Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік інвестицій в асоційовані компанії

Порядок обліку інвестицій в асоційовані компанії та розкриття інформації про них у фінансовій звітності регламентується МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані компанії". Згідно з цим стандартом асоційованою компанією вважається підприємство, в якому інвестор має суттєвий вплив і яке не є ні дочірнім, ні спільним підприємством інвестора. Під суттєвим впливом розуміють можливість брати участь у прийнятті рішень з фінансової та операційної політики об'єкта інвестування, але при цьому інвестор не має права контролювати цю політику.

Вважається, що інвестор має суттєвий вплив, якщо він володіє прямо або непрямо (через дочірні підприємства) не менше ніж 20% акцій об'єкта інвестування, що мають право голосу. Ця умова зберігається, доки не буде чітко доведено протилежне.

Як правило, свідченням суттєвого впливу інвестора є:

  • а) представництво в раді директорів або еквівалентному органі управління об'єкта інвестування;
  • б) участь у політиці прийняття рішень об'єктом інвестування;
  • в) важливі операції між інвестором та об'єктом інвестування;
  • г) взаємообмін управлінським персоналом або забезпечення необхідної технічної інформації.

Основним методом обліку інвестицій в асоційовані компанії є метод участі у капіталі. Згідно з цим методом інвестиція в асоційовану компанію первісно відображається за собівартістю. У подальшому вартість інвестиції коригується (збільшується або зменшується) на частку інвестора в прибутках (збитках) та інших змінах у капіталі асоційованої компанії.

Компанія-інвестор здійснює облік інвестицій в асоційовані компанії на реальному, балансовому, активному рахунку "Інвестиції в асоційовані компанії". Вкладення інвестицій в асоційовані компанії відображається в обліку бухгалтерським записом:

Дебет рахунка "Інвестиції в асоційовані компанії""

Кредит рахунка "Грошові кошти"

Вартість інвестицій в асоційовані компанії збільшується на частку інвестора в сумі чистого прибутку асоційованої компанії, яка становить дохід інвестора від участі в капіталі. На суму доходу від участі в капіталі асоційованої компанії в обліку складається бухгалтерське проведення:

Дебет рахунка "Інвестиції в асоційовані компанії"

Кредит рахунка "Дохід від участі в капіталі асоційованих компаній"

За умови збиткової діяльності об'єкта інвестування вартість інвестицій в асоційовані компанії зменшується на частку інвестора в сумі чистого збитку, що відображений у Звіті про прибутки і збитки асоційованої компанії. При цьому складається бухгалтерський запис:

Дебет рахунка "Втрати від участі в капіталі асоційованої компанії"

Кредит рахунка "Інвестиції в асоційовані компанії".

Згідно з МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані компанії", компанії-інвестори отримують від асоційованих компаній дивіденди, суми яких відносяться на зменшення балансової вартості інвестицій. При цьому в обліку відображаються бухгалтерські записи:

Дебет рахунка "Грошові кошти"

Кредит рахунка "Інвестиції в асоційовані компанії"

або а) на суму оголошених дивідендів, що підлягають отриманню:

Дебет рахунка "Дебіторська заборгованість за нарахованими дивідендами"

Кредит рахунка "Інвестиції в асоційовані компаній"

б) на суму отриманих дивідендів:

Дебет рахунка "Грошові кошти"

Кредит рахунка "Дебіторська заборгованість за нарахованими дивідендами"

У випадку отримання свідчення про можливість зменшення корисності інвестиції в асоційовану компанію інвестор повинен визначити та відобразити в обліку збиток від зменшення корисності.

Згідно з МСБО 36 "Зменшення корисності активів", сума збитку від зменшення корисності інвестиції свідчить про перевищення балансової вартості інвестиції над сумою її очікуваного відшкодування, якою вважається більша з двох оцінок: чиста ціна продажу інвестиції та вартість її використання.

На рахунках бухгалтерського обліку сума від зменшення корисності інвестицій відображається записом:

Дебет рахунка "Збиток від зменшенім корисності інвестицій"

Кредит рахунка "Інвестиції в асоційовані компанії".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>