Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Мова ділових паперів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличному відмінку та звертаннях

1, Іменники чоловічого й жіночого роду І та II відмін мають в однині кличний відмінок.

Іменники чоловічого роду II відміни в кличному відмінку закінчуються на -у (-ю), -е.

Іменники твердої групи з суфіксами -як, -ок, -к(о) та деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячий приголосний (крім ж) мають закінчення -у. Наприклад: батьку, хлопчику, провіднику, Іваненку, дядьку, синку.

Іменники м'якої групи мають закінчення -ю. Наприклад: лікарю, токарю, вчителю, кобзарю, місяцю, водію. Костю, Юрію.

Безсуфіксні іменники твердої групи та іменники м'якої групи з суфіксом -ець, а також окремі іменники мішаної групи (це власні назви з основою на ж, ч, ш, дж і загальні з основою на р, ж) мають закінчення -е. Наприклад: друже, молодче, хлопче, Іване, Вікторе, інженере, адвокате.

Іменники чоловічого й жіночого роду І відміни та зрідка іменники жіночого роду ПІ відміни в кличному відмінку закінчуються на -о, -е (-є)" -ю.

Іменники І відміни твердої групи мають закінчення -о. Наприклад: сестро, мамо, дочко, подруго, дівчино, Людмило, Микаю.

Іменники І відміни м'якої та мішаної груп, а також іменники III відміни мають закінчення *е (-є). Наприклад: земле, мріє, надіс, радосте, воле, Маріє, Софіє.

Іменники І відміни м'якої групи, що означають жіночі і чоловічі пестливі імена або загальні назви, мають закінчення -ю. Наприклад: матусю, доню, бабусю, дідусю, Галю, Олю, Лесю.

2. У звертаннях, що складаються з двох власних імен (імені та по батькові), обидва слова мають закінчення кличного відмінка: Романе Романовичу, Іване Миколайовичу, Миколо Артемовичу, Маріє Семенівно, Ганно Василівно.

У звертаннях, що складаються з двох загальних назв в однині, кличний відмінок мають обидва слова: пане бригадире, пане агрономе, пат полковнику, пане директоре, пане лікарю, пане господарю.

У звертаннях, що складаються із загальної назви та прізвища, кличний відмінок має лише загальна назва. Прізвище виступає тут у формі називного відмінка: пане Шевчук, пані Шевчук, пане Андрієнко, пані Андрієнко. пане Яковенко. пані Яковенко.

У звертаннях, що складаються із загальної назви і власного імені, кличний відмінок має як загальне слово, так і власне ім'я: брате Іване, друже Ярославе, пане Андрію, сестро Марино.

Вибір слова

Суттєвою вадою усного мовлення часто буває бідний словниковий запас. Мовець може говорити багато, але використовувати одні й ті самі слова чи словосполучення. Часто виступаючий орієнтується лише на писемний стиль, тобто послуговується книжними словами. На жаль, не кожен доречно може вживати крилаті слова і вирази. Іноді мовець у свій виступ уводить фразеологізми, але вони не завжди доречні серед канцеляризмів. Ознака низької мовної культури - вживання тавтологічних словосполучень.

Компетентний мовець повинен говорити просто, зрозумілою слухачам мовою, уникати складної термінології, іншомовних слів. Якщо ж вживання термінів є необхідним, то поряд з ними слід подавати пояснення їх значень, добирати синоніми, користуватися порівняннями з образними засобами. Робити це треба ненав'язливо й коректно.

В усному діловому мовленні трапляється вживання деяких усталених слів у неточному значенні. Щоб виступ мовця був милозвучним, не втратив точності, цілеспрямованості, подаємо до деяких загальновживаних слів відповідники, які можна використовувати під час усного виступу.

Авторитет - повага, пошана, престиж, вага

Аргумент - підстава, мотив, обгрунтування, доказ

Будувати - споруджувати, мурувати, ставити

Бурхливий - буремний, буряний, несамовитий,

шалений, палкий Вимагати - ставити вимогу, домагатися

Висловлювати - виражати, виявляти, відбивати,

передавати

Відвертий - щирий, прямий, неприхований,

очевидний, явний, безсумнівний, щиросердечний Гілка - галузка, вітка, віта, гілляка

Гомін - гамір, галас, шелест, шум, розголос

Дефект - брак, упущення, недоробка, вада, хиба,

недолік, пошкодження Документи - ділові папери, папери, джерела,

першоджерела Доручати - покладати, зобов'язувати

Думка o твердження, ідея, задум

Економія - ощадливість, заощадження

Експеримент - дослід, спроба

Екстрений - терміновий, спішний, негайний

Енергійний - активний, працьовитий, наполегливий,

рішучий, діяльний Жвавий - моторний, рухливий, шпаркий, швидкий,

прудкий, баский Завдання - мета, призначення, перспектива

Завірити - запевнити, гаранту вати, дати слово

Заспокоювати - угамовувати, утихомирювати, утишувати

Застосовувати - використовувати, запроваджувати

Затамувати - придушити, подавити, пригнітити,

пригнобити, заглушити, стримати,

угамувати, побороти Збільшити - підвищити, підняти, примножити,

посилити

Зв'язати - сполучити, поєднати, сплести

Здійснювати - чинити, робити, проводити, вершити,

складати, укладати, виконувати, коїти Здобути - оволодіти, опанувати, охопити

Змовлятися - домовлятися, умовлятися, порозумітися

Ідентичний - тотожний, рівнозначний, однаковий

Компенсація - відшкодування, оплата, покриття

Крихкий - тендітний, ламкий, ломкий, слабкий

Лаконічний - стислий, короткий, небагатослівний

Ланцюг - низка, сплетення, сплетіння, кайдани,

пута

Ліквідувати - скасувати, припинити, знищити,

викоренити

Мешкати - жити, мати притулок, тулитися

Неясний - невиразний, непевний, туманний

Основний - головний, найважливіший.

найактуальніший, першорядний,

першочерговий

Осягнути - охопити, оточити, огорнути, обгорнути,

обхопити, обняти, обійняти, збагнути Охороняти - вартувати, стерегти, оберігати

Ощадливий - розважливий, розважний, обачливий,

обачний

Пам'ять - спогад, спомин, згадка

Період - етап, епоха, ера, час, пора, вік, проміжок

часу

Повага - пошана, шана, шаноба, поважання

Повідомити - оповістити, проінформувати, довести до

відома

Повідомлення - інформація, новина, звістка

Погляд - переконання, думка, гадка

Порівнювати - зіставляти, співвідносити, проводити

аналогію

Пояснити - з'ясувати, вияснити

Правильний - надійний, певний, несхибний, нехибний

Пріоритет - перевага, першість, переважне право

Рвати - виривати, шарпати, смикати, дерти,

шматувати, підривати Реалізація " виконання, здійснення, втілення,

проведення

Реальний - дійсний, справжній, існуючий, можливий

для виконання

Ремонт - лагодження, усунення недоліків,

виправлення пошкоджень

Різкий - пронизливий, гострий, шпаркий

Рішення - вирішення, розв'язання, розв'язок, ухвала,

постанова, вирок, присуд

Рішучий - відважний, зважливий, категоричний,

вирішальний

Розбіжність - незгода, незлагода, нелад

Розкрити - розпакувати, розпечатати, виявити.

викрити, показати Розрахунок - сподівання, намір, вигода, інтерес, рація,

ощадливість

Росток - паросток, кільчик, живець

Рушати - прямувати, простувати, кидатися,

пориватися, летіти, линути, ринути.

мчати, направлятися, підійматися.

прориватися, подаватися,

спрямовуватися, скеровуватися Сильний - дужий, міцний, могутній, потужний,

великий

Симптом - ознака, риса, прояв, знак

Співдружність - дружба, згода, товариство

Спритний - тямущий, кмітливий, догадливий

Старанність - пильність, ретельність, завзяття,

запопадливість

Стимул - поштовх, причина, рушійна сила, імпульс,

заохочення

Стійкий - сталий, усталений, тривалий, тривкий

Схвильований - збентежений, зворушений, збуджений,

збурений, розхвильований, розбурханий Традиції - звичаї, звички, ідеї, норми, правила

Турбуватися - піклуватися, клопотатися, дбати

Улаштування - упорядкування, обладнання, справляння

Утішний - приємний, похвальний, схвальний,

принадний

Цвітіння - квітування, процвітання, красування

Чекати - очікувати, ждати, дожидати, сподіватися

Чіткий - певний, ясний, очевидний

Чуйний - чутливий, чулий, сприйнятливий

Щврий - душевний, сердечний, щиросердний

Щодня - щоденно, повсякденно

Якість - риса, властивість

Ящик . скриня, скринька (поштова), шухляда

Прочитайте висловлювання відомих людей

Учися подобатися... вдалим вибором слів і точною зміною голосу. Той, хто вміє приємно говорити, прихиляє своїх слухачів, і тому, коли прийде час спонукати їх до чогось доброго чи відхиляти від будь-чого злого, він матиме на них більший вплив (С. Пе.гчіко).

Одного неточного, невдало сказаного або хоча б погано вимовленого слова іноді досить, щоб зіпсувати враження (А. Міцкевич).

Хто говорить надто тихо, той справляє враження людини, яка не вірить у свої сили.

Той же, хто говорить надто голосно, сравляє враження агресивної людини (І. Томан).

Вміти правильно говорити... ще не заслуга, а не вміти - вже ганьба, тому, що правильне мовлення, по-моєму, не стільки достоїнство вправного оратора, скільки властивість кожного громадянина

(Цицерон).

Людина, обдарована великою душею, з деяким природним хистом говорити ... ніколи не повинна боятися браку виразів (Фенелон).

Говоріть просто, але водночас виразно й вишукано

(77. Пороховщиков).

Стислість надає сили мові (О. Бен).

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші