Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Культурологія arrow Культурологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Словник

Ампір (з фр. — імперія) — назва пізнього класицизму (перша чверть XIX ст.) у західноєвропейському та російському мистецтвах. А. застосовувався в архітектурі та декоративно-прикладному мистецтві. Термін "А." спочатку означав мистецтво Франції періоду імперії Наполеона І. А. наслідував художні зразки Риму часів імперії, а також мотиви давньоєгипетського мистецтва.

Анфілада (з фр.) — низка кімнат, розташованих на одній осі, що створює при відкритих дверях єдину перспективу.

"Барбізонці" — група французьких художників, які започаткували реалізм у живописі, а назву одержали від села Барбізон, розташованого недалеко від Парижа, куди вони приїхали писати етюди з натури (пленер). Цих художників (Т. Руссо, Ж. Дюпре, К. Тройона, Ш.-Ф. Добіньї та ін.) об'єднало бажання уважно вивчати природу і правдиво її зображати. Картини вони завершували в майстерні на основі етюдів, але живе відчуття природи у них залишалося завжди, так само і безпосереднє враження та щирість.

"Буря та натиск" ("Sturn und Drang") — літературний рух у Німеччині 70—80-х років XVIII ст., який одержав назву від твору Ф. Клінгера "Буря та натиск". Його діячі, ґрунтуючись на позиціях романтичного розуміння свободи творчості, необмеженої духовної свободи, культу "генія" і почуття, заперечували догматичну, па їх погляд, поетику класицизму, що здавалася їм кайданами для мистецтва. Вони ввели у мистецтво такі поняття, як "суспільне тло" та "національний колорит", відкрили дорогу живій народній мові і намагалися "шекспіризувати" (надати пристрасності) Німецьку драму.

Ведута — жанр документально точного міського пейзажу. Великий майстер В. — венеціанський художник Каналетто.

Віденська класична школа — напрям у музиці, який сформувався у Відні у другій половині XVIII ст. — першій чверті XIX ст. Його фундатори — Й. Гайдн і Л.В. Моцарт, а також Х.В. Глюк, який розпочав у Відні свою оперну реформу. Останній етап школи ‑ Л- ван Бетховен. У їх творчості кристалізуються жанри стилю класицизм — класичної симфонії, сонати, концерту, квартету, визначається новий тип оперного і симфонічного оркестру, реформуються оперні жанри. В. к. ш. належить і впорядкування такої сфери музичної творчості, як камерна музика.

"Енциклопедія, або Тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел" — французька енциклопедія, що видавалася з 1751 р. Д. Дідро і Ж.Л. Д'Аламбером у 35 томах (1751—1780 pp.). У підготовці "Е." брали участь Ш.Л. Монтеск'є, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. Основне видання містить 17 томів тексту і 11 томів "гравюр" (ілюстрацій до тексту). Воно було завершене у 1772 р. Після цього видавці "Б." приступили без участі Д. Дідро та Ж.Л. Д'Аламбера до видання доповнень. Вийшло ще 4 томи доповнень текстових і 1 том доповнень до "гравюр".

"Індекс заборонених книжок" — список книжок, які католицька церква забороняла читати, видавати, продавати під загрозою анафеми. Вперше "І." був виданий у 1559 р., перевидавався понад 40 разів, з 1966 р. офіційно скасований.

Кавалер (з італ. — вершник, лицар, з латин. — кінь) — 1) лицарський титул; 2) особа, нагороджена орденом; 3) чоловік, який танцює в парі з дамою.

Ландшафтний парк (пейзажний, "англійський") — парк у стилі класицизму, який був частиною комплексу палацової архітектури. Л. п. найповніше відповідав ідеалам класицизму з його прагненням до органічного зв'язку архітектури з природою. Видатні парки були створені в Правобережній Україні у кінці ХVШ — на початку XIX ст.: парк "Софіївка" в Умані (у ньому є ще барокові риси) та парк "Олександрія" у Білій Церкві.

Лувр (У Парижі) — видатна пам'ятка французької архітектури. Л. — спершу королівський палац, потім — центральний французький музей мистецтва, одне з найбільших сховищ художніх скарбів у світі. У 1793 р. декретом Конвенту Л. був перетворений на національний художній музей.

Нігілізм (з латин. — ніщо, нічого) у широкому розумінні слова — заперечення загальноприйнятих цінностей: ідеалів, моральних норм, культури, форм громадського життя; у філософії — усвідомлення соціальної і духовної кризи як кризи ідеалів, що виливається у заперечення змісту людської діяльності. Те саме духовне явище, яке Ф. Ніцше позначив як Н., відмітив і С- К'єркегор, назвавши його "відчаєм", який паралізує людину, оскільки вона втрачає сенс своєї діяльності.

Опера (з італ. — твір) — художній твір, зміст якого втілюється у сценічних музично-поетичних образах. О. поєднує в єдиному театральному дійстві вокальну (соло, ансамбль, хор) та інструментальну (симфонічну) музику, драматургію, образотворчі мистецтва (декорації, костюми тощо), а також хореографію. Формами оперної музики є номери сольних співів (арія, аріозо, пісня, монолог), речитативи, ансамблі (дуети, терцети, квартети тощо, у тому числі великі фінали, часто з хором), хорові сцени, танки, оркестрові номери (увертюри, антракти). Сформувалися різні оперні жанри: героїко-епічна, історико-героїчна, історико-романтична, лірико-побутова, казкова, комедійна та ін.

Острозька Біблія — визначна пам'ятка друкарства в Україні, надрукована І. Федоровим у м. Острозі (XVI ст.). О. Б. — перше повне видання Біблії у перекладі церковнослов'янською мовою в її східнослов'янському, точніше староукраїнському, варіанті. В основу видання покладено рукопис "Геннадієвої Біблії", складеної в Новгороді у 1489—1499 рр. У книзі вміщено передмову К. Острозького, другу, віршовану, передмову Г. Смотрицького і післямову І. Федорова.

Парсуна (з латин. — особа, особистість) — назва станкових портретів кінця XVI—XVII ст., що ознаменувало початок світського портретного живопису. Л. характерні для українського мистецтва барокової доби.

Пленер (з фр. — відкрите повітря) — писання етюдів і картин з натури, на повітрі, що стало переворотом у техніці живопису. Першими вийшли на П. фундатори реалізму в живописі — французькі художники Т. Руссо, Ж. Дюпре, К. Тройон, Ш.-Ф. Добіньї.

Прерафаеліти (з латин. — перед і Рафаель) — група англійських художників і письменників, які у 1848 р. об'єдналися у "Братство прерафаелітів" (поет і живописець Д. Росетті, живописці X. Хант, Дж.Е. Міллес), до яких приєдналися письменники У. Патер, А. Суїнбйорн, Р. Браунінг та ін. Ідеологом П. був Дж. Рескін. Вони з романтичних позицій критикували сучасне їм суспільство і його культуру, захоплювалися середньовічними реаліями, прагнули відродити ручне ремесло і "наївне" мистецтво раннього Відродження (до Рафаеля). Для П. характерні символізм і стилізаторство.

Примітивізм (з латин. — первісний, початковий) — течія в живописі на межі XIX і XX ст., виражальним засобом якої є навмисне спрощування художньої форми, звертання до так званого примітивного мистецтва — первісного, народного, дитячої творчості та ін.

"Природне виховання" — педагогічна теорія, висунута у XVIII ст. Ж.-Ж. Руссо. В основу теорії "П. в." покладені "природний розвиток дитини" і врахування її "природних прав". Теорія "П. в." є своєрідним протестом проти наявної ще у XVIII ст. системи виховання з його муштрою і фізичним мордуванням дітей, проти догматизму і схоластики у навчанні.

Пуантилізм (з фр. — відмічати крапками) у живописі — писання картини дрібними мазками правильної форми, характерне для останнього етапу імпресіонізму — неоімпресіонізму, або дивізіонізму (з фр. — поділ). Художники Ж. Серак та П. Синьяк прагнули створити наукову теорію кольору, використати наукові відкриття в галузі оптики. Картини вони писали вкороченими окремими мазками чистих кольорів спектра для того, щоб передати складне світло-повітряне середовище.

Регулярний парк — парк, в якому все вивірено, який розкреслений на алеї і де точно визначені місця для фонтанів і скульптур, де у всьому виявляється воля і розум людини.

Романс (з пізньолатин.) — музично-поетичний твір для голосу із супроводом фортепіано, гітари, арфи тощо. Спершу Р. — побутова пісня рідною "романською" мовою.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші