Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Банківська справа arrow Валютні операції. Порядок здійснення та обліку
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЗДІЙСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ БАНКОМ ОПЕРАЦІЙ ЗА ІМПОРТНИМ АКРЕДИТИВОМ

Надання до уповноваженого банку заяв про відкриття акредитива та порядок відкриття акредитива

 • 1.1. Для відкриття акредитива наказодавець акредитива подає до уповноваженого банку (далі - уповноважений банк-емітент) заяву про відкриття документарного акредитива (далі - заява про відкриття акредитива) за довільною формою із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів згідно з пунктом 1.3 цієї глави.
 • ( Пункт 1.1 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 1.2. Заява про відкриття акредитива заповнюється з використанням відповідних технічних засобів та копіювального або самокопіювального паперу або від руки.

Заява про відкриття акредитива подається наказодавцем акредитива до уповноваженого банку-емітента в паперовій формі не менше ніж у двох примірниках. Перший примірник заяви про відкриття акредитива (незалежно від способу його заповнення) має містити відбиток печатки та підписи осіб наказодавця акредитива, які заявлені ним у картці із зразками підписів та відбитком печатки, або надаватися в електронному вигляді за допомогою систем дистанційного обслуговування, підписаним електронними цифровими підписами (у цьому разі уповноважений банк-емітент самостійно роздруковує два примірники заяви про відкриття акредитива).

(Абзац другий пункту 1.2 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

Фізичні особи повинні проставляти відбиток печатки на документах, які вони оформляють відповідно до вимог цього Положення, якщо зразок відбитка печатки є в їх картці зі зразками підписів та відбитка печатки.

 • ( Пункт 1.2 глави 1 розділу ІІ доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 1.3. Заява про відкриття акредитива обов'язково має містити такі реквізити:

код заяви про відкриття акредитива відповідно до Державного класифікатора управлінської документації, затвердженого наказом Держстандарту України від 31.12.98 N 1024;

назву документа - "Заява про відкриття документарного акредитива";

вид акредитива - відкличний, безвідкличний (зазначається конкретний вид акредитива). Якщо не зазначено, що акредитив відкличний, то він уважатиметься безвідкличним;

підтвердження акредитива - зазначається в разі потреби;

дату заяви про відкриття акредитива (число - цифрами, місяць - цифрами або словом, рік - цифрами). Цю дату може проставляти уповноважений банк-емітент. Дата відкриття акредитива (дата відправлення повідомлення до банку) та дата, зазначена в заяві про відкриття акредитива, можуть не збігатися;

(Абзац шостий пункту 1.3 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006)

строк дії або дату та місце закінчення строку дії акредитива, а саме кількість днів від дати відкриття акредитива (якщо в договорі не зазначена конкретна дата) або остання дата приймання документів для оплати акредитива та місце його закінчення (та/або назву країни, та/або назву міста, та/або найменування банку);

( Абзац сьомий пункту 1.3 глави 1 розділу II вредакції Постанови Національного банку N 25 від 27.01.2006)

назву наказодавця акредитива, що зазначається згідно з реквізитами договору, що не суперечить назві, заявленій у картці зі зразками підписів та відбитком печатки, а також його місцезнаходження (та/або назву країни та/або міста);

(Абзац восьмий пункту 1.3 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006)

назву бенефіціара - його назву, місцезнаходження та номер рахунку (зазначається за потреби). Ці реквізити мають відповідати реквізитам договору;

назву банку бенефіціара, авізуючого банку та виконуючого банку - його назву та адресу, у тому числі S.W.I.F.T. - код (BIC code) або номер телекса, які також мають відповідати реквізитам договору за умови їх зазначення в договорі.

(Абзац десятий пункту 1.3 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006)

Такі реквізити, як наказодавець акредитива, бенефіціар, банк бенефіціара, авізуючий банк, виконуючий банк, заповнюються латинськими літерами або кирилицею (російською мовою) за умови, що акредитив відкрито на користь бенефіціара з країн СНД та Балтії. Можливо заповнення також інших реквізитів заяви про відкриття акредитива кирилицею (російською мовою) за умови, що акредитив відкрито на користь бенефіціара з країн СНД та Балтії;

(Абзац одинадцятий пункту 1.3 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006)

суму та назву іноземної валюти - сума заповнюється цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою). Назва іноземної валюти зазначається літерним або цифровим кодом іноземної валюти відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129 (зі змінами) (далі - Класифікатор);

(Абзац дванадцятий пункту 1.3 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

стислий опис товару (послуг) згідно з договором. Маса, число одиниць товару (можлива різниця за ними), кількість, ціна за одиницю товару зазначаються в разі потреби;

(Абзац тринадцятий пункту 1.3 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006)

умови поставки - мають відповідати умовам, визначеним чинною редакцією Офіційних правил тлумачення торгових термінів, розроблених Міжнародною торговельною палатою (ІНКОТЕРМС), та договору;

перелік документів - назву документів, проти яких здійснюватиметься платіж за акредитивом, і кількість їх оригіналів та/або копій;

спосіб виконання акредитива - має зазначатися таке: "платити за пред'явленням документів" або "платити з розстрочкою", або "акцептувати переказні векселі (тратти) бенефіціара", або "негоціювати", або інше;

комісійні винагороди та відшкодування витрат - зазначається, за чий рахунок буде оплачено комісійні винагороди та відшкодування витрат банків;

підписи відповідальних осіб та відбиток печатки проставляють відповідно до пункту 1.2 цієї глави.

Крім цього, у заяві про відкриття акредитива наказодавець акредитива може зазначати те, що:

він доручає уповноваженому банку-емітенту утримати комісійну винагороду та відшкодування витрат, що належать банку-емітенту та іншим банкам, які братимуть участь в обслуговуванні акредитива, з його рахунку;

він доручає уповноваженому банку-емітенту списати кошти в іноземній або національній валюті з поточного рахунку (зазначається номер рахунку) для резервування грошового забезпечення за акредитивом;

він доручає уповноваженому банку-емітенту, у якому відкрито рахунок, відкрити акредитив відповідно до укладеного між уповноваженим банком-емітентом та наказодавцем акредитива кредитного договору та/або договору про відкриття непокритого акредитива;

(Абзац двадцять другий пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку N25 від 27.01.2006)

посилання на УПДА, яким підпорядкований акредитив, або інші міжнародні документи, затверджені МТП, які є чинними на дату відкриття акредитива.

(Абзац двадцять третій пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

Заява про відкриття акредитива може також містити додаткові реквізити, які уповноважений банк-емітент визначає самостійно.

 • (Абзац двадцять четвертий пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 ) ( Абзац двадцять п'ятий пункту 1.3 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 ) (Абзац двадцять шостий пункту 1.3 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 ) ( Абзац двадцять сьомий пункту 1.3 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 ) (Абзац двадцять восьмий пункту 1.3 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009) (Абзац двадцять дев 'ятий пункту 1.3 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку N 580від 29.09.2009) (Абзац тридцятий пункту 1.3 глави 1 розділу ІІ виключено на підставі Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 ) (Абзац тридцять перший пункту 1.3 глави 1 розділу ІІ виключено на підставі Постанови Національного банку N 580від 29.09.2009 ) (Абзац тридцять другий пункту 1.3 глави 1 розділу ІІ виключено на підставі Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 1.4. Разом із заявою про відкриття акредитива наказодавець акредитива подає до уповноваженого банку-емітента оригінал та копію договору (з підписами відповідальних осіб, засвідченими відбитком печатки) або інший документ, який згідно із законодавством України має юридичну силу договору, оформлений відповідно до вимог законодавства України.

На оригіналі та копії договору робиться позначка уповноваженого банку-емітента про прийняття заяви про відкриття акредитива. Копії мають засвідчуватися підписом відповідального працівника та відбитком штампа уповноваженого банку-емітента. Копія договору залишається у справі за акредитивом, що формується уповноваженим банком-емітентом (далі - Справа), а оригінал повертається наказодавцю акредитива.

 • 1.5. Відповідальний працівник уповноваженого банку-емітента перевіряє правильність заповнення реквізитів заяви про відкриття акредитива та їх відповідність таким реквізитам договору: наказодавець, бенефіціар, вид акредитива, валюта і сума, опис товару, умови поставки, перелік документів, розподіл витрат. У разі неточності заповнення реквізитів або невідповідності вищевказаних реквізитів договору заява про відкриття акредитива повертається наказодавцю акредитива без виконання із зазначенням причини повернення.
 • ( Пункт 1.5 глави 1 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку N25 від 27.01.2006) '
 • 1.6. Уповноважений банк-емітент відкриває акредитив за умови, що він забезпечений грошовими коштами наказодавця акредитива (покритий акредитив), або на підставі відкритих наказодавцю акредитива уповноваженим банком-емітентом кредитних ліній, або на підставі отриманих у кредит коштів, або на підставі гарантій, наданих третіми сторонами на користь уповноваженого банку-емітента, або на підставі забезпечення наказодавцем акредитива відповідною заставою, порукою тощо, або без будь-якого забезпечення згідно з внутрішніми положеннями уповноваженого банку-емітента (непокритий акредитив).
 • ( Пункт 1.6 глави 1 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку N25 від 27.01.2006)
 • 1.7. Облік коштів грошового забезпечення акредитива здійснюється в уповноваженому банку-емітенті на відповідних балансових рахунках. У разі відкриття акредитива без стовідсоткового грошового забезпечення (непокритий акредитив) частина суми акредитива, не забезпеченої грошовими коштами, обліковується в уповноваженому банку-емітенті на відповідному позабалансовому рахунку, призначеному для обліку непокритих акредитивів.
 • ( Пункт 1.7 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N25 від 27.01.2006)
 • 1.8. Якщо іноземна валюта грошового забезпечення акредитива відрізняється від виду іноземної валюти, у якій відкривається акредитив, визначеного умовами акредитива, то сума коштів грошового забезпечення акредитива за вимогою уповноваженого банку-емітента може бути збільшена на суму можливих ризиків від зміни курсів іноземних валют за умови, що це передбачено в заяві про відкриття акредитива та/або в договорі банківського рахунку та/або інших договорах, укладених між наказодавцем акредитива та уповноваженим банком-емітентом.
 • ( Пункт 1.8 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N25 від 27.01.2006)
 • 1.9. Якщо кошти грошового забезпечення надані в грошовій одиниці України, то в разі значного зростання курсу іноземної валюти або гривні в заяві про відкриття акредитива наказодавець акредитива може передбачити право уповноваженого банку-емітента списати (у день виконання платежу за акредитивом) з поточного рахунку наказодавця акредитива додаткову суму коштів у національній валюті для здійснення операції з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою забезпечення покриття за акредитивом у повному обсязі.
 • 1.10. Якщо, виходячи з інтересів уповноваженого банку-емітента, виконуючий та/або підтверджуючий, та/або авізуючий банк мають бути іншими банками, ніж ті, що зазначені в заяві про відкриття акредитива, то в цьому разі уповноважений банк-емітент узгоджує з наказодавцем акредитива питання щодо зміни виконуючого та/або підтверджуючого, та/або авізуючого банку. На заяві про відкриття акредитива уповноважений банк-емітент проставляє позначку про зміну виконуючого та/або підтверджуючого, та/або авізуючого банку. Надання наказодавцем акредитива письмової згоди про внесення цих змін до заяви про відкриття акредитива не є обов'язковим.
 • (Пункт 1.10 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N25 від 27.01.2006)
 • 1.11. Уповноважений банк-емітент після перевірки правильності заповнення заяви про відкриття акредитива, а також наявності коштів для грошового забезпечення акредитива або на підставі забезпечення наказодавцем акредитива відповідною заставою, порукою тощо, або достатності відкритих наказодавцю акредитива кредитних ліній, або наявності гарантій, наданих третіми сторонами на користь уповноваженого банку-емітента, протягом трьох банківських днів з дня прийняття уповноваженим банком-емітентом заяви про відкриття акредитива надсилає повідомлення про відкриття акредитива до іноземного або іншого бан-ку/ів або безпосередньо бенефіціару (за реквізитами, зазначеними в заяві про відкриття акредитива).
 • (Абзац перший пункту 1.11 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 25 від 27.01.2006, N 580 від 29.09.2009 )

Акредитив уважається відкритим з дати відправлення повідомлення про його відкриття. Акредитив уважається чинним з дати його відкриття, крім випадків, якщо текст акредитива містить окрему умову щодо дати або події, після якої відкритий акредитив набере чинності.

 • (Абзац другий пункту 1.11 глави 1 розділу ІІ в редакції Постанов Національного банку N25 від 27.01.2006, N580 від 29.09.2009)
 • 1.12. Після прийняття рішення про відкриття акредитива відповідальний працівник уповноваженого банку-емітента вносить інформацію щодо операції за акредитивом до журналу реєстрації відкритих (імпортних) акредитивів (далі в цьому розділі - Журнал), який може вестися яку паперовій, так і в електронній формі.

У журналі обов'язково мають зазначатися: номер реєстрації (порядковий номер) акредитива; назва наказодавця акредитива; дата відкриття акредитива; строк дії акредитива;

сума та назва або код іноземної валюти (цифровий або літерний) відповідно до Класифікатора.

За потреби в Журналі може передбачатися зазначення іншої інформації.

 • 1.13. Оригінал заяви про відкриття акредитива зберігається у Справі, другий примірник повертається наказодавцю акредитива.
 • ( Пункт 1.13 глави 1 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 1.14. Уповноважений банк-емітент усі документи, що отримані за кожним відкритим акредитивом, формує в Справу, що має містити:

заяву про відкриття акредитива (другий примірник); копію договору;

( Пункт 1.14 глави 1 розділу ІІ доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006)

листи, повідомлення та інші документи іноземних банків та наказодавця акредитива;

копії листів, повідомлень та інших документів, що відправлені на адресу іноземних банків і наказодавця акредитива;

будь-які інші документи щодо акредитива (за вибором уповноваженого банку-емітента).

Крім того, у разі потреби уповноважений банк-емітент під час формування Справи може заповнювати титульну сторінку, уякійзазначається інформація щодо умов акредитива, асаме: номер акредитива; вид акредитива; дата відкриття акредитива; дата та місце закінчення строку дії акредитива; позначки про пролонгацію; код іноземної валюти (цифровий або літерний згідно ізКласифікатором та її сума; назви виконуючого, авізуючого, підтверджуючого, рамбурсуючого банків; назва наказодавця акредитива; назва бенефіціара; облік оплати витрат за акредитивом; позначки про забезпечення акредитива грошовими коштами та суми всіх здійснених платежів і підсумковий рахунок (з остаточним розрахунком) тощо. Відповідна інформація може зазначатися і на зворотному боці титульної сторінки Справи.

 • 1.15. Оплата комісійної винагороди та відшкодування витрат банків здійснюються відповідно до глави 8 цього розділу.
 • (Пункт 1.15 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>