Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Характеристика принципів навчання

В дидактиці немає чітко визначеного, загальноприйнятого переліку принципів навчання. Найчастіше виділяють:

 • 1) принцип систематичності та послідовності навчання;
 • 2) принцип наочності навчання;
 • 3) принцип свідомості й активності учнів у навчанні;
 • 4) принцип доступності навчання;
 • 5) принцип забезпечення міцності результатів навчання;
 • 6) принцип науковості навчання;
 • 7) принцип зв'язку навчання з життям, теорії з практикою;
 • 8) принцип врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів.

Принцип систематичності та послідовності навчання

Цей принцип вимагає чіткої структурної організації навчального матеріалу, раціонального розподілу його на окремі смислові фрагменти і поетапного засвоєння їх учнями. У навчанні слід враховувати логіку самої науки, коли розуміння одного поняття чи закономірності випливає і ґрунтується на іншому.

Необхідно на самому початку ознайомити учнів із загальною структурою навчального предмета, його основними принципами і поняттями, що дозволить їм зрозуміти смислові зв'язки між ними і застосовувати загальні положення в конкретних випадках. Це сприяє формуванню в учнів цілісної системи знань, глибшому осмисленню навчального матеріалу, полегшує його запам'ятовування, практичне застосування і перенесення в інші умови.

Принцип систематичності та послідовності навчання конкретизується в правилах:

 • - при вивченні нового матеріалу спиратися на вже засвоєні учнями знання і розпочинати з актуалізації (пригадування, відтворення) і систематизації вже наявних знань учнів;
 • - поступово диференціювати та конкретизувати загальні положення;
 • - розподіляти навчальний матеріал на логічно завершені фрагменти, встановлюючи порядок і методику їх опрацювання;
 • - у кожній темі визначати змістові центри, головні поняття, ідеї, простежувати зв'язки між ними, структурувати матеріал уроку;
 • - розкривати зовнішні і внутрішні зв'язки між теоріями, законами і фактами, використовувати міжпредметні зв'язки;
 • - здійснювати повторення, узагальнення і систематизацію навчального матеріалу з теми, окремого розділу програми і цілого курсу,
 • - рівномірно розподіляти навчальні заняття у часі та регулярно їх проводити.

Принцип наочності навчання

Цей принцип був виділений одним із перших у дидактиці. Ще Я. А. Коменський звертав увагу на те, що ефективність навчання залежить від доцільного залучення органів чуття учнів до сприймання навчального матеріалу.

Протягом онтогенезу (індивідуального розвитку) послідовно розвиваються три види мислення: наочно-дійове, наочно-образне і абстрактно-теоретичне (поняттєве). У процесі навчання всі види мислення розвиваються у тісній взаємодії. Поняттєве мислення неможливе без наочного. "Ми не можемо, — писав І. Кант, — думати про лінію, не провівши її подумки, не можемо думати про коло, не описуючи його, не можемо уявити собі трьох вимірів, не провівши з однієї точки трьох перпендикулярних одна до однієї ліній".

У процесі навчання слід надавати учням можливість спостерігати, вимірювати, проводити досліди, працювати практично. Якщо немає змоги ознайомити школярів з реальними предметами і процесами, використовують моделі, малюнки, схеми, лабораторне обладнання тощо.

Принцип наочності можна конкретизувати такими правилами:

 • • В основі засвоєних учнями абстрактних положень повинні лежати чіткі уявлення про реальні об'єкти довколишньої дійсності. Тому пояснення нового матеріалу треба починати зі створення в учнів яскравих, реальних уявлень про явища, що вивчаються.
 • • Конкретні уявлення учнів формуються трьома шляхами:
 • - учні сприймають предмети і явища безпосередньо або за допомогою наочних посібників;
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші