Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Гроші та кредит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Процент за кредит

Процент за кредит, або позичковий процент, — це плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування позиченими коштами.

Формування процентної ставки залежить від багатьох чинників, а саме:

 • — рівня облікової ставки НБУ;
 • — терміну надання позики;
 • — особливостей забезпечення кредиту;
 • — платоспроможності й авторитету позичальника;
 • — темпу інфляції; .
 • — перспектив зміни ринкової кон'юнктури;
 • — інших чинників.

Сукупність цих чинників (факторів) визначає межі диференціації кредитного процента.

У банківській практиці використовується поняття маржі.

Маржа — це різниця між процентними ставками (в загальному розумінні), а в процесі кредитування — різниця між ставками виданих кредитів (ставки позичкового процента) і ставками залучених коштів (ставки депозитного процента). Величина маржі має бути такого рівня, щоби забезпечити належну рентабельність КБ і створювати фінансові ресурси для його розвитку. Показником, що кількісно характеризує плату за кредит, є норма процента, або процентна ставка, що розраховується за формулою:

де Д — річний дохід на позичковий капітал;

К — середньорічна сума наданого кредиту.

Норма процента залежить від величини норми прибутку, яка є максимальною межею норми процента. Мінімальну межу норми процента точно визначити неможливо, але вона повинна покривати витрати кредитора, пов'язані з операцією, і приносити йому хоча б мінімальний дохід.


Основними видами процентних ставок е:

 • — ринкова (формується безпосередньо на ринку позичкових капіталів);
 • — середня (формується за певний період часу).

На розмір процентної ставки за кредити впливають такі фактори:

 • — макроекономічні (рівень інфляції; рівень облікової ставки центрального банку; попит та пропозиція на кредитному ринку);
 • — мікроекономічні (термін користування кредитом; розмір кредиту; рівень ризику).

Для нарахування простих процентів за депозитами і кредитами банків використовують формулу:

де К — розмір плати за користування коштами;

С — сума кредиту чи депозиту;

Т — термін користування грошима (у днях);

П — процентна ставка.

Нарахування складних процентів здійснюється так:

де FV — розмір плати за користування коштами;

P — сума наданих коштів;

R — процентна ставка;

п — кількість періодів.

Джерелом оплати позичкового процента є прибуток, який отримує позичальник.

Функції та роль кредиту

Унаслідок зміни економічних умов у країні відбуваються зміни ролі кредиту та сфери його застосування. Наприклад, в умовах функціонування повноцінних грошей роль кредиту була незначною, бо зміна маси грошей несуттєво залежала від застосування кредиту. Зменшення маси повноцінних грошей в обігу здійснювалося через перетворення їх на скарб (без участі кредиту), і навпаки.

При функціонуванні неповноцінних грошей збільшення або зменшення їх маси відбувається завдяки кредитним операціям, унаслідок чого роль кредиту зростає.

Ще важливішою є роль кредиту в умовах інфляції, бо регулювання грошової маси в обігу за допомогою кредиту має велике значення для підтримання стабільності купівельної спроможності грошової одиниці.

Існують такі функції кредиту: перерозподільна, емісійна (антиципаційна), контрольна (рис. 6.1).

У перехідній економіці роль кредиту зростає, розширюється сфера кредитних відносин, розвиваються методи кредитування й управління кредитом, а саме:

 • — розширюється сфера застосування кредиту;
 • — вдосконалюються методи кредитування;
 • — починає використовуватися комерційний та іпотечний кредити;
 • — підвищується роль кредиту як джерела інвестицій.

Функції кредиту

Рис. 6.1. Функції кредиту

Запитання для самоконтролю

 • 1. Поясніть походження кредиту як особливої економічної категорії.
 • 2. Обґрунтуйте необхідність і можливість існування кредиту в умовах ринкової економіки.
 • 3. Охарактеризуйте суть кредиту.
 • 4. Назвіть суттєві риси, що відрізняють кредит від інших економічних категорій.
 • 5. Які критерії покладені в основу класифікації форм і видів кредиту?
 • 6. Розкажіть про основні відмінності комерційного кредиту. Чим пояснюється обмежена сфера його застосування?
 • 7. У чому полягає необхідність використання такого принципу кредитування, як забезпеченість кредиту?
 • 8. Чому процент за кредит є важливим елементом кредитних відносин?
 • 9. Назвіть фактори, що впливають на величину процентної ставки. Які з них визначальні?
 • 10. Які Ви знаєте види процентних ставок?
 • 11. Поясніть механізм реалізації перерозподільної функції кредиту.
 • 12. Який існує взаємозв'язок і відмінності між поняттями "функції кредиту" та "роль кредиту"?

Тести

 • 1. У чому полягає суть кредиту:
  • а) це економічні відносини, пов'язані з передачею вартості від кредитора до позичальника;
  • б) це економічні відносини, пов'язані з перерозподілом вартості між галузями економіки та регіонами;
  • в) це економічні відносини з приводу перерозподілу вартості на засадах зворотності, строковості й платності;
  • г) це економічні відносини між суб'єктами грошового ринку з приводу перерозподілу вартості.
 • 2. За суб'єктами кредитних відносин виділяють такі види кредиту:
  • а) міжнародний;
  • б) консорціумний;
  • в) лізинговий;
  • г) банківський;

ґ) державний;

 • д) комерційний.
 • 3. Банківський кредит за строками погашення поділяється на:
  • а) достроково;
  • б) короткостроковий;
  • в) водночас;
  • г) з регресією платежів;

ґ) довгостроковий;

 • д) після закінчення обумовленого періоду.
 • 4. Банківський кредит за строками користування поділяється на:
  • а) водночас;
  • б) середньостроковий;
  • в) з регресією платежів;
  • г) короткостроковий; ґ) достроково;
  • д) довгостроковий.
 • 5. Який вид кредиту може бути реалізований у товарній формі:
  • а) банківський;
  • б) комерційний;
  • в) міжнародний;
  • г) споживчий;

ґ) державний.


 • 6. Який вид кредиту виконує антиципаційну (емісійну ) функцію:
  • а) банківський;
  • б) комерційний;
  • в) міжнародний;
  • г) споживчий;

ґ) державний.

 • 7. Я кий із принципів банківського кредитування дає змогу банкам не допустити збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника:
  • а) цільовий характер кредиту;
  • б) зворотність;
  • в) строковість;
  • г) забезпеченість; ґ) платність.
 • 8. Що є джерелом сплати позичкового процента:
  • а) позичковий капітал;
  • б) дохід кредитора;
  • в) дохід на позичковий капітал;
  • г) прибуток позичальника.
 • 9. Функції кредиту:
  • а) інформаційна;
  • б) дискреційна;
  • в) ревізійна;
  • г) антиципаційна;

ґ) капіталотворча.

 • 10. Функції кредиту:
  • а) інформаційна;
  • б) дискреційна;
  • в) ревізійна;
  • г) перерозподільна;

ґ) капіталотворча.

 • 11. Функції кредиту:
  • а) інформаційна;
  • б) дискреційна;
  • в) ревізійна;
  • г) контрольна;

ґ) капіталотворча.

 • 12. Макроекономічні чинники, що впливають на розмір процентної ставки:
  • а) розмір кредиту;
  • б) попит і пропозиція на кредитному ринку;
  • в) рівень ризику;
  • г) облікова ставка ЦБ;

ґ) рівень інфляції;

 • д) термін кредиту;
 • е) забезпеченість;
 • е) цільовий характер.

 • 13. Мікроекономічні чинники, що впливають на розмір процентної ставки:
  • а) розмір кредиту;
  • б) попит і пропозиція на кредитному ринку;
  • в) рівень ризику;
  • г) облікова ставка ЦБ;

ґ) рівень інфляції;

 • д) термін кредиту;
 • е) забезпеченість;

є) цільовий характер.

 • 14. Положення натуралістичної теорії кредиту:
  • а) кредит не створює реального капіталу;
  • б) кредиту належить вирішальна роль у розвитку економіки;
  • в) банки є простими посередниками;
  • г) банки є творцями капіталу;

ґ) кредит може бути необмеженим;

 • д) кредит залежить від позичкового процента;
 • е) кредит залежить від виробництва;

є) кредит може створювати багатство.

 • 15. Положення капіталотворної теорії кредиту:
  • а) кредит не створює реального капіталу;
  • б) кредиту належить вирішальна роль у розвитку економіки;
  • в) банки є простими посередниками;
  • г) банки є творцями капіталу;

ґ) кредит може бути безмежним;

 • д) кредит залежить від позичкового процента;
 • е) кредит залежить від виробництва;

є) кредит може створювати багатство.

Задачі

Задача № 1

Яку грошову суму необхідно покласти на депозит терміном на 3 міс, щоб отримати дохід у розмірі 1750 грн при річній процентній ставці 15%?

Задача № 2

Акціонерне товариство для погашення заборгованості за рахунками постачальників прагне взяти короткостроковий кредит під 10 % річних. Рік не високосний. Позика у 30 тис. грн надається на термін з 20 січня до 5 березня. Визначити величину сплачених процентів і загальну суму боргу за основними європейськими системами нарахування процентів.

Задача № 3

Комерційний банк надає кредит 3 млн грн під 16 % річних за плаваючою процентною ставкою. Після 2 міс. ставка становила 20 %, а через 8 міс. після надання кредиту збільшилась до 40 %. Обчислити, яку суму повинен повернути позичальник через рік після надання йому кредиту.

Задача № 4

Вкладник вніс 8000 грн у комерційний банк під 10 % річних на 5 років. Розрахувати суму вкладу через 5 років і дохід вкладника, якщо за вкладом нараховуються: а) прості проценти; б) складні проценти.


Задача № 5

Банк нараховує щоквартально проценти за вкладами за номінальною ставкою 18 % річних (виплата процентів та суми депозиту передбачається в кінці терміну депозиту). Визначити суму процентів, нарахованих за 2 роки на суму 200 000 грн.

Задача № 6

Банк сплачує вкладникам 10 % річних і надає позики під 18 % річних. Чому дорівнює плановий банківський прибуток станом на кінець року, якщо відомо, що на початок року банком залучено 5,5 млн грн, нарахування процентів за вкладами відбувається раз на півріччя, за кредитами — наприкінці року, а банку вдається ввести до кредитного портфеля 75 % залучених коштів упродовж року (умовно вважати, що вклади та позики терміном на рік, з 01.01.).

Задача № 7

Внесок у сумі 200 000 грн покладено в банк на 6 міс. із щомісячним нарахуванням складних процентів за процентною ставкою 16 % річних. Визначити реальний дохід вкладника для очікуваного місячного рівня інфляції 10 та 15 %.

Задача № 8

Банк емітував 1000 процентних та 1000 дисконтних облігацій. Дохід на процентні облігації номіналом 10 000 грн сплачується двічі на рік за процентною ставкою 20 % річних. Ціна розміщення дисконтних облігацій терміном на рік — 9800 грн, при аналогічному номіналі. Визначити суму загального доходу, який банк виплатить за обома видами облігацій через рік.

Задача № 9

Кредит у розмірі 6 млн грн, виданий під 15 % річних за умовами кредитного договору, повинен погашатись рівними частинами впродовж 2 років. Визначити розміри сплат і суму сплачених процентів, якщо такі платежі здійснюються раз на півроку.

Задача № 10

Банк нараховує за кредит 4,5 млн грн 15 % річних. За другий рік банк встановлює додаткову маржу 3 %, а за кожен наступний — 5 %. Термін угоди — 6 років. Визначити загальну суму погашення кредиту та дохід банку.

Задача № 11

Кредит для купівлі автомобіля у 15,65 млн грн відкрито на 4 роки під 12 % річних. Покупець погодився сплатити 3 млн грн у момент оформлення кредиту, а решту боргу — щомісячно впродовж усього терміну дії кредитної угоди. Обчислити суму щомісячного погашення кредиту.

Теми рефератів

 • 1. Суть і основні форми грошового капіталу. Накопичення позичкового капіталу"
 • 2. Кредит і його функції.
 • 3. Вплив кредиту на капіталізацію грошових відносин.
 • 4. Розвиток кредиту в економіці України.
 • 5. Роль кредиту в становленні ринкової економіки в Україні.
 • 6. Теорії кредиту.
 • 7. Форми та види кредиту.
 • 8. Позичковий капітал і позичковий процент.
 • 9. Вплив кредиту на перебіг макроекономічних процесів.
 • 10. Кредитні гроші, їх характеристика.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші