Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Укладання письмової угоди з банком

Письмова угода як захід впливу укладається з банком, що допустив порушення, які впливають на його фінансовий стан, та за умови, що банк має прийнятний план заходів для вирішення виявлених проблем. При цьому письмова угода має містити такі пункти.

1. У письмовій угоді банк визнає свої недоліки в роботі та допущені порушення і подає перелік обґрунтованих заходів, які банк зобов'язується вжити для усунення порушень, запобігання їм у подальшому, поліпшення фінансового стану, із зазначенням строківїх виконання. Строки виконання зобов'язань установлюються індивідуально з урахуванням характеру проблем та допущених порушень, а також оцінки й висновку відповідного підрозділу департаменту банківського нагляду (територіального управління) Національного банку України.

Письмова угода складається у двох примірниках та підписується від імені банку Головою правління банку або іншою уповноваженою особою, засвідчується печаткою банку.

 • 2. Взяті банком у письмовій угоді зобов'язання мають включати конкретні заходи, спрямовані на поліпшення його фінансового стану або усунення виявлених порушень, а також запобіжні заходи щодо недопущення порушень у майбутньому, зокрема таке:
  • o складання та виконання або бізнес-плану, або програми розвитку капітальної бази банку, або програми фінансового оздоровлення;
  • o розроблення та запровадження положень щодо поліпшення практики кредитування;
  • o зобов'язання щодо проведення зовнішнього аудиту фінансового стану банку;
  • o прийняття рішення про тимчасове обмеження на збільшення активів банку;
  • o прийняття рішення про обмеження розміру кредитів, що надаються інсайдерам банку;
  • o прийняття рішення щодо тимчасового зниження розміру відсотків за депозитами, що залучаються;
  • o тимчасове припинення виплати дивідендів;
  • o прийняття рішення про обмеження розміру суми, яку банк може виплачувати своїм працівникам у формі заробітної плати та премій;
  • o реорганізація банку.
 • 3. Укладання письмової угоди здійснюється за ініціативою банку, який розробив прийнятний план заходів щодо усунення проблем у його діяльності та звернувся до Національного банку України з проектом письмової угоди щодо усунення порушень.

Якщо банк не ініціював укладання письмової угоди з метою усунення виявлених у його діяльності порушень, то відповідний структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату або територіального управління Національного банку України надсилає цьому банку лист з пропозиціями за підписом заступника голови Національного банку України, або директора департаменту банківського нагляду, або начальника територіального управління Національного банку України, в якому зазначаються строк подання проекту письмової угоди до Національного банку України, а також перелік вимог та умов, які банк зобов'язаний включити до письмової угоди.

Територіальне управління або департамент банківського нагляду Національного банку України в строк до 15 календарних днів розглядає поданий банком проект письмової угоди щодо обґрунтованості, повноти та ефективності запроваджуваних банком заходів з метою усунення порушень та готує висновок про доцільність її укладання або розглядає питання про застосування інших адекватних заходів впливу.

 • 4. У письмовій угоді з боку Національного банку України також має обумовлюватися порядок контролю за виконанням зобов'язань банку та порядок і форми надання банком додаткової інформації, потрібної для контролю за виконанням взятих ним зобов'язань. Територіальне управління Національного банку України після укладання письмової угоди з банком надсилає копію угоди до департаменту банківського нагляду Національного банку України.
 • 5. У разі невиконання банком хоча б одного з узятих в угоді зобов'язань у встановлені строки територіальне управління Національного банку України подає до Комісії Національного банку України обґрунтовані пропозиції щодо розірвання угоди з банком та його подальшої діяльності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>