Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Казначейська система
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Висновки до розділу

  • • 3 метою забезпечення найбільш повної мобілізації фінансових ресурсів й оптимального їх розподілу між галузями економіки, територіями та соціальними верствами населення для задоволення потреб розвитку суспільства держава має проводити дієву бюджетну політику.
  • • Основною метою бюджетної політики, яка опирається на об'єктивні економічні закони суспільного розвитку, враховує конкретні історичні умови, закономірності та специфіку розвитку суспільства, реальні політичні, економічні та фінансові можливості держави є економічне зростання на засадах соціальної справедливості, підвищення фінансової стійкості і незалежності держави.
  • • Особливістю бюджетної політики на сучасному етапі є формування бюджету за програмно-цільовим методом, що дозволило перейти від постатейного контролю за виконанням бюджету до контролю за досягненням кінцевого результату. Суть методу полягає в тому, що всі видатки державного бюджету повинні здійснюватися за програмами, що мають конкретну мету, завдання та критерії їхньої оцінки.
  • • Програмно-цільовий метод є доволі перспективним методом бюджетування, поширеним у розвинутих державах, який дає можливість більш раціонально та ефективно управляти бюджетними ресурсами й приймати виважені рішення щодо використання бюджетних коштів.
  • • Важливими інструментами управління бюджетною системою є бюджетне планування та прогнозування, оскільки від правильного визначення планових та прогнозних показників бюджету залежить якість його виконання. Використання цих інструментів на всіх стадіях бюджетного процесу дає можливість визначати най-вірогідніші варіанти формування ресурсів бюджету і напрями використання цих ресурсів з урахуванням пріоритетів і цілей розвитку економіки.
  • • Макроекономічна стабілізація у державі досягається за допомогою бюджетного регулювання соціально-економічних процесів. Через зміну комплексної політики управління доходами і витратами бюджету держава спричиняє суттєвий вплив на макро- і мікропоказники суспільного виробництва з метою коригування процесів суспільного відтворення.
  • • У процесі бюджетного регулювання встановлюються оптимальні пропорції розподілу валового внутрішнього продукту, що забезпечують максимально можливе задоволення потреб суспільства як на макро-, так і на мікрорівні. Це вимагає узгодження та найбільш оптимального поєднання особистих, колективних і суспільних інтересів та відображає фінансовий аспект проблеми поєднання системи державного впливу з ефективно функціонуючим ринковим механізмом.
  • • Дієвість державних фінансів у макроекономічному регулюванні, економічне зростання суспільства на засадах соціальної справедливості значною мірою визначаються організацією міжбюджетних відносин у державі. Концептуальні засади міжбюджетних відносин закладені у Бюджетному кодексі, який закріпив принципи справедливого й неупередженого розподілу суспільного багатства між бюджетами різних рівнів, максимально можливого наближення надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача.
  • • Саме ці принципи лягли в основу реформи міжбюджетних відносин в Україні, основною метою регулювання яких було забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих завдань.
  • • Вдосконалення системи міжбюджетних відносин має відбуватися на основі подальшої децентралізації функцій і повноважень між різними рівнями органів влади та наближення суспільних послуг до місця їх безпосереднього споживання. Успішне проведення децентралізації управління вимагає подальшого розвитку й вдосконалення механізму фінансової підтримки місцевого самоврядування з боку держави.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші