Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Політологія arrow Інформаційна політика
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інформаційна політика Організації Об'єднаних Націй

Серед основних напрямків сучасної інформаційної політики Організації Об'єднаних Націй можна виокремити такі:

· інфраструктура: її фінансування, розвиток і стійкість;

· визначення і подолання бар'єрів, що перешкоджають створенню інформаційного суспільства;

· роль урядів, бізнесу і громадянського суспільства у просуванні ІКТ з метою розвитку інформаційного суспільства;

· освіта, розвиток людських ресурсів і професійна підготовка;

· доступ до інформаційних і комунікаційних технологій;

· безпека інформації в мережевому середовищі;

· розробка політики і регламентних рамок;

· види застосування ІКТ (освіта, охорона здоров'я, культура, ліквідація бідності, державне управління, працевлаштування, бізнес).

Слід відзначити, що активна діяльність ООН у напрямку сприяння і розвитку побудові інформаційного суспільства у якомога більшої кількості країн світу, розпочалася ще у 1996 році з прийняттям концептуального документа "ЮНЕСКО та інформаційне суспільство для всіх", в якому стратегічні позиції цієї організації визначено таким чином: "Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) уповноважена її 185 державами-членами, зокрема, сприяти вільному поширенню ідей словесно і образотворчими засобами і сприяти розвитку міжнародного співробітництва у сфері комунікації, інформації й інформатики з метою скорочення наявного розриву у цих сферах між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються. У Середньостроковій стратегії ЮНЕСКО на 1996–2001 роки приділялася особлива увага питанням застосування комунікаційних та інформаційних технологій в інтересах розвитку, демократії і світу"*68.

*68: { UNESCO and Information Society for All, A position paper, СІІ-96/ ws/4, UNESCO, Mayl996.}

Так, на думку фахівців ЮНЕСКО, у найближчому майбутньому суспільство зіштовхнеться з низкою нових проблем, які передусім стосуються:

· права на комунікацію, яке передбачає також і забезпечення доступу до телекомунікаційних засобів за низькими цінами для інтелектуальних секторів (освіта, наука, культура, засоби інформації, бібліотеки й архіви), які відіграють вирішальну роль у розвитку національних інформаційних інфраструктур;

· підтримки мовного і культурного різноманіття. Глобалізація, зумовлена розвитком інформаційних і комунікаційних технологій, сприймається багатьма як загроза для місцевих звичаїв, цінностей і вірувань.

· Крім того, поширення доступу до взаємозалежних мереж і баз даних породжує серйозні етичні і правові проблеми, такі, наприклад, як конфіденційність інформації і право кожного перевіряти дані, які його стосуються, регламентація змісту інформації, поширюваної інформаційними магістралями (інформація нетерпимого, расистського, насильницького або порнографічного характеру і, особливо, її доступність для дітей), комп'ютерне піратство й інші злочини в області інформатики, авторське право та ін.

· Вплив комп'ютерних технологій на особистість і її соціальну поведінку також має суперечливий характер: вже сьогодні перед людиною відкриті величезні можливості щодо доступу до різних галузей знань. Це може невиправдано завищити значення зв'язку "людина – машина" на шкоду осмисленню, самостійності і розвитку здібностей особистості.

Починаючи з 2000 року увага міжнародної спільноти все більше зосереджується на питаннях сприяння розвиткові інформаційного суспільства. З цією метою було створено спеціальну групу експертів з інформаційних і комунікаційних технологій, перший звіт якої був підготовлений у 2000 році і включав аналіз питань щодо стану цифрової нерівності та досвіду її подолання в різних країнах світу*69. У 2001 році в межах ООН було створено цільову групу з питань ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій). З 2002 року ООН проводить широкомасштабну підготовку до проведення двоетапної Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з питань інформаційного суспільства (Женева, 2003 – Туніс, 2005). З цією метою у більшості регіонів світу були проведені міжнародні конгреси з найбільш важливих питань, що стосуються розвитку інформаційного суспільства, зокрема впливу та значення ІКТ для всіх сфер суспільного життя. У результаті були напрацьовані основні аспекти майбутніх дій світової спільноти, які стосуються розв'язання найбільш болючих проблем людства у сфері інформації, зокрема, подолання цифрової нерівності, запровадження електронного уряду, розвиток свободи слова та плюралізму за допомогою як традиційних засобів масової інформації, так і нових тощо.

*69: { Организация Объединенных Наций. Отчет экспертной группы по информационным и телекоммуникационным технологиям (Нью-Йорк, 17—20 апреля 2000). http://eidos.ru/news/oon.htm}

На сьогодні під час першого етапу Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з питань інформаційного суспільства (Женева, 10–12 грудня 2003 року), країни – члени ООН заявили про своє загальне прагнення і готовність побудувати орієнтоване на інтереси людей інформаційне суспільство для усіх, у якому кожен міг би створювати інформацію і набувати знань, мати до них доступ, користуватися й обмінюватися ними, для того щоб дати як окремим особам, так і громадам, і народам можливість повною мірою реалізувати свій потенціал і неухильно підвищувати якість свого життя. В межах цієї зустрічі було розроблено також План дій*70, який включає 11 напрямків здійснення сучасної інформаційної політики.

*70: { Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества (Женева, 2003 — Тунис, 2005). Проект Плана действий // Документ WSIS/PC-3/DT-2(Rev.l)-R.}

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>