Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу
< Попер   ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Александров И. М. Налоговые системы России и зарубежных стран. - М.: Бератор-Пресс, 2002. - 215 с.
 • 2. Бойцова М., Кузнецов В. Єдиний податок: від А до Я. - 2-ге вид., перероб. і доп. - X.: Фактор, 2006. - 336 с.
 • 3. Бойцова М., Мякота В. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. - 2-е изд., перераб. і доп. - X.: Фактор, 2006. - 325 с.
 • 4. Бухгалтерський податковий облік. Навчальний посібник. / За ред. д.е.н., проф. Ф. Ф. Бутинця, к.е.н., доц. С.Л. Берези. - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "РУТА", 2004. - 384 с.
 • 5. Говорушко Т. А., Тимченко О. І. Малий бізнес. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 200 с.
 • 6. Господарський кодекс України від l6.01.2003 р. № 436-ІУ
 • 7. Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів. Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, доп. - Львів: Афіша. 2000. - 176 с.
 • 8. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19.10.2000 р. № 2063-Ш.
 • 9. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності" від 18.09.08 г. № 523-17.
 • 10. Закон України у редакції Закону України № 283/97-ВР від 22.05.97 р. "Про оподаткування прибутку підприємств" № 334/94-ВР від 28.12.94 р.
 • 11. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців" від 15 травня 2003 р. № 755-ІУ.
 • 12. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" від 06.01.2002 р. № 1776-Ш.
 • 13. Закон України "Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" від 19.12.95 р. № 481/95-ВР.
 • 14. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 р. № 1023-ХІІ.
 • 15. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 від 16.07.1999 р.
 • 16. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (із змін. і доп.)
 • 17. Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058-ІУ
 • 18. Закон України "Провнесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 08.07.2010 №2461-УІ
 • 19. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.99 р. № 1105-ХІУ.
 • 20. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням" від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ.
 • 21. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.2001 р. № 2213-ІІІ.
 • 22. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ
 • 23. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. № 889-ІУ.
 • 24. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-УІ.
 • 25. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. № 400/97-ВР (із змін. і доп.).
 • 26. Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272-ІІІ.
 • 27. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ (із змін. і доп.).
 • 28. Закон України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" від 23.12.2010 р. № 2857-УІ.
 • 29. Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.96. - № 98/96-ВР.
 • 30. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 03.02.1999 р. № 320.
 • 31. Закон України "Про оренду землі" від 02.10.1998 р. № 161.
 • 32. Інструкція зі статистики кількості працівників, затв. наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. № 286.
 • 33. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів і розрахунків, затв. наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69.
 • 34. Інструкція про порядок отримання, використання, обліку і зберігання дорогоцінних металів і коштовних каменів, затв. наказом Міністерства фінансів України від 06.04.98 р. № 84.
 • 35. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
 • 36. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затв. Постановою НБУ від 12.11.2003 р. № 492.
 • 37. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. ухвалою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22.
 • 38. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5
 • 39. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х.
 • 40. Матвіїв М. Я., Хомин П. Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами: Навчальний посібник - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.
 • 41. Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку, затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.
 • 42. Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затв. наказом Міністерства фінансів України від 25.06.2003 р. № 422.
 • 43. Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджена постановою Кабінету Міністрів від 23 березня 1995 р.
 • 44. Наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291" від 12.12.2003 р. № 671.
 • 45. Наказ Міністерства фінансів України "Про Примітки до річної фінансової звітності" від 29.11.2000 р. № 302 (із змін. і доп.).
 • 46. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, і Порядку складання вказаного Звіту" від 19.09.2003 р. № 440.
 • 47. Наказ ДПА України "Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою" від 12.10.1999 № 553.
 • 48. Наказ ДПА України "Про внесення змін до форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення" від 12.10.1999 № 554.
 • 49. Нікітін С, Нікітін А., Степанова М. Податкові пільги, що стимулюють підприємницьку діяльність у розвинених країнах Заходу // Світова економіка й міжнародні відносини. - 2000. - № 11. - С 54.
 • 50. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (із змін. і доп.).
 • 51. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затв. наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186 (із змін. і доп.).
 • 52. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-УІ.
 • 53. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затв. наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.
 • 54. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затв. постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637.
 • 55. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 р. (із змін. і доп.).
 • 56. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 р. (із змін. і доп.).
 • 57. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затв. Міністерством фінансів України від 31.03.99 р. № 87 (із змін. і доп.).
 • 58. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і змінення у фінансових звітах", затв. наказом Міністерства фінансів України № 137 від 28.05.99 р. (із змін. і доп.).
 • 59. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затв. наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р. (із змін. і доп.).
 • 60. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затв. наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.99 р. (із змінами і доп).
 • 61. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затв. наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.99 р. (із змін. і доп.).
 • 62. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затв. наказом Міністерства фінансів України № 237 від 08.09.99 р. (із змін. і доп.).
 • 63. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (із змін. і доп.).
 • 64. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 (із змін. і доп.).
 • 65. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затв. наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.99 р. (із змін. і доп.).
 • 66. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затв. наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25).
 • 67. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", затв. наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2003 р. № 601.
 • 68. Положення про порядок спрявляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 23 квітня 1999 р. № 658.
 • 69. Порядок видачі Свідоцтва згідно наказу ДПАУ від 13.10.98 р. № 476 "Про затвердження Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою і Порядку його видачі".
 • 70. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Затверджений наказом ДПА України від 13.10.1998 р. № 477.
 • 71. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затв. постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116.
 • 72. Порядок надання фінансової звітності, затв. постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.
 • 73. Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 № 26-1.
 • 74. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 03.11.98 р. № 1740 (із змін. і допов.).
 • 75. Рубе В.А. Малый бизнес: история, теория, практика - М.: ТЕИС, 2000. - 231 с.
 • 76. Статистичний щорічник України за 2008 рік. - К.: Техніка, 2009.
 • 77. Сиротинська А. П., Лазаришина І. Л. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2008. - 264 с. "
 • 78. Стонер Джеймс А. Ф^, Долан Едеін Г. Вступ у бізнес: Пер. з англ./ Заг. ред. і вступ, ст. И.С. Завадського. - К: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. - 752 с.
 • 79. Тютюрюкое Н. Н. Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США. - М.: Издательско- торговая корпорация "Дашков и Ко", 2003. - 174 с.
 • 80. Цивільний кодекс України.
 • 81. Указ Президента "Про внесення змін до Указу Президента України № 727 від 03.07.1998 р. "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" № 746/99 від 28.06.1999 р.
 • 82. Указ Президента України від 02.12.98 р. № 1328/98 "Про підтримку сільськогосподарських товаровиробників".
 • 83. Узагальнююче податкове роз'яснення про застосування положень Указу Президента України № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва", затв. наказом ДПАУ від 23 червня 2006 року № 352.
 • 84. Шкеір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С Інформаційні системи і технології в обліку. Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - к.: Знання, 2007. - 439 с.
 
< Попер   ЗМІСТ
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>