Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит податків в Україні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вплив договірних умов на методику обліку доходів

Незмінним постулатом теорії бухгалтерського обліку, який заснований на економічній моделі обліку, є положення, згідно з яким при відображенні господарських операцій в регістрах обліку норми права не мають переваги над нормами бухгалтерського обліку. Незалежність методики бухгалтерського обліку від норм права закріплено і в Законі "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". Так, в статті 4 Закону одним з принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності зазначено "превалювання сутності над формою" - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. Тобто в цій нормі Закону перевага надана не юридичній, а економічній моделі обліку.

Таке загальне формулювання характеру співвідносин норм права і норм обліку не викликає заперечень у цілому, при розгляді проблем на мікрорівні бізнес-процесів поставок товарів, продукції між двома контрагентами.

Проте, нами досліджено, що при здійсненні господарської діяльності на макрорівні в практиці договірних відносин та обліку спостерігається чітка тенденція врахування норм права та умов договірних господарських відносин при визначенні доходів та витрат учасників угоди. Особливо це стосується тих господарських відносин, в яких задіяне більше двох контрагентів із надання комплексу послуг. При цьому контрагентами виступають як окремі юридичні та/чи фізичні особи, що наділені згідно з договором (контрактом) відповідними правами і обов'язками. В таких відносинах одна чи більше сторін виконують посередницькі функції в реалізації спільного продукту (послуг, робіт). Характерними видами такого роду діяльності є діяльність з туристичного, транспортного, логістичного обслуговування, продажу товарів через комісіонерів, повірених тощо. Проілюструємо особливості взаємовідносин на макрорівні на прикладі галузі автотранспортного перевезення пасажирів.

Контрагентами в галузі пасажирських автоперевезень виступають чотири юридично незалежних сторони: автостанція (повірений), перевізник - автотранспортне підприємство (довіритель), страхова компанія (страховик), пасажир (кінцевий споживач). При визнанні виручки від надання послуг важливо визначити чи є така виручка спільним доходом усіх задіяних в комплексі підприємств, чи її слід ділити між учасникам процесу перевезень у відповідних пропорціях. Відповідь на це питання впливає одразу на два аспекти: а) зміст доходів та витрат діяльності учасників перевезень; б) порядок визначення бази ПДВ та податку на прибуток. Обов'язки, права і особливі умови виконання функцій кожного учасника перевезень регулюються відповідними договорами (угодами).

При виконанні умов комплексних договорів важливо обґрунтувати частки доходів та витрат кожної сторони.

Як зазначалося раніше, в практиці застосовують два варіанти відображення доходу перевізника. При першому до виручки АТП відноситься загальний виторг, а послуги АС враховують в АТП як витрати діяльності. При другому варіанті до доходу включають виручку лише в межах тарифу на перевезення, сума якого є меншою від загальної виручки.

Недоліком першого варіанту є те, що в масштабах статистичних даних галузі відбувається подвоєння сум доходів. Уникнути цього можна лише дотримуючись принципу розділення доходів учасників комплексної послуги - застосування варіанту 2.

На підставі проведеного дослідження ми доходимо висновку про необхідність врахування юридичних аспектів у методиці обліку доходів технологічно пов'язаних між собою підприємств транспортного комплексу, що надають одну кінцеву послугу. Детальний, науково-обгрунтований аналіз договірних відносин таких підприємств дає змогу оцінити характер і глибину впливу норм права на методику обліку. Зокрема, характер обов'язків сторін у виконанні тих чи інших функцій в комплексі операцій транспортування пасажирів, відповідальність сторін за порушення умов договору прямо впливають на характер та розмір доходу кожного учасника комплексної послуги. Місце поставки послуги, її характер та обсяги прямо і безпосередньо впливають і на розмір бази оподаткування податком на додану вартість та опосередковано на розмір доходу з метою оподаткування податком на прибуток.

Отже, зазначену проблему необхідно розглядати в комплексі трьох аспектів: норми права; методики обліку доходів у бухгалтерському аспекті; методики визначення бази оподаткування.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші