Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Туризм arrow Організація та планування діяльності туристичних підприємств
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оборотні фонди і оборотні засоби підприємства

Ми вже розглянули відносно нерухому частину майна підприємства, проте крім основних засобів праці для функціонування підприємства необхідні предмети праці. В туристичній індустрії ними виступають всі складники туристичного пакету і сам готовий тур. Вони становлять оборотні засоби або оборотні кошти туристичного підприємства.

Оборотні засоби - сукупність оборотних фондів та фондів обігу. Оборотні фонди - це частина виробничих фондів підприємства, яка повністю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення продукції і повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції.

Оборотні фонди поділяються на ряд груп:

 • 1. Виробничі запаси (предмети праці, які ще не залучені у виробничий процес і знаходяться на складах підприємства.
 • 2. Незавершене виробництво (продукт який ще недоопрацьований)
 • 3. Витрати майбутніх періодів ( витрати на підготовку та освоєння нової продукції, що будуть погашені в майбутньому).

Фонди обігу існують паралельно з оборотними фондами у сфері обігу і до них відносяться:

 • 1. Готова продукція на складах підприємства.
 • 2. Готова продукція, яка відвантажується або знаходиться в дорозі.
 • 3. Грошові кошти на розрахунковому та інших рахунках.
 • 4. Грошові кошти у незавершених розрахунках.
 • 5. Готівка в касі.

Оборотні засоби поповнюються за рахунок коштів одержаних за рахунок прибуткової діяльності та вливання коштів інвесторів.

Співвідношення між оборотними фондами і фондами обігу в загальному обсязі оборотних засобів може видозмінюватись в залежності від галузі, де працює підприємство. В промисловості спостерігається приблизне співвідношення 2/3 - оборотні фонди і 1/3 - фонди обігу.

Оборотні засоби підприємства, на відміну від основних фондів можуть переходити з однієї форми в іншу. Оборот оборотних засобів, виміряний в часі, називається оборотністю. Оборотність визначає величину необхідних підприємству коштів для здійснення процесу виробництва і реалізації продукції.

Показниками оборотності оборотних засобів є:

 • o Коефіцієнт оборотності;
 • o Коефіцієнт завантаження;
 • o Тривалість одного обороту.

Коефіцієнт оборотності (Кобор.) показує кількість оборотів за рік і визначається відношенням реалізованої за рік продукції (РП) до середньорічного залишку нормованих оборотних засобів (8ноз)

Коб = РП / 8ноз, оборотів

Коефіцієнт завантаження (Кзав.) - величина, обернена коефіцієнту оборотності, що показує скільки оборотних коштів підприємства припадає на одну гривню реалізованої продукції:

Кзав. = 8ноз/РП

Тривалість обороту (Тоб.) показує тривалість одного обороту оборотних засобів в днях і визначається:

Тоб. = 360/ Коб.

Оборотність оборотних засобів безпосередньо впливає на кінцеві результати роботи підприємства. Прискорення оборотності оборотних засобів приведе до збільшення прибутку та рентабельності.

Для безперебійної роботи підприємства потрібна деяка кількість оборотних засобів на кожній стадій виробництва. При нагромадженні завеликої кількості будь-яких з них збільшуються затрати на виробництво, а при недостачі виникають також зайві витрати на термінове поновлення необхідних засобів. Отже, потрібно встановити які саме оборотні засоби і в якій кількості потрібні для виробництва. Цей процес носить назву нормування оборотних засобів - встановлення нормативів запасів.

Найпростішим методом обрахунку оборотних засобів є метод прямого рахунку. Тобто на певному рівні організації виробництва розраховується запас по кожному елементу оборотних засобів.

Коефіцієнтний метод застосовується при динамічній зміні рівня виробництва. Він полягає в уточненні діючих на початок розрахункового періоду нормативів власних оборотних засобів у відповідності зі зміною у цьому періоді показників виробництва, які впливають на величину цих запасів.

Аналітичний метод базується на детальному аналізі товарно-матеріальних цінностей з подальшим коректуванням фактичних запасів і вилученням лишків.

Норматив оборотних засобів у виробничих запасах - мінімальний плановий розмір оборотних засобів, який постійно необхідний для нормальної роботи підприємства:

Ноз = Дм х ГЧ,

де N - норма запасів матеріалів в днях.

Дм - одноденні планові затрати матеріалів (грн).

Дм = Рхі / Дк

Р - річні затрати матеріалів з попередніх періодів. І - індекс зміни об'ємів виробництва. Розраховується на основі динаміки підприємства.

Дк - кількість робочих днів в році.

Ч, норма запасів матеріалів в днях - це та мінімально необхідна кількість днів, на яку треба скласти запас матеріалів для нормального функціонування ггідприємства[21, с. 189].

N = №іот + Чпід+ Чгар+ Чсез + Чтр

Поточний запас (№іот.) - час між двома послідовними постачаннями. Наприклад: інтервал між двома постачаннями складає 20 днів, тоді поточний запас складає 10 днів.

Підготовчий запас (гЧпід.) - являє собою час, необхідний для комплектації, прийому і доставки складників від партнерів і розраховується з врахуванням специфіки роботи кожного підприємства за ряд попередніх періодів.

Гарантійний запас (гЧгар.) складається на випадок порушення запланованого режиму поставок і приймається рівним половині поточного запасу. В економічно розвинутих країнах такий запас має меншу величину.

Сезонний запас (N063.) Такий запас складається для акцій і підприємств, де недоступні цілорічні поставки.

Транспортний запас (№р) - це час між поступленням платіжних документів і самих послуг чи продукції [21, с. 189].

Питання, для обговорення

 • 1. Облік основних фондів підприємств туристичної індустрії.
 • 2. Виробнича структура основних фондів.
 • 3. Оцінка основних фондів.
 • 4. Методи нарахування амортизації.
 • 5. Оборотні фонди.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші