Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Фінанси arrow Казначейська система
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості організації автоматизованих інформаційних систем у казначействі

Розвиток казначейської системи, її зростаючі вимоги та фінансові можливості породжують як кількісні зміни інформаційного середовища - збільшення обсягу оброблюваної інформації, виконуваних функцій, так і якісні - розширення функціонального спектру розв'язуваних задач, зміни їх характеру тощо. Різноманітність та складність виконуваних органами казначейства задач визначили його орієнтацію на використання у своїй діяльності сучасних автоматизованих інформаційних технологій.

Використання автоматизованих систем забезпечує створення єдиного інформаційного простору, що охоплює всі ділянки та всіх учасників бюджетної сфери. Ядром побудови єдиного інформаційного простору бюджетної сфери є повна автоматизація процесу виконання бюджету, що забезпечує оптимізацію комплексного бюджетного обліку й фінансового контролю, та ефективне управління державними фінансовими ресурсами.

Основним призначенням автоматизованої інформаційної системи (АІС) казначейства є узгодження та забезпечення взаємодії казначейських органів усіх рівнів між собою та з іншими учасниками бюджетного процесу, їх оперативне інформаційне забезпечення, автоматизація основних процесів, організація систем зв'язку та передачі даних.

Структура інформаційно-обчислювальної системи органів казначейства залежить від низки факторів:

  • - характеру виконуваних функцій та завдань, що вирішуються;
  • - нормативно-інструктивної бази;
  • - внутрішньої організаційної структури тощо.

Кожен з цих факторів суттєвим чином впливає на організацію інформаційно-обчислювальної мережі казначейської системи.

Певною мірою на організацію автоматизованої інформаційної системи Казначейства України та його територіальних органів, а також на технологію обробки даних спричиняє структура казначейської системи, яка включає три ієрархічні рівні: перший рівень представлений центральним апаратом Казначейства, на другому рівні розміщені головні управління казначейства в АР Крим, областях, містах Києві і Севастополі, на третьому - управління (відділення) казначейства у містах, районах та районах у містах. Відповідно, АІС казначейства має ієрархічну організацію, за якої централізована обробка інформації та єдине управління ресурсами системи на верхньому рівні поєднується з відповідною обробкою даних на низових ланках. Таку організацію автоматизованої інформаційної системи називають централізованою мережею.

Організація та функціонування інформаційних систем казначейства суттєвою мірою залежить від завдань і функцій, які виконують органи казначейства. Основна діяльність органів казначейства пов'язана із забезпеченням касового виконання державного та місцевих бюджетів, обслуговуванням державних цільових фондів і боргу, ефективним управлінням фінансовими ресурсами держави. Якщо на промислових підприємствах об'єктом управління в основному є матеріальні потоки, то діяльність органів казначейства пов'язана з формуванням грошових потоків та обробкою інформації про їх наявність і рух.

Відтак автоматизація основного виробництва на промислових підприємствах являє собою автоматизацію матеріальних потоків, а створення АІС в органах казначейства означає автоматизацію інформаційних процесів. Це пояснюється тим, що основою діяльності органів казначейства є робота з інформацією про наявність і рух фінансових ресурсів держави. До того ж, понад 90% від загальної суми грошового обігу операцій з бюджетними коштами і коштами державних цільових фондів здійснюється у безготівковій формі. У казначейському обліку мають місце лише записи про грошові кошти та операції з ними на відповідних носіях, тобто є інформація, яка за певних умов може матеріалізуватися. Таким чином, автоматизація "основного виробництва" в органах казначейства зводиться до автоматизації обробки інформації, яка по суті є предметом і продуктом праці не лише відповідних інформаційних систем, а й органу загалом.

У процесі обслуговування бюджетних коштів в АІС органів казначейства відображаються реальні грошові потоки про надходження доходів і здійснення видатків. Інформація про рух грошових потоків відображається у казначейському обліку і подається до відповідних органів казначейства, а також до інших учасників бюджетного процесу.

Разом з тим, формується інформація про, так звані, негроїдові потоки, такі як: доведення та облік планових показників бюджетних розписів та кошторисів бюджетних установ, взяття та реєстрація зобов'язань розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, формування та подання звітів про стан виконання бюджетів, які існують тільки у вигляді відповідних звітних даних про виконання бюджетів і нормативно-довідкової інформації.

Тому, в автоматизованих інформаційних системах казначейства окремо формується інформація, пов'язана з рухом грошових і негрошових потоків. Відображення в інформаційній системі казначейства зазначених інформаційних потоків, їх автоматизована обробка є вирішальним фактором підвищення оперативності, аналітичності та достовірності інформації про стан і рух бюджетних коштів.

Нинішній стан охоплення казначейськими функціями, враховуючи інформаційну насиченість системи, її багаторівневу ієрархічну структуру, функціональну складність та необхідність роботи практично в реальному режимі часу синхронно з банківською системою, стало можливим завдяки проведеній значній роботі з автоматизації інформаційно-обчислювальних процесів.

Практика переконує, що від надійної роботи інформаційної системи великою мірою залежить успішність виконання органами казначейства своїх функціональних повноважень. Впровадження та розвиток АІС управління бюджетним процесом дозволяє:

  • - забезпечити прийняття управлінських рішень у бюджетній сфері шляхом автоматизації обробки інформації на всіх рівнях бюджетної системи;
  • - створити єдині автоматизовані бази даних для розв'язання різноманітних фінансових задач;
  • - надавати повну, достовірну та своєчасну інформацію для прийняття рішень у

бюджетній сфері на всіх рівнях влади; - організувати ефективну та динамічну взаємодію органів казначейства з фінансовими та податковими органами, банківськими установами, іншими учасниками бюджетного процесу; - підвищити економічну ефективність обробки інформації на основі зниження

витрат на інформатизацію. Таким чином, створення ефективної АІС управління виконанням бюджетів є важливою умовою підвищення дієвості казначейської системи. Автоматизація бюджетного процесу забезпечує оперативне отримання, обробку, зберігання та передачу інформації про рух бюджетних коштів і стан виконання бюджетів.

Автоматизовані інформаційні системи, що використовуються у системі казначейства, постійно модернізуються, що пов'язано з появою досконаліших апаратних і програмних засобів. Це дозволяє адекватно реагувати на вплив змінного внутрішнього і зовнішнього середовища, забезпечувати ефективне управління фінансовими ресурсами держави.

Досвід країн з розвинутою ринковою економікою переконливо доводить, що розробка та впровадження автоматизованих інформаційних систем управління бюджетним процесом сприяє підвищенню економічної стабільності цих держав.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>