Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Менеджмент arrow Організація бізнесу
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття відкритого акціонерного товариства. Види акціонерних товариств

Відкрите акціонерне товариство

Відкрите акціонерне товариство (далі: Товариство) - являє собою самостійну юридичну особу, створену для одержання прибутку від будь-яких видів діяльності, не заборонених законом.

Статутний фонд акціонерного товариства розподіляється на заздалегідь установлену кількість акцій рівної номінальної вартості. Акції надають їх власникам право здійснювати контроль за діяльністю акціонерного товариства, а також право на одержання частки в його прибутку. Кожен акціонер має право володіти будь-якою кількістю акцій, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Таке обмеження передбачено, наприклад, для акціонерних товариств-реєстраторів: частка підприємств-емітентів, у статутному фонді яких не може перевищувати 10% (Закон України "Про національну депозитарну систему і особливостях електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997р., №71097-ВР, ст. 12, п.1).

Акції відкритого акціонерного товариства поширюються шляхом відкритої підписки і є предметом купівлі-продажу на фондовій біржі. Акції закритого акціонерного товариства розподіляються лише серед засновників і не можуть бути предметом купівлі-продажу на фондовій біржі. У міжнародній практиці відкриті акціонерні товариства прийнято називати "публічними", а закриті акціонерні товариства - "частками" компаніями. Проте, приймаючи до уваги деякі аспекти, що не існують у міжнародній практиці, відкриті й закриті акціонерні товариства України дещо відрізняються від "групових" і "приватних" компаній західних країн.

Треті особи й органи державного керування не мають права втручатися в діяльність Товариства , за винятком випадків, передбачених законодавством.

Оскільки Товариство є самостійною юридичною особою, його власники (акціонери) не несуть особистої відповідальності по його зобов'язаннях (акціонерне товариство несе відповідальність за своїми обов'язками тільки усім своїм майном), за винятком випадків здійснення ними злочинів.

Власники акціонерного товариства

Власниками Товариства є акціонери, тобто особи, у власності яких знаходяться його акції. Акціонерами можуть бути:

  • o фізичні особи;
  • o юридичні особи;
  • o держава, що представляє Фонд державного майна України або інша уповноважена особа.

Грошові кошти, які інвестуються акціонерами у Товариство при придбанні акцій, використовуються для фінансування його діяльності, спрямованої на досягнення визначених акціонерами цілей.

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів проводяться не рідше одного разу в рік, хоча позачергові збори можуть скликатися й частіше.

Управління акціонерним товариством

Загальні збори акціонерів, однак, не здійснюють повсякденного управління Товариством. Великі акціонерні товариства мають по кілька тисяч акціонерів, що проживають у різних регіонах України і за кордоном. У результаті, з огляду на організаційні складності і дорожнечу їхнього проведення, часте проведення Загальних зборів акціонерів неможливо. У проміжках часу між Загальними зборами акціонери делегують повноваження за повсякденним управлінням справами Товариства і здійсненню контролю за управлінням Товариством, іншим його органам. Так, усі стратегічні рішення щодо діяльності Товариства приймаються акціонерами під час Загальних зборів, а методи і засоби досягнення цих цілей визначаються Спостережною радою. Правління забезпечує реалізацію конкретних завдань, а Ревізійна комісія забезпечує внутрішній контроль за діяльністю Правління.

З огляду на, те що Загальні збори акціонерів проводяться один або два рази в рік, як Наглядова рада, так і Правління повинні проводити підготовчу роботу до Зборів з метою допомогти акціонерам визначити стратегічні цілі діяльності Товариства. Як правило, таку роботу координує Голова Спостережної ради.

У проміжках між Загальними зборами акціонерів функції вищого органа керування Товариства здійснює Спостережна рада в межах повноважень, делегованих йому рішенням Загальних зборів акціонерів або Статутом Товариства.

Відповідальність за поточну діяльність Товариства несе Правління. Ключовою фігурою Правління є Голова Правління, що обирається на Загальних зборах акціонерів або призначається в порядку, обумовленому Статутом Товариства. В Україні інші члени Правління також обираються Загальними зборами акціонерів.

У світовій практиці голова Правління, а також основні члени Правління (наприклад, заступник голови Правління з питань фінансів), як правило, призначаються Спостережною радою. Однак більшість членів Правління наймаються головою Правління або уповноваженими їм особами.

Діяльність Правління контролюється Спостережною (наглядовою) радою. Правління реалізує політику Товариства, схвалену Загальними зборами акціонерів і Спостережною радою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>