Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Екологія arrow Промислова екологія
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Очищення стічних вод целюлозно-паперових підприємств

Стічні води целюлозно-паперових підприємств за видом забруднення поділяються на декілька потоків: коровмісні, волокнокаоліновмісні, лужновмісні, кислі, з неприємним запахом, хлоровмісні, шламо- і золовмісні, умовно чисті та дощові. Кожен з цих потоків має самостійну каналізацію і підлягає цеховому очищенню. Існують також загальнозаводські очисні споруди, на яких стоки підлягають механічному, а потім біологічному очищенню. При необхідності здійснюють доочищення хімічними та іншими методами.

Під час фільтрації стічних вод широко використовують дискові вакуумфільтри, продуктивність яких коливається в межах 0,96—18м3/м2.

Коровмісні стічні води утворюються під час мокрого руйнування деревини. Вони забруднені корою, з якої у воду переходить велика кількість смоли і розчинених органічних речовин. Води володіють деревоскипидарним запахом, забарвлені пектиновими і дубильними речовинами.

Крупну кору із коровмісних вод виводять на водовідокремлювальних барабанах або дренажних транспортерах, дрібну — на барабанних фільтрах із нескінченною сіткою. Речовини, які залишилися у зваженому стані, виводяться на загальнозаводських спорудах.

Волокнокаоліновмісні стічні води утворюються при виробництві паперу, картону, деревоволокнистих плит тощо. Вони забруднені частинками целюлозних і деревних волокон та наповнювачів, їх очищають у процесах відстоювання, фільтрації та флотації.

Луговмісні стічні води утворюються у варильному, промивному, очисному цехах, під час регенерації сірки та перероблення продуктів сульфатно - і сульфітно-целюлозного виробництва. Лужні компоненти сульфітного і сульфатного виробництва приблизно на 20 % складаються із неорганічних і на 80 % із органічних речовин. У сульфітних лужних компонентах знаходяться лігносульфати, спирти, цукристі речовини, а в сульфатних лужних компонентах — тіолігнин, смоляні, жирні кислоти. Ці води мають темно-коричневий колір.

Кислі води утворюються в кислотному цеху сульфітно-целюлозного підприємства під час промивання целюлози після хлорування. Води, крім мінеральних кислот, містять невелику кількість мінеральних речовин.

Стічні воді з неприємним запахом утворюються в сульфатно-целюлозному виробництві у вигляді конденсатів, пари варильного цеху та конденсату вторинної пари із поверхневих і барометричних конденсаторів під час випарювання чорних лугових компонентів. Ці води містять сірководень, метилмеркаптан, диметилдисульфід, диметилсульфід, скипидар і метанол. Методи очищення таких вод розглянуті в підрозд. 5.4.

Хлоровмісні стічні води утворюються при приготуванні вибілювальних розчинів. Вони забруднені вільним і зв'язаним хлором, продуктами хлорування целюлози, двоокисом хлору, соляною або сірчистою кислотами і зваженими частинками.

Шламо- і золовмісні стічні води утворюються в результаті відстоювання зелених лужних компонентів після висвітлення білих лужних компонентів, а також на ТЕЦ при спалюванні вугілля.

Умовно чисті води утворюються в результаті охолодження апаратури. Після охолодження їх використовують в оборотному водопостачанні.

Дощові (зливові) води забруднюються зваженими частинками мінеральних речовин (пісок, глина). Методи очищення таких вод розглянуті в підрозд. 5.2.

Утилізація та усунення осаду виробничих стічних вод

Перед скеруванням осадів стічних вод на усунення та утилізацію їх попередньо обробляють для отримання шламу із мінімальними витратами енергії і забрудненням природного середовища.

Технологічний цикл обробки осаду стічних вод [7]:

  • — ущільнення осаду проводиться гравітаційним або флотаційним методами у відстійниках-ущільнювачах;
  • — стабілізація осаду сушінням здійснюється на намулових майданчиках методом аеробної стабілізації в аеротенках;
  • - кондиціювання осаду здійснюється за допомогою хлорного заліза і вапна для руйнування колоїдної структури осаду органічного походження та збільшення їх водовіддачі при зневодненні.

Зневоднення осаду стічних вод здійснюється сушінням, для чого потрібні земельні площі. Найбільш ефективно зневоднюється осад у вакуум-фільтрувальних установках і фільтрпресах.

Усунення осадів стічних вод застосовується в тих випадках, коли утилізація неможлива. Вибір методу усунення осаду визначається його складом, а також розміщенням і плануванням промислового підприємства. Найпоширенішим методом усунення осаду стічних вод є спалювання на станціях очищення.

До тимчасових заходів усунення осаду належить скидання рідкого осаду в накопичувачі та закачування в земляні порожнини. На машинобудівних і ремонтних підприємствах для утилізації осаду стічних вод застосовують метод регенерації металів, особливо в гальванічних, термообробних і штампувальних цехах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>