Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Екологія arrow Екологія довкілля. Охорона природи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація екосистем

На даний час не існує єдиної класифікації екосистем, що спричинене їх неспіврозмірністю в просторі й часі. Екосистеми можна класифікувати за їх функціональними чи структурними ознаками. За середовищем мешкання організмів виділяють наземні, прісноводні і морські екосистеми.

За походженням виділяють екосистеми первинні, або корінні - ті, що безперервно розвивалися протягом тривалого часу, зберігаючи свою структуру й функції, і вторинні, або похідні - ті, що виникли на місці знищених або порушених корінних екосистем.

Прикладом структурно-функціонального підходу до класифікації екосистем є система М. Голубця (2000). Згідно з нею, виділяються такі основні класи екосистем:

  • 1. Консортивна екосистема - екосистема в межах певної консорції, яка є сукупністю різноманітних організмів (консортів), що тісно пов'язані в своїй життєдіяльності з особиною певного виду рослини чи тварини (детермінантом). Консортивні зв'язки в такій екосистемі реалізуються в процесі біотичних взаємовідносин (див.п.2.3.3) між організмами, які її складають. У функціональному плані ці зв'язки поділяють на: трофічні - використання одного організму іншим як джерела енергії (див.п.2.5.2); топічні - використання тіла одного організму іншим в якості укриття чи житла; форичні - передбачають участь одного організму у поширенні іншого (наприклад, запилення рослин комахами тощо); фабричні - використання продуктів виділення, залишків і відмерлих частин організмів одного виду для побудови споруд іншими видами (наприклад, мурашників, пташиних гнізд тощо).
  • 2. Парцелярна екосистема - екосистема в межах біогеоценотичної парцели (див.п.2.5.3), яка є сукупністю однорідних автономних консорцій (детермінант - автотрофний неепіфітний організм). Територіальне поєднання таких екосистем відображає горизонтальну структуру біогеоценозу.
  • 3. Біогеоценозна екосистема - екосистема в межах певного біогеоценозу (наприклад, дубового, букового чи смерекового лісу, заплавної, низинної чи суходільної луки тощо). Іншими словами, це конкретна екосистема, просторові межі якої співпадають з межами ділянки земної поверхні з більш-менш однаковими ґрунтово-гідрологічними і кліматичними умовами, вкритої спорідненим за походженням, складом і структурою рослинним покривом, який характеризується більш-менш однотипними взаємовідношеннями між усіма живими організмами та між ними й зовнішнім середовищем.
  • 4. Ландшафтна екосистема - сукупність на однорідній за геологічними, геоморфологічними, ґрунтово-гідрологічними, кліматичними показниками ділянці земної поверхні біогеоценоз-них екосистем, поєднаних між собою генетичними (за походженням), історичними (історія розвитку чи освоєння), геохімічними (геохімічне сполучення, стік води, перенесення речовин) та біотичними (міграція тварин, перенесення зародків і живого рослинного матеріалу) зв'язками охоплених певним типом господарського використання. За просторовими межами до цієї категорії належить будь-який природно-територіальний комплекс (урочище, місцевість, гірський масив, басейн річки тощо), який можна розглядати як функціональну, самоорганізовану і саморегульовану енергетичну систему.
  • 5. Провінційна екосистема - сукупність ландшафтних екосистем у межах фізико-географічної провінції. її виділяють за ознаками геолого-геоморфологічної будови території, співвідношення низин і височин, гірських хребтів та улоговин, віддаленості від океанів і ступеня континентальності клімату, а також за видовим складом, будовою та співвідношенням площ підпорядкованих екосистем, наявністю ендемічних видів і раритетних екосистем. Зокрема, в межах України можна виділити 12 провінційних екосистем (Поліська, Західноукраїнська лісостепова, Дністровсько-Дніпровська лісостепова, Лівобережно-Дніпровська лісостепова, Середньоросійська лісостепова, Дністровсько-Дніпровська північностепова, Лівобережно-Дніпровсько-Приазовська північностепова, Донецька північностепова, Задонецько-Донська північностепова, Причорноморська середньостепова, Причорноморсько-Приазовська сухостепова і Кримська степова) та дві гірські країни - Кримські гори і Українські Карпати.
  • 6. Біомна екосистема - сукупність провінційних екосистем, яка за територіальними межами відповідає фізико-географічній зоні, зумовлена інтенсивністю надходження сонячної радіації до земної поверхні та іншими кліматичними чинниками і характеризується певним типом клімаксової рослинності (деревним, чагарниковим, трав'яним тощо). Територія України знаходиться в межах трьох біомних екосистем - широколистяно- (мішано-) лісової, лісостепової та степової.
  • 7. Субстратна екосистема. У даному класі виділяють материкові й океанічні екосистеми.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші