Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Фінанси arrow Гроші та кредит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг

Грошовий обіг обслуговує готівкові гроші та гроші в безготівкових розрахунках. Для розрахунків готівкою використовують банкноти і розмінні монети.

Банкноти мають примусовий офіційний курс і не можуть не прийматися під час розрахунків. Монети використовують як засіб розмінювання невеликих сум, що перебувають в обігу, і тому їх сумарна вартість незначна порівняно з загальною масою грошей і обмежена потребами населення.

Гроші безготівкових розрахунків, на відміну від готівкових, не мають речового виразу й існують лише у вигляді депозитних грошей. У процесі безготівкових розрахунків клієнти банків України використовують такі форми розрахунків:

Платіжне доручення — це документ, який становить письмово оформлене доручення клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку.

Платіжна вимога-доручення — розрахунковий документ, який є вимогою одержувача коштів до платника про сплату певної суми через банк.

Акредитив — це грошове зобов'язання банку за дорученням свого клієнта здійснити третій особі, безпосередньо або через інший уповноважений банк, платежі за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги за умовами, передбаченими в акредитиві.

Вексель — письмове боргове зобов'язання, яке дає його власнику незаперечне право вимагати від боржника названу в ньому суму платежу після закінчення зазначеного терміну.

Чек — письмовий наказ банку власника поточного рахунку про виплату певній особі названої в ньому суми грошей.

Крім цих форм, використовують також інкасові доручення та платіжні вимоги.

Досконалішим засобом обслуговування депозитних грошей на банківських рахунках стали пластикові платіжні картки. Платіжна картка є грошовим документом, що засвідчує наявність рахунку власника в кредитній установі. Якщо операції на банківських рахунках здійснюються за допомогою терміналів електронних платежів, то такі гроші називаються електронними.

Запитання для самоконтролю

 • 1. Що таке "грошовий обіг"? Які особливості грошового обігу на мікро- і макрорівнях?
 • 2. Назвіть суб'єкти грошового обігу.
 • 3. Які основні ринки взаємопов'язуються грошовим обігом?
 • 4. Охарактеризуйте схему грошового обігу.
 • 5. Що таке "грошовий потік"? Чим відрізняються поняття грошового потоку і грошового обігу?
 • 6. Назвіть вхідні та вихідні потоки секторів "фірми" й "домашні господарства". Як вони балансуються?
 • 7. Які два потоки в грошовому обігу рівновеликі й повинні балансуватися?
 • 8. Як забезпечується збалансування грошових потоків за умов чистого імпорту? За умов чистого експорту?
 • 9. Назвіть потоки втрат і потоки ін'єкцій. Поясніть, чому сума "ін'єкцій" повинна дорівнювати сумі "витрат".
 • 10. З яких секторів складається грошовий обіг? Які між ними відмінності?
 • 11. Які переваги та недоліки безготівкового обігу?
 • 12. Охарактеризуйте поняття "грошова маса".
 • 13. Що таке "грошові агрегати"? На яких принципах вони формуються?
 • 14. Які грошові агрегати визначає НБУ?
 • 15. Який грошовий агрегат найкраще відображає функцію грошей як засобу обігу?
 • 16. Що таке "грошова база" і з яких компонентів вона складається?
 • 17. Як визначається швидкість обігу грошей? Які фактори впливають на швидкість обігу грошей?
 • 18. У чому суть закону кількості грошей, необхідних для обігу? Які наслідки його порушення?
 • 19. Хто є емітентом грошей?
 • 20. Як здійснюється первинна емісія грошей?
 • 21. Що таке "обов'язкові резерви", яка межа їх встановлення?
 • 22. Розкрийте механізм вторинної емісії депозитних грошей комерційними банками.
 • 23. Що таке "грошовий мультиплікатор"? Як через нього примножується емісія грошей?
 • 24. Які чинники впливають на зростання в обігу грошової маси?
 • 25. Які засоби платежу обслуговують грошовий обіг?
 • 26. Чи всі засоби платежу, що використовуються в обігу, можна назвати законними платіжними засобами?
 • 27. Охарактеризуйте банкноти та розмінні монети.
 • 28. Що таке "депозитні гроші"?
 • 29. Що таке "вексель"? Назвіть види векселів.
 • 30. Що таке "чек"? Які його переваги та недоліки?
 • 31. Що таке "пластикова картка"? Назвіть переваги та недоліки кредитних карток.
 • 32. Що таке "електронні гроші"?

Тести

 • 1. На мікро- та макроекономічному рівнях грошовий обіг обслуговує:
  • а) кругообіг сукупного капіталу суспільства;
  • б) кругообіг індивідуального капіталу;
  • в) кругообіг державного капіталу;
  • г) кругообіг сукупного індивідуального капіталу;

ґ) кругообіг консолідованого капіталу суспільства;

 • д) кругообіг товарів підприємств і населення;
 • е) кругообіг приватного капіталу.
 • 2. Суб'єктами грошового обігу є:
  • а) фінансові посередники;
  • б) суб'єкти господарювання;
  • в) домашні господарства;
  • г) міжнародні кредитні організації;

ґ) державні структури.

 • 3. Вхідні потоки секторів "домашні господарства" і "фірми" — це:
  • а) заощадження;
  • б) податки;
  • в) доходи;
  • г) позики;

ґ) трансфертні платежі;

 • д) дивіденди;
 • е) виторг;

є) інвестиції;

 • ж) споживання.
 • 4. Вхідними потоками сектору "держава" є:
  • а) позики;
  • б) трансфертні платежі;
  • в) податки;
  • г) заробітна плата; ґ) заощадження.
 • 5. Грошовим обігом взаємопов'язуються такі ринки:
  • а) ринок продуктів;
  • б) ринок капіталів;
  • в) інвестиційний ринок;
  • г) ринок ресурсів;

ґ) фінансовий ринок;

 • д) світовий ринок;
 • е) кредитний ринок.
 • 6. Визначити, з яких секторів складається грошовий обіг:
  • а) грошового обігу та фінансів;
  • б) грошового обігу, фінансів і кредитного сектору;
  • в) грошового обігу та кредитного сектору.
 • 7. Агрегат М0 охоплює:
  • а) депозити в іноземній валюті;
  • б) строкові вклади в національній валюті;
  • в) гроші поза банками;
  • г) депозити до запитання.
 • 8. Агрегат М1 охоплює:
  • а) гроші поза банками;
  • б) короткострокові вклади;
  • в) чекові депозити;
  • г) вклади до запитання фізичних і юридичних осіб;

ґ) строкові вклади у національній валюті; д) кошти за трастовими операціями.

 • 9. Яке з наведених тверджень є неправильним:
  • а) середня ліквідність М3 менша за М2;
  • б) у складі М2 є елементи з ліквідністю, рівною 1;
  • в) середня дохідність М2 менша ніж МІ.
 • 10. Який з наведених виразів не може бути помилковим:
  • а) М2 = MB + Ml;
  • б) М2 < МІ;
  • в) М3 > МІ + М2;
  • г) М3 > М2.
 • 11. Здатність банків збільшувати пропозицію грошей залежить від ставки банківського процента:
  • а) так;
  • б) ні;
  • в) ці процеси не пов'язані між собою.
 • 12. Норма обов'язкових резервів:
  • а) встановлюється з метою обмеження грошової маси;
  • б) запроваджується як захід, що обмежує вилучення грошей із вкладів;
  • в) визначається з метою підтримування ліквідності банків.
 • 13. Якщо готівка на руках у населення 405 тис. грн, строкові депозити 200 тис. грн, безготівковий обіг 180 тис. грн, готівковий обіг 70 тис. грн, кошти за трастовими операціями — 80 тис. грн, готівка в обігових касах банків 370 тис. грн, то М2 становить:
  • а) 800 тис. грн;
  • б) 605 тис. грн;
  • в) 700 тис. грн.
 • 14. Якщо норма обов'язкових резервів становить 16 %, то чому рівний депозитний мультиплікатор:
  • а) 4;
  • б) 6,25;
  • в) 8;
  • г) 12,5.
 • 15. Зміна норми банківських резервів найбільше впливає на:
  • а) споживчі видатки;
  • б) інвестиції;
  • в) обсяг експорту;
  • г) державні видатки.

 • 16. Грошовий мультиплікатор т1 враховує:
  • а) рішення вкладників про розподіл їх коштів між готівкою та депозитами;
  • б) рішення банків стосовно рівня процентної ставки;
  • в) рішення ЦБ про операції на відкритому ринку;
  • г) рішення банків про утримання надлишкових резервів; ..

ґ) рішення ЦБ про резервні вимоги.

 • 17. Пропозиція грошей зростає, якщо знижується:
  • а) обов'язкове резервне співвідношення;
  • б) надлишкове резервне співвідношення;
  • в) відношення "готівка — резерви";
  • г) відношення "готівка — депозити".
 • 18. Визначити складові грошової бази:
  • а) резерви комерційних банків на рахунках в НБУ
  • б) касова готівка;
  • в) депозити в НБУ;
  • г) готівкові гроші, які перебувають в обігу поза банками.
 • 19. У банку відкрито депозити на суму 10 000 грн. Норма обов'язкових резервів 25 %. Цей депозит здатний збільшити суму видачі кредитів щонайменше на:
  • а) 7500 грн;
  • б) 10 000 грн;
  • в) ЗО 000 грн;
  • г) понад 30 000 грн.
 • 20. Якщо норма обов'язкових резервів становить 100 %, то величина грошового мультиплікатора дорівнює:
  • а) 0;
  • б) 1;
  • в) 10;
  • г) 100.

Задачі

Задача № 1

Кожен долар призначений для угод купівлі-продажу, обертається в середньому 5 разів упродовж базового року і направляється на купівлю кінцевих товарів і послуг за ринковими цінами на загальну суму 3500 млрд. дол.

Визначити величину трансакційного попиту на гроші:

 • — у базовому році;
 • — у поточному році за умови сповільнення швидкості обігу грошової одиниці на 25 % і збільшення обсягу номінального ВНП на 20 %.

Задача № 2

Кількість проданих товарів упродовж року становить 180 тис. шт., ціна одиниці товару — 5 грн. Визначити середню обіговість грошової одиниці та розмір грошової маси, якщо відомо, що за підвищення обіговості грошової одиниці на 2 обігу необхідність у грошовій масі, яка обслуговує грошовий обіг, скоротилась на 40 %, а за підвищення обіговості грошової одиниці на 3 обіги — на 50 %.


Задача № 3

Розрахувати індекс цін поточного року та величину реального ВНП, якщо величина номінального ВНП дорівнює 450 млрд. грн, а споживчий кошик становить: продукти — 10 найменувань, промтовари — 15 найменувань" книжки — 3 шт., ліки — 4 найменування. Ціни за умовну одиницю складових споживчого кошика поточного та базового років відповідно становлять: продукти — 23 і 25 грн, промтовари — 13 і 14 грн, книжки — 5 і 6 грн, ліки —- 10 та 9 грн. Зробити висновок про зміну купівельної спроможності грошей.

Задача № 4

Визначити величину окремих грошових агрегатів в Україні за умови, що: готівка на руках у населення 250 млрд. грн, строкові депозити — 175 млрд. грн, обсяг безготівкового обігу становить 50 млрд. грн, залишки на розрахункових і поточних рахунках — 130 млрд. грн, обсяг готівкового обігу становить 60 млрд. грн, кошти за трастовими операціями — 55 млрд. грн, готівка в обігових касах банків — 138 млрд. грн. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей у грошовому агрегаті М3.

Задача № 5

Знайти значення грошового мультиплікатора т2, якщо співвідношення готівки в обігу та депозитів (25 млн грн), залучених банківською системою, можна визначити як 2:3, частка строкових депозитів у загальній масі залучених коштів становить 30 %, інші кошти — 2 млн грн, а величина наднормових резервів комерційних банків — 3 млн грн. Норма обов'язкового резервування визначена центральним банком у розмірі 25 %.

Задача № 6

Порівняти фактичну швидкість обіговості грошей у наявному грошовому обігу з ідеальним значенням, якщо середня грошова маса за звітний період, розрахована за агрегатом М1, становить: М0 = 18 млрд. грн, сума поточних рахунків у комерційних банках — 10 % від М0, депозити до запитання — 3 млрд. грн. Середній розмір грошових надходжень у каси банків — 2,8 млрд. грн, сума видачі — 75 % від розміру надходжень. Ідеальне значення швидкості обігу грошей — 1.

Теми рефератів

 • 1. Аналіз схеми та економічної основи грошового обігу.
 • 2. Грошові потоки та характеристика каналів грошового ринку. Поняття фінансових посередників.
 • 3. Структура грошового обігу на мікро та макроекономічному рівні в Україні.
 • 4. Поняття грошової маси та аналіз її структури.
 • 5. Грошові агрегати. Оцінка їх складу. Характеристика якісних та кількісних відмінностей грошових агрегатів.
 • 6. Показники визначення грошової маси. Особливості їх побудови.
 • 7. Розрахунок грошових мультиплікаторів.
 • 8. Суть закону грошового обігу. Поняття та визначення швидкості обігу грошей та маси грошей в обігу.
 • 9. Аналіз впливу економічних факторів на швидкість обігу грошей.
 • 10. Оцінка впливу швидкості обігу грошей на масу грошей в обігу в умовах перехідного етапу ринкової економіки України.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші