Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Банківська справа arrow Валютні операції. Порядок здійснення та обліку
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Здійснення уповноваженим банком-емітентом операцій за імпортним акредитивом у разі визначення уповноваженого банку-емітента виконуючим банком

 • 4.1. Якщо за умовами акредитива уповноважений банк-емітент визначено виконуючим банком, то він здійснює оплату коштів за акредитивом лише після отримання документів та встановлення їх належного представлення.
 • ( Пункт 4.1 глави 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N25 від 27.01.2006, N 580 від 29.09.2009)
 • 4.2. Уповноважений банк-емітент приймає документи за акредитивом від банку/ів або безпосередньо від бенефіціара, перевіряє документи та встановлює їх належне представлення у строк, визначений для перевірки документів відповідно до УПДА або інших міжнародних документів, затверджених МТП, яким підпорядкований акредитив.
 • ( Пункт 4.2 глави 4 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 ) ( Пункт 4.3 глави 4 розділу ІІ виключено на підставі Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 4.3. Якщо в результаті перевірки документів за акредитивом уповноважений банк-емітент розбіжностей у них не виявив, то оплата бене-фіціару коштів за акредитивом здійснюється таким чином:

якщо уповноважений банк-емітент має кореспондентський рахуно-кок в іноземному банку бенефіціара, то він уповноважує іноземний банк бенефіціара на списання коштів з цього кореспондентського рахунку за реквізитами, зазначеними в тексті акредитива або в окремому повідомленні, або може на прохання іноземного банку бенефіціара здійснити міжбанківський платіж за акредитивом на кореспондентський рахунок іншого іноземного банку за реквізитами, зазначеними іноземним банком бенефіціара в окремому повідомленні, або в супровідному листі, який надійшов разом з документами;

(Абзац другий пункту глави 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006)

якщо уповноважений банк-емітент не має кореспондентських відносин з іноземним банком бенефіціара, то він здійснює міжбанківський платіж за акредитивом згідно з реквізитами, зазначеними в інструкціях іноземного банку бенефіціара, або діє відповідно до пунктів 5.5, 5.6, 5.7 глави 5 розділу II цього Положення.

 • 4.4. Уповноважений банк-емітент діє відповідно до глави 7 цього розділу, якщо він під час перевірки отриманих документів визначив їх неналежне представлення.
 • ( Пункт 4.4 глави 4 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 ) ( Пункт глави 4 розділу ІІ виключено на підставі Постанови Національного банку N25 від 27.01.2006)

Порядок оплати коштів за імпортним акредитивом

 • 5.1. Уповноважений банк-емітент здійснює оплату коштів за акредитивом авізуючому (виконуючому, підтверджуючому, рамбурсуючому) банку або безпосередньо бенефіціару відповідно до умов акредитива та отриманих інструкцій.
 • ( Пункт 5.1 глави 5 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 5.2. Якщо уповноважений банк-емітент має кореспондентський рахунок у виконуючому (підтверджуючому, рамбурсуючому) банку, то він уповноважує цей банк на списання коштів з кореспондентського рахунку, що зазначається в тексті акредитива або надсилається в окремому повідомленні, або на прохання виконуючого (підтверджуючого, рамбурсуючого) банку здійснює міжбанківський платіж за реквізитами, зазначеними цим банком.
 • ( Пункт 5.2 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006; в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 5.3. Якщо умовами акредитива передбачено право підтверджуючого (виконуючого) банку виставляти рамбурсну вимогу на рамбурсуючий банк, то уповноважений банк-емітент має забезпечити відповідне грошове покриття на своєму кореспондентському рахунку в рамбурсуючому банку на час здійснення платежу. Якщо уповноважений банк-емітент не має кореспондентського рахунку в рамбурсуючому банку, то уповноважений банк-емітент має діяти відповідно до пункту 5.4 цієї глави.
 • (Абзац перший пункту 5.3 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

Уповноважений банк-емітент уповноважує виконуючий (підтверджуючий) банк на списання коштів з рахунку у виконуючому (підтверджуючому, рамбурсуючому) банку, якщо уповноважений банк-емітент розмістив кошти грошового покриття за акредитивом на цьому рахунку, про що він зазначає в тексті акредитива або надсилає окреме повідомлення.

 • ( Абзац другий пункту 5.3 глави 5 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 5.4. Уповноважений банк-емітент здійснює перерахування коштів (міжбанківський платіж) за акредитивом згідно з реквізитами, що зазначені в інструкціях виконуючого (підтверджуючого, рамбурсуючого) банку, якщо він не має кореспондентських відносин з цим банком і не розмістив у ньому кошти грошового покриття, або безпосередньо до банку бенефіціара.
 • ( Пункт 5.4 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006; в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 5.5. Якщо умовами акредитива визначено, що акредитив виконується уповноваженим банком-емітентом шляхом платежу за пред'явленням відповідних документів, то оплата коштів за цим акредитивом здійснюється уповноваженим банком-емітентом на користь бенефіціара лише після отримання документів та встановлення їх належного представлення. Якщо документи за акредитивом отримані наказодавцем акредитива безпосередньо від бенефіціара, то уповноважений банк-емітент може зробити запит до банку, що обслуговує бенефіціара, про підтвердження цим банком відправлення документів та інструкцій щодо платежу. Оплата коштів за акредитивом здійснюється уповноваженим банком-емітентом згідно з отриманими інструкціями у строк, що не перевищує трьох банківських днів з дня прийняття уповноваженим банком відповідного рішення щодо оплати документів за акредитивом. Уповноважений банк здійснює перерахування коштів (міжбанківський платіж) за акредитивом згідно з реквізитами, зазначеними в інструкціях банку, або бенефіціара, якщо документи отримані від бенефіціара.
 • ( Пункт 5.5 глави 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N25 від 27.01.2006, N 580 від 29.09.2009)
 • 5.6. Якщо умовами акредитива визначено, що акредитив виконується уповноваженим банком-емітентом з розстроченням (відстроченням) платежу, то оплата коштів за цим акредитивом здійснюється уповноваженим банком-емітентом на користь бенефіціара після отримання документів та встановлення їх належного представлення у строк та в порядку, визначених умовами акредитива. Право володіння документами (проти яких має здійснюватися платіж) наказодавець акредитива отримує до одержання бенефіціаром платежу.
 • ( Пункт 5.6 глави 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 5.7. Якщо умовами акредитива визначено, що акредитив виконується уповноваженим банком-емітентом шляхом акцепту переказних векселів (тратт) [документи за акредитивом надходять разом з переказним векселем (траттою)], то уповноважений банк-емітент після встановлення належного представлення документів акцептує переказний вексель (тратту) та обліковує кошти за цим переказним векселем (траттою) на відповідному позабалансовому рахунку. У день настання строку платежу [термін платежу зазначений у переказному векселі (тратті)] уповноважений банк-емітент перераховує кошти за акредитивом на користь банку, який став законним володільцем переказного векселя (тратти), виписаного бенефіціаром, відповідно до отриманих інструкцій банку.
 • ( Пункт 5.7 глави 5 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку N 25 від 27.01.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 5.8. Якщо умовами акредитива визначено, що акредитив виконується шляхом негоціації переказних векселів (тратт) та/або документів, то негоціюючий банк сплачує кошти за акредитивом бенефіціару згідно з умовами акредитива. Уповноважений банк-емітент зобов'язаний відшкодувати кошти банку, що здійснив негоціацію переказних векселів (тратт) та/або документів, відповідно до умов акредитива та за умови належного представлення цих документів.
 • (Главу 5 розділу ІІ доповнено пунктом 5.8 згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 5.9. Оплата комісійної винагороди та відшкодування витрат банків здійснюються відповідно до глави 8 цього розділу.
 • ( Пункт 5.9 глави 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>