Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Туризм arrow Маркетинг туристичного бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка ефективності заходів по просуванню та продажу турпродукту

Необхідно проаналізувати наступні складові.

1. Політика просування турпродукту.

Об'єкти аналізу: структура просування турпродукта (методи просування турпродукта, пропорції при змішаних методах просування); форми просування турпродукту, форми прямого просування турпродукту, співвідношення типів посередників.

Критерії ефективності: структура просування турпродукту, форми просування турпродукту, форми прямого просування турпродукту, співвідношення типів посередників, які відповідають цілям організації і забезпечують максимальний обсяг продажу і мінімізацію витрат на просування турпродукту.

2. Цінова політика.

Об'єкт аналізу: варіанти (стратегії) ціноутворення на види турпродукту.

Критерії ефективності: варіанти (стратегії) ціноутворення відповідають цілям туроператора, маркетинговим стратегіям просування турпродукту і фазам життєвого циклу (ЖЦ) асортиментних груп (позицій) турпродукту (фази ЖЦ: "зародження", "швидке зростання", "сповільнене зростання", "насичення", "спад").

3. Політика тур продукту.

Об'єкт аналізу: запланована структура асортименту турпродукту. Критерії ефективності: частка кожного турпродукту (групи, позиції) в планованому асортименті випуску повністю відповідає його фазі ЖЦ.

 • 4. Туристична рекламна політика. Об'єкт аналізу: туристична реклама.
 • 5. Політика транспортування туристів.

Критерії ефективності: застосовуються найбільш оптимальні з погляду швидкості і економічності форми транспортування (автотранспорт, залізниця і т.п.), визначаються найбільш оптимальні маршрути перевезень туристів тощо.

Маркетингові стратегії

Об'єкт аналізу: маркетингова стратегія просування турпродукту (тут: загальний план виходу на ринок з конкретною групою турпродуктів, що включає сукупність таких характеристик, як рівень цін, рівень витрат на стимулювання просування турпродукту, частка в структурі випуску, методи просування, розповсюдження, націленість на певні сегменти ринку, конкурентні переваги, позиціонування турпродукту на ринку, стратегія охоплення ринку) по кожній групі (позиції) турпродукту.

Критерії ефективності: стратегії просування турпродуктів по кожній групі турпродукту (позиції) відповідають фазі його ЖЦ і цілям організації.

Організаційні аспекти просування турпродукту

Об'єкти аналізу: структура управління просуванням турпродукту, регламентація діяльності щодо просування турпродукту, система планування просування турпродукту, система контролю витрат на просування, система управління комерційними, фінансовими і внутрішньо-фірмовими ризиками.

Критерії ефективності:

 • а) структура управління просуванням турпродукту відповідає розмірам, оргструктурі, ресурсам (можливостям), напряму діяльності (сегментам бізнесу), встановленим цілям і прийнятим стратегіям розвитку туроператора і забезпечує гнучке реагування на зовнішні умови функціонування, що швидко змінюються (вимоги ринку);
 • б) є в наявності організаційно-нормативні документи, що регламентують діяльність з просування турпродукту;
 • в) у методиці планування просування турпродукту, що застосовується, враховуються наступні основні моменти:
  • - обрана модель розвитку туроператора (зокрема стратегія ринкової конкуренції);
  • - максимально можливий обсяг продажу, що визначається на основі дослідження ринкової кон'юнктури (максимально можливий обсяг продажу при даному рівні і співвідношенні різних цін з урахуванням певного стану і тенденцій розвитку ринку і формуючих його чинників, тобто потенційного об'єму ринку), а також оцінки ресурсів і потенціалів туроператора;
  • - найбільш оптимальний з точки зору максимізації прибутку відповідно до можливостей (потенціалів) організації обсяг пропозиції турпродукту (при якому забезпечується рівність граничного доходу і граничних витрат);
  • - ув'язка планів продажу з планами створення турпродукту, а також для формування і ув'язки показників фінансових планів туроператора;
  • - поєднання жорсткої (базові орієнтири в довгостроковому плануванні) і гнучкої (коригування короткострокових і середньострокових планів просування турпродукту у міру зміни цілей і умов функціонування туроператора) систем планування;
  • - поєднання загальних і допоміжних (у розрізі ринкових сегментів, географії продажів) планів просування турпродукту;
  • - система оперативного контролю виконання планів просування турпродукту;
 • г) розроблена і застосовується система кошторисного контролю витрат на просування і продаж турпродукту;
 • д) розробляються і застосовуються механізми мінімізації ризиків, наприклад:
  • - договори поручительства, договори факторингу, договори страхування, термінові контракти (хеджування);
  • - внутрішньо-фірмові джерела зниження ризику - контроль контрагентів за договорами: аналіз фінансової стійкості та надійності замовників, визначення груп ризику замовників для лімітації дебіторської заборгованості (встановлення параметрів комерційного кредитування), формування досьє на замовників; грамотне складання договорів; контроль кадрів; система комерційної безпеки тощо.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші