Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Екологія arrow Екологія
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стан повітряного середовища України

Основними забруднювачами повітря України є підприємства чорної металургії (33 % ), енергетики (ЗО %), вугільної промисловості (10 %), хімічної та нафтохімічної промисловості (7 %).

Щорічно по всій Україні в атмосферу виділяється близько 17 млн тонн шкідливих речовин (табл. 2.16).

Понад третину всіх промислових викидів шкідливих домішок у повітрі припадає на теплові станції, які використовують паливо (табл. 2.17).

Найбільший внесок у викиди сірчистого ангідриду дають підприємства енергетики, чорної металургії та вугільної промисловості (їхня частка складає 80 % викидів).

У викиди оксидів азоту головний внесок — 72 % — дають підприємства енергетики та металургії.

Підприємства хімічної, нафтохімічної і газової промисловості дають найбільший внесок — 43 % — у викиди вуглеводнів.

Більше третини загального обсягу шкідливих викидів в атмосферу дає автотранспорт — 6,5 млн тонн на рік. В Євпаторії та Ужгороді згаданий показник складає 91 % від загальної кількості викидів.

Встановлено два нормативи забруднення повітря: максимально-разова і середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК).

Максимально-разова ГДК необхідна для попередження рефлекторних реакцій у людини (відчуття запаху, зміни біоелектричної активності головного мозку, світлової чутливості очей тощо) при короткотривалому впливі забруднювачів (до 20 хв.), а середньодобова — з метою попередження їхнього резорбтивного (загальнотоксичного, канцерогенного, мутагенного та ін.) впливу.

Таблиця 2.16. Основні показники охорони атмосферного повітря

Основні показники охорони атмосферного повітря

Таблиця 2.17. Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повітря за видами економічної діяльності у 2003 р.

Галузь Кількість підприємств, які мали викиди Обсяги викидів,

ТИС. т
У тому числі газоподібних та рідких Викинуто в середньому одним підприємством
тис. т відсотків до загальної кількості
Всього 15123 4087,8 3394,6 83,0 270,4
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 949 12,7 9.1 71,1 13,5
Рибне господарство 46 0,4 0,3 75,0 8,7
Промисловість 7680 3730,6 3118,1 83,6 485,8
Добувна промисловість 503 902,7 827,7 91,7 1794,6
видобування енергетичних матеріалів 279 734,1 701,9 95,6 2631,3
видобування неенергетичних матеріалів 224 168,6 125,8 74,6 752,4
Обробна промисловість 6226 1540,7 1319,6 85,6 247,6
харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів 2049 56,7 49,9 88,0 27,7
виробництво коксу та продуктів нафто-переробления 49 139,8 122,9 87,9 -_

2853,3
хімічне виробництво 209 71,4 64,7 90,6 341,6
виробництво інших неметалевих мінеральних виробів 715 76,9 42,5 55,3 107,6
металургія та оброблення металу 437 1135,7 990,0 87,2 2598,8
виробництво машин та устаткування 867 24,7 20,9 84,6 28,5
Виробництво електроенергії, газу та води 951 1287,2 970,8 75,4 1354,9
Будівництво 1496 32,2 26,3 81,7 21,5
Транспорт і зв'язок 1756 140,6 132,5 94,2 80,1
у тому числі наземний 1049 116,4 114,1 98,0 111,0
Інші види економічної

ДІЯЛЬНОСТІ
3196 171,3 108,3 63,2 53,6

Для оцінки впливу забруднювачів на здоров'я населення потрібно користуватися не лише максимально-разовими і середньодобовими ГДК, які регламентують вміст хімічних речовин у повітрі населених пунктів, але й показниками, які характеризують вміст шкідливих речовин за тривалий період (місяць, рік). Підставою для цього є те, що невеликі концентрації речовин при тривалій дії справляють такий же негативний ефект, як і висока концентрація за короткий проміжок часу.

Встановлено, що довготривале забруднення атмосферного повітря сірчистим газом, окисами вуглецю, азоту та іншими речовинами шкідливо впливає на здоров'я людей. При цьому може збільшуватися загальна захворюваність населення, обумовлена ураженням окремих органів і систем організму.

На території України функціонує 1500 підприємств, що викидають в атмосферу шкідливі речовини. Загальна кількість відходів щороку збільшується на 12 млн тонн.

Найбільш високе забруднення атмосферного повітря характерне для Донецького і Придністровського регіонів України, а також навколо обласних центрів.

У нашій державі вживаються заходи щодо зниження викидів в атмосферу шляхом оснащення джерел викидів шкідливих речовин пилогазоочисними установками. Здійснюється заміна або реконструкція застарілих пилогазоочисних установок, впровадження мало- та безвідходних технологічних процесів та інше. Одне з провідних місць у забрудненні атмосфери займає транспорт. Так, більше 40 % оксиду вуглецю, 46 % вуглеводнів і близько ЗО % окисів азоту від загальної кількості цих речовин, які потрапляють в атмосферу, припадає на транспорт. Загальний обсяг шкідливих викидів автотранспорту — 2,7 млн тонн на рік. В Україні викиди автотранспорту становлять близько 27 % від всього об'єму викидів забруднюючих речовин.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>