Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Банківська справа arrow Валютні операції. Порядок здійснення та обліку
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту

Перелік документів, потрібних для отримання ліцензії

 • 1.1. Резидент для отримання ліцензії подає до Департаменту такі документи:
  • а) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 6 до цього Положення;
  • б) виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або її (його) копію, засвідчену нотаріально або державним органом, який видав документ; для резидентів - юридичних осіб подаються також нотаріально засвідчені копії установчих документів (статуту й установчого договору);
  • ( Підпункт "б" пункту 1.1 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 290 від 19.08.2011)
  • в) нотаріально засвідчену копію довідки про реєстрацію резидента як платника податку в органі державної податкової служби;
  • г) оригінал договору позики або нотаріально засвідчену на території України копію договору позики мовою оригіналу;

ґ) належним чином оформлену довідку банку: зі згодою на обслуговування позики;

з відомостями про номер рахунку резидента, з якого переказуватимуться кошти, та про наявність на рахунку резидента коштів, достатніх для їх переказування згідно з договором позики;

 • д) оригінал договору про банківську гарантію, отриману для забезпечення виконання зобов'язань за договором позики, або нотаріально засвідчену на території України копію договору про банківську гарантію;
 • е) довідку резидента, складену в довільній формі і засвідчену підписом керівника та відбитком печатки резидента (за наявності), про те, що позика надається нерезиденту не за рахунок коштів, отриманих як кредит чи позика.
 • 1.2. Довідку про згоду на обслуговування операцій за позикою видає уповноважений банк. Якщо передбачається, що обслуговувати позику має підрозділ уповноваженого банку, то згода уповноваженого банку надається на підставі його письмового клопотання про це (обов'язково зазначається назва підрозділу, який обслуговуватиме операції за позикою).
 • 1.3. У разі потреби змінити обслуговуючий банк резидент подає до Департаменту такі документи:

лист-звернення у довільній формі; листи обслуговуючих банків з:

інформацією про наміри щодо припинення обслуговування договору клієнта, а також із підтвердженням суми позики, яка переказана нерезиденту, та суми коштів, що надійшли від нерезидента за договором позики;

підтвердженням згоди іншого уповноваженого банку на подальше обслуговування позики.

 • 1.4. Документи іноземною мовою (за винятком російської), що подаються на розгляд, мають бути перекладені на українську мову (переклад засвідчується органом або особою, яка має офіційний дозвіл на здійснення перекладів) і засвідчені нотаріально.
 • 1.5. Документи, які складені за кордоном за участю іноземних представників влади або інших осіб, які залучені до цього, мають бути легалізовані органами Міністерства закордонних справ України.

Порядок розгляду документів для отримання ліцензії та її видачі

 • 2.1. Департамент розглядає отримані від резидентів пакети документів для видачі ліцензії в порядку черговості їх надходження.
 • 2.2. Протягом п'яти робочих днів з дати надходження до Національного банку повного пакета документів, після обов'язкової реєстрації цих документів в Управлінні діловодства Національного банку Департамент надсилає копію заяви резидента про видачу ліцензії Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
 • 2.3. Загальний строк розгляду Департаментом пакета документів для видачі ліцензій не має перевищувати 30 днів з дати надходження повного пакета документів.
 • 2.4. З урахуванням висновків Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, якщо ці висновки надійшли до Департаменту протягом строку розгляду документів, що передбачений відповідно в пунктах 2.3 та 2.11 цієї глави, визначається доцільність видачі резиденту ліцензії.
 • 2.5. Ліцензія видається резиденту лише після перевірки Департаментом правильності та повноти платежу за послуги щодо видачі ліцензії.
 • 2.6. Департамент видає резиденту відповідну ліцензію за формою, зазначеною в додатку 7 до цього Положення, або письмово повідомляє його про відмову в її видачі, про відмову щодо внесення змін до неї, про скасування ліцензії (із зазначенням підстав) у строки, встановлені відповідно в пунктах 2.3, 2.9, 2.11 та 3.5 цього розділу.
 • 2.7. Ліцензія (додаток до ліцензії) видається лише зазначеному в ній власнику ліцензії без права передавання її іншим особам.
 • 2.8. Ліцензія дійсна, якщо протягом 90 днів з дати її видачі резидент надав позику або її частину.

Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення відповідної валютної операції.

Ліцензія не може бути видана (отримана) на валютну операцію, що вже проведена.

2.9. Унесення змін до ліцензії здійснюється за ініціативою власника ліцензії. За потреби внесення змін до виданої ліцензії її власник не пізніше 10 робочих днів після виникнення обставин, що призвели до потреби внесення змін, зобов'язаний подати до Департаменту клопотання з документальним обгрунтуванням потреби внесення змін до раніше виданої ліцензії.

Департамент на підставі поданих власником документів у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дати їх реєстрації в Управлінні діловодства, уносить зміни до ліцензії.

 • 2.10. Зміни до ліцензії оформляються як додаток до неї, який є невід'ємною частиною раніше виданої ліцензії (додаток 8).
 • 2.11. Департамент може зробити запит про додаткові документи, які потрібні для видачі ліцензії, внесення змін до неї. В такому разі строки видачі ліцензії, внесення змін до неї продовжуються ще на 14 днів з дати надходження додаткових документів.
 • 2.12. Ліцензія (додаток до ліцензії) оформляється на бланку Національного банку і надсилається власнику ліцензії (або передається власнику ліцензії під розпис). Для обліку та контролю за виконанням вимог ліцензії в Департаменті залишається копія цієї ліцензії.
 • 2.13. Документи, що подаються для отримання ліцензії, не можуть бути використані для отримання нової ліцензії.

Контроль за виконанням вимог ліцензій здійснюють обслуговуючі банки та територіальні управління за місцезнаходженням обслуговуючого банку.

2.14. Резидент самостійно пред'являє оригінал ліцензії до обслуговуючого банку, через який має переказуватися іноземна валюта за межі України. Обслуговуючий банк на цій ліцензії робить відмітку про суму та дату переказування іноземної валюти за межі України і зберігає її копію з відмітками для обліку та контролю, а також направляє таку копію з відмітками протягом п'яти робочих днів з дати переказування іноземної валюти за договором позики відповідному територіальному управлінню.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>