Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація інститутів спільного інвестування

ICI залежно від порядку здійснення його діяльності може бути відкритого, інтервального та закритого типу.

ICI належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ICI (або компанією з управління його активами). Тобто відкритий фонд здійснює викуп цінних паперів у будь-який час і повертає кошти за вимогою інвестора.

ICI належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ICI (або компанією з управління його активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку, але не рідше одного разу на рік. Тобто інтервальний фонд здійснює викуп цінних паперів за вимогою інвестора протягом обумовленого в Проспекті емісії строку, але не рідше одного разу на рік.

ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) до моменту його реорганізації або ліквідації. Тобто закритий фонд створений на певний термін і викуповує цінні папери в кінці діяльності. Цінні папери таких фондів також можна реалізувати на вторинному ринку.

За критерієм терміновості ІСІ може бути строковим або безстроковим. Строковий ІСІ створюється на певний строк, встановлений у проспекті емісії, після закінчення якого зазначений ІСІ ліквідується або реорганізується. Безстроковий ІСІ створюється на невизначений строк. ІСІ закритого типу може бути лише строковим.

За критерієм диверсифікованості ІСІ може бути диверсифікованого і недиверсифікованого виду.

ІСІ вважається диверсифікованим, якщо він одночасно відповідає таким вимогам:

  • • частка цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не перевищує 10 відсотків загального обсягу їх емісії;
  • • сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ в кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів ІСІ;
  • • не менш як 80 відсотків загальної вартості активів ІСІ становлять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.

ІСІ, які не мають усіх ознак диверсифікованого ІСІ, є недиверсифікованими.

Дивіденди по цінних паперах ІСІ відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються.

ІСІ відкритого та інтервального типу можуть бути тільки диверсифіковані ІСІ.

Корпоративний інвестиційний фонд — це ІСІ, який створюється у формі публічного (відкритого) акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.

Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, та об'єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.

Розмір початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду не може бути менше розміру, встановленого законодавством для публічних (відкритих) акціонерних товариств.

Корпоративний інвестиційний фонд випускає акції. Збільшення статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду здійснюється виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій.

Пайовий інвестиційний фонд — це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності. Пайовий інвестиційний фонд випускає інвестиційні сертифікати. Мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути меншим розміру початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду.

Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

Функціональні учасники інвестиційного процесу

У процесі інвестиційної діяльності інвестори залучають до співпраці на договірних засадах різноманітні фірми та організації, функціями яких є надання спеціальних послуг і виконання різного роду робіт. До таких функціональних учасників інвестиційного процесу належать:

Фірма-девелопер — це юридична особа, яка приймає на себе функції по повній реалізації інвестованого капіталу.

Така фірма, як правило, сама здійснює пошук найбільш вигідного вкладення коштів інвестора, розробку проекту, його фінансування, реалізацію і введення в експлуатацію. Може стати компаньйоном інвестора. За послуги отримує від 5 до 10 % загальної суми інвестицій.

В угоді з девелопером передбачаються умови, згідно з якими інвестор може відмовитись від проекту, а фірма-девелопер стає його власником та відшкодовує інвестору збитки і втрачені прибутки.

У ряді випадків інвестору економічно доцільно відмовитись від будівництва і придбати вже готові будівлі, споруди чи незавершений об'єкт. Ці послуги виконує фірма-ріелтер.

Фірма-ріелтер — це фірма-посередник у торгівлі нерухомістю. Ріелтери працюють на комісійних засадах за угодами з продавцями нерухомості. Як правило, оплата коливається від 3 до 10 % від суми угоди в залежності від складності об'єкту і кон'юнктури ринку нерухомості.

Надзвичайно широке коло послуг інвестору надають інжинірингово-консалтингові фірми.

Інжиніринго-колсантингові фірми — це фірми, які розробляють на договірних засадах різного роду документацію: інформаційну, науково-технічну, проектно-кошторисну та ін.

Інжинірингова фірма на замовлення інвестора виконує техніко-економічне обґрунтування проекту, розробляє бізнес-план, може здійснювати моніторинг проекту, авторський і технічний нагляд при його виконанні, організувати і провести тендерні торги. Такі фірми накопичують банки даних про умови розміщення тих чи інших об'єктів, галузеві, територіальна і міжрегіональні рівні конкуренції, нормативи, технічні умови виробництва, будівельно-монтажних робіт, про регіональні рівні цін на інвестиційні товари. Згодом вони публікують цю інформацію у спеціальних періодичних довідниках. Такі фірми залежно від своєї спеціалізації можуть мати у своєму розпорядженні широкий портфель типових проектів, які відповідають рівню світових стандартів.

Виконання будівельно-монтажних робіт здійснюють широко спеціалізовані будівельні фірми.

Будівельні фірми виконують будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні, ремонтні роботи або і весь комплекс будівельних робіт за інвестиційним проектом та здають інвестору готовий об'єкт "під ключ".

Перш ніж вести переговори щодо укладання договірних відносин з будь-яким учасником інвестиційного проекту, інвестор користується послугами аудиторської фірми.

Аудиторські фірми виконують в інвестиційному процесі функції перевірки фінансово-господарської діяльності як самого інвестора, так і інших його партнерів. Аудитори дають оцінку активів і пасивів балансів фірм, розраховують показники ліквідності балансу, здійснюють оцінку інвестиційних якостей цінних паперів, оцінку капіталу самого інвестора та його партнерів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші