Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Гроші і кредит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Готівковий обіг і особливості його організації

Під готівково-грошовим обігом розуміється сукупність платежів, які здійснюються з допомогою готівки. Готівково-грошовий оборот - особлива сфера грошового обігу. Особливості цього обороту полягають: по-перше, в тому, що він є обмеженим: по-друге сфера готівково-грошового обороту жорстко регулюється законодавчими і нормативними актами; по-третє, частка цієї сфери в усьому грошовому обігу визначається загальним станом економіки; по-четверте, з готівкового обігу починаються розрахунки всієї грошової маси. В умовах кризової обстановки України, характерним є зростання сфери готівкового обігу у зв'язку з тим, що він обслуговує в більшості тіньовий оборот.

Основним нормативним актом, який регулює готівковий обіг, є Інструкція "Про ведення касових операцій банками України" від І червня 2011 р., а також інструкція затверджена постановою НБУ. "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України". Відповідно до цих інструкцій, регулювання готівкових розрахунків входить до повноважень НБУ.

Путівка в установах банку може бути отримана суб'єктом господарювання для розрахунків з населенням по оплаті праці, грошових виплат і заохочень, які не входять до складу грошей, які спрямовані на споживання, допомогу, компенсації, гонорари, стипендії, пенсії, витрати на відрядження, закупівлі сільгосппродукції і продуктів її переробки, тваринної і рослинної сировини, дикорослих плодів і ягід, лікарських рослин, макулатури, брухту, страхових відшкодувань ломбардами, які здійснюють виключно ломбардні операції.

Готівка, яку отримують підприємство, організація на виплату зарплати і стипендії, зберігається в касах протягом трьох робочих днів, сільськогосподарських і залізничних підприємств - п'яти робочих днів, включаючи день отримання готівки в банку. Після закінчення цих термінів гроші повертаються до банківських установ.

Підприємства, які мають грошову виручку, можуть залишати у своїх касах готівку для оплати праці, не більше трьох робочих днів, а сільськогосподарські організації—не більше п'яти робочих днів. Підприємствам зв'язку дозволяється виплачувати зарплату своїм працівникам з поточних касових надходжень. Видача готівки підприємством на зарплату, стипендію і грошове постачання військовослужбовцям, здійснюється установами банків в терміни встановлені відповідно до:

 • а) колективних договорів;
 • б) постанов уряду;
 • в) розпоряджень центральних органів виконавчої влади;
 • г) вказівок правління НБУ.

Готівка отримана в банку використовується включно за цільовим призначенням. Цілі отримання готівки не вказуються тільки на чеках Міноборони. МВС. СБУ.

Ще однією особливістю готівково-грошового обігу є встановлення ліміту залишку в касі кожного підприємства. Ліміти залишку встановлюються для кожного підприємства комерційними банками за місцем відкриття комерційного рахунку з урахуванням режиму і специфіки підприємства, віддаленості його від установи банку, графіка заїзду інкасатора, розміру касових оборотів і інших умов. Ліміти встановлюються обов'язково. НБУ встановив штрафи у розмірі п'ятидесятикратного неоподатковуваного мінімуму за кожен випадок невідповідності ліміту залишку касової готівки установою банку. Штраф стягує податкова адміністрація за вказівкою НБУ Ліміт залишків касової готівки не встановлюється фізичним особам: підприємцям і фермерам.

Видача готівки на поточні потреби проводиться установами банків в сумах замовлених клієнтами, проте в порядку і розмірах визначених діючим порядком ведення організації платежів у народному господарстві України. Готівка видається банкам лише за наявності відповідних обґрунтувань, на банки покладена і функція контролю за цільовим витрачанням готівки. При виникненні сумнівів відносно потреби клієнта в готівці або за наявності раніше з'ясованих порушень касової дисципліни, установи банків можуть перевірити у цих клієнтів первинні документи.

Строго контролюючи видачу готівки з банку установи банків також систематично аналізують стан надходження готівки, вживають заходи по залученню вільних грошових коштів населення у вклади, розширюють безготівкові переведення грошових доходів громадян за їх бажанням на вклади в установах банків. Прийом готівки касами здійснюється по прибутковому касовому ордеру підписаному головним бухгалтером або особою уповноваженого на цю дію.

Органи внутрішніх справ у межах своєї компетенції перевіряють технічну оснащеність кас і касових пунктів, які забезпечують умови охорони грошей і цінностей, а також їх реагування на вказівки відносно усунення причин і умов, які провокують крадіжки. Ці вказівки підлягають обов'язковому виконанню. Касові документи можуть бути вилучені з підприємства за постановою слідчих або судових органів, запитам арбітражу або вищестоящих організацій.

Видача грошей з каси не підтверджена розпискою одержувача у витратному касовому ордері, або в іншому замінюючому його документі для виправдання наявності залишку готівки в касі, не приймаються. Ця сума вважається недостачею і стягується з касира. Готівка не виправдана касовими ордерами вважається надлишком каси і зараховується в дохід цієї юридичної особи. Банківські правила забороняють збереження в касі готівки і інших цінностей, які не належать цій юридичній особі. Бухгалтери не мають права виконувати обов'язки касира. За порушення норм, які регулюють готівково-грошовий обіг до відповідальності притягуються суб'єкти усіх форм власності, фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які займаються підприємницькою діяльністю. Основою для притягнення до відповідальності є результати перевірки даних бухгалтерського обліку установ або первинних грошових документів за певний період - квартал, півріччя, але не менше ніж за два місяці.

Ще однією особливістю регулювання готівково-грошового обігу є прогнозування.

Прогноз готівкового обігу встановлює розмір і джерела надходження готівки в каси банків, розмір і цільове використання готівки виданої з каси банків, розмір випуску грошей в обіг або їх вилучення із обігу в цілому по країні і регіонах.

Прогноз складається на основі аналізу динаміки звітних показників касових оборотів, а також прогнозних і звітних балансів грошових доходів і витрат населення.

Баланс грошових прибутків і витрат — це балансова форма відображення процесів створення грошових доходів населення і їх використання за певний період часу.

Розробляються:

 • - прогнозний баланс грошових доходів і витрат — на перспективу (Міністерством економіки);
 • - звітний баланс грошових доходів і витрат населення - за попередній період (Державним комітетом статистики України за участю НБУ).

В період складання звітного балансу регіональні управління НБУ надають регіональним статистичним органам звітну інформацію про касові обороти банків.

Прогнози касових оборотів складаються на підставі показників економічного і соціального розвитку на регіональному рівні з урахуванням основних напрямів державної грошово-кредитної політики.

Прогноз касових оборотів складається за такими джерелами надходжень і напрямами видачі готівки: прихід:

 • - надходження торгової виручки;
 • - надходження виручки від усіх видів транспорту:
 • - надходження квартирної плати і комунальних платежів;
 • - надходження від видовищних заходів;
 • - надходження підприємств побутового обслуговування;
 • - надходження на рахунки колективних сільськогосподарських господарств;
 • - надходження на депозитні рахунки громадян;
 • - надходження підприємств зв'язку;
 • - надходження від продажу іноземної валюти;
 • - інші надходження (включаючи повернення заробітної плати);
 • - підкріплення оборотної каси з резервних фондів, видача:
 • - видача на оплату праці, грошові виплати, заохочення і інші виплати, що не входять до фонду заробітної плати;
 • - видача на закупівлю сільськогосподарської продукції;
 • - видача з рахунків колективних сільськогосподарських господарств;
 • - видача на виплату пенсій, допомоги і страхових відрахувань;
 • - видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконання роботи;
 • - видача грошей на придбання іноземної валюти;
 • - видача підкріплення підприємствам зв'язку;
 • - видача на інші цілі;
 • - перерахунок з оборотної каси до резервних фондів.

Регіональні управління НБУ для складання касових оборотів отримують від органів виконавчої влади і статистичних органів усі необхідні звітні і прогнозні матеріали.

Комерційні банки для визначення потреби в готівці на власний розсуд можуть використовувати методику складання прогнозних регіональних розрахунків по окремих статтях.

Методику розрахунку і форм розрахунків буде викладено в наступних темах. Слід також виділити дві групи розрахунків, що історично склалися в практиці господарювання: міжгосподарські розрахунки і міжбанківські розрахунки. Міжгосподарські розрахунки відбуваються в основному в безготівковій формі. Здійснюються між суб'єктами ринкової структури - підприємствами і організаціями, що проводять свою діяльність на основі різних форм власності. Міжбанківські розрахунки відносяться до здійснення платежів між різними комерційними банками і установами НБУ.

Такий розподіл розрахунків на дві великі групи став необхідним в умовах переходу економіки України до ринкових механізмів господарювання, коли сформувалася

демократична організація банківської справи, а комерційні банки стали самостійними одиницями, мають самостійний баланс, на основі якого визначаються фінансові результати власної діяльності. У цих умовах комерційні банки повністю відповідають за свою ліквідність і платоспроможність. Поняття ліквідність комерційного банку означає можливість банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов'язань перед усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною засобів по статтях активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних термінів. Іншими словами ліквідність комерційного банку базується на постійній підтримці об'єктивно необхідного співвідношення між трьома її складовими - власним капіталом банку залученими і запозиченими банком коштами, шляхом оперативного управління їх структурними елементами. Від ліквідності банк}' багато в чому залежить його платоспроможність, тобто можливість здійснити платіж до зазначеного терміну. З урахуванням цих обставин комерційні банки і здійснюють взаємні розрахунки між собою, а також у взаєминах з НБУ.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші