрТО„ - темп приросту товарообороту на плановий період.

5. Розрахунок планової чисельності персоналу осіб (Чпл):

ч _ч (100 + 7>у"/тоиж) _ (100 +10,04) ^ д^ т 36 . 100 100

6. Розрахунок планової чисельності персоналу з урахуванням зростання продуктивності праці (Увд* ):

„. Чил(1(Ю-7>ірШ7) 8 (100-15) п а

ц —-=-= 7 ocio,

100 100

де ТпрПП - темп приросту пгх>дуктивності праці на плановий період.

7. Очікуване звільнення персоналу при зростанні продуктивності праці ЦЧ):

Оскільки у плановому періоді з урахуванням зростання продуктивності праці чисельність персоналу має становити 7 осіб, а у звітному періоді чисельність дорівнювала 7 осіб, то потреби у звільненні персоналу немає.

8. Розрахунок необхідного темпу приросту товарообороту для уникнення звільнення персоналу (ТпрТОнеобх):

Цей показник обчислюється, якщо необхідним є звільнення персоналу в плановому періоді, за такою формулою:

ТпрТОнеобх = ТпрПП—ШІКел. 100- ТпрПП

Визначення чисельності працівників у плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту (2)

За даними таблиці обґрунтувати необхідну чисельність працюючих на підприємстві на плановий період.

Таблиця

Показники

1-й період

2-й період

3-й період

4-й період

Товарооборот, тис. грн

20,0

27,2

25,0

30,7

Чисельність персоналу усього, осіб

5

6

6

00

Чисельність адміністративного персоналу, осіб

1

2

1

2

Прогнозний темп приросту товарообороту на плановий період, %

1

Можливе збільшення продуктивності праці оперативного персоналу за рахунок впровадження нового обладнання, %

5,07

Збільшення посад адміністративного персоналу не передбачається. Для розрахунку коефіцієнта еластичності використати метод середнього темпу приросту.

Розв'язок

  • 1. Розрахунок середнього темпу приросту товарообороту
  • (ТпрТО ):

ТІГрТО = п-іЦ^-Ю0 -100 = "-ір^ІОО-100 = 15,4%, ТОбаз V 20

де ТОзв — обсяг товарообороту звітного періоду (останній період); ТОбаз - обсяг товарообороту базового періоду (перший період); п - кількість досліджуваних періодів.

2. Розрахунок середнього темпу приросту чисельності оперативного персоналу (ТпрЧтоп);

Тп~6Чтоп = п-і|-^^Ю0-100 = зШ^^ІОО-100 =14,47%, УЧтоп6ш І (5-І)

де Чтопзв -чисельність торгово-оперативного персоналу звітного періоду (останній період); Чтоп6т -чисельність торгово-оперативного персоналу базового періоду (перший період).

3. Розрахунок коефіцієнта еластичності (Кел):

Кел = Тп^Чтоп а1М7 ТпрТО 15,4

4. Розрахунок темпу приросту чисельності оперативного персоналу на плановий період (ТпрЧтоппл):

ТпрЧтопт = ТпрТОпп • Кел = 1 • 0,94 = 0,94%, де ТпрТОц„ - темп приросту товарообороту на плановий період.

  • 5. Розрахунок планової чисельності персоналу (Чтопм):
    • (100+ПрЧ"".) 2)(Ю0+0,94) с.б

м 100 100

6. Розрахунок планової чисельності оперативного персоналу з урахуванням зростання продуктивності праці (Чтопт * ):

„. _ Чтоп „(100 - ГирЛЯ ) _ 7(100 - 5,07 ) _ п л

чюпп, - ЇБ5~ ~їоо ~І0Сі6'

де ТпрПП -темп приросту продуктивності праці на плановий період.

7. Розрахунок планової чисельності адміністративного персоналу (Чадмпл):

Чадмт = 2 особи.

За умовою збільшення посад адміністративного персоналу не передбачається.

8. Розрахунок загальної планової чисельності (Чзаг„я):

Чзагт = Ч'ЮПпя + Чадмт =7 + 2 = 9 осіб.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші