Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками

У процесі господарської діяльності підприємства вступають у взаємовідносини з постачальниками та підрядниками з приводу придбання запасів, основних засобів, отримання послуг тощо. Такі операції супроводжуються відповідними розрахунками. Постачальники (підрядники) - це підприємства, що відвантажують продукцію (виконують роботи, надають послуги) покупцям.

Для узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками і підрядниками передбачено рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", який має такі субрахунки:

 • 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками";
 • 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками";
 • 633 "Розрахунки з учасниками промислово-фінансових груп".

Мета аудиту розрахунків з постачальникам і підрядниками відповідно до МСА 200 "Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності" полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про розрахунків з постачальниками і підрядниками.

Виходячи з мети, основними завданнями аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками є такі:

 • - контроль за дотриманням чинного законодавства щодо розрахунків з постачальниками і підрядниками;
 • - перевірка наявності і правильності оформлення документів з поставки товарно-матеріальних цінностей (договорів, рахунків-фактур, актів звіряння розрахунків);
 • - встановлення правильності здійснення розрахунків з постачальниками та підрядниками і відображення їх в обліку;
 • - визначення правильності оцінки отриманих товарів при бартерних (товарообмінних) операціях;
 • - підтвердження повноти і своєчасності оприбуткування отриманих цінностей і обліку спожитих робіт, послуг;
 • - встановлення правильності оформлення та відображення в обліку виданих авансів, пред'явлення претензій;
 • - встановлення правильності відображення за відповідними статтями кредиторської заборгованості в балансі підприємства:
 • - встановлення причин і строків виникнення заборгованості за розрахунками, визначення реальності та шляхів її погашення;
 • - перевірка дотримання фінансово-розрахункової дисципліни та її впливу на платоспроможність підприємства.

Об'єктами аудиту є операції, пов'язані із розрахунками з постачальниками і підрядниками, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

Джерелами інформації аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками є:

 • 1) вимоги нормативних документів щодо обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками;
 • 2) наказ про облікову політику підприємства;
 • 3) договірна документація на постачання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт і послуг;
 • 4) первинні документи щодо обліку розрахунків, а також документи, що підтверджують надходження, оприбуткування ТМЦ, одержання послуг і т.д.;
 • 5) журнал реєстрації довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей;
 • 6) акти звіряння розрахунків, акти інвентаризації розрахунків, аудиторські висновки тощо;
 • 7) облікові регістри по рахунках:
 • 10 "Основні засоби";
 • 11 "Інші необоротні матеріальні активи";
 • 12 "Нематеріальні активи";
 • 20 "Виробничі запаси":
 • 21 "Поточні біологічні активи";
 • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"; 30 "Каса";
 • 31 "Рахунки в банку";
 • 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";
 • 64 "Розрахунки за податками і платежами" тощо.
 • 8) Головна книга;
 • 9) акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки, дані внутрішнього контролю та інша документація, що узагальнює результати контролю;
 • 10) фінансова та статистична звітність (ф. 1 "Баланс", ф.З "Звіт про рух грошових коштів", ф. 5 "Примітки до річної фінансової звітності" тощо);
 • 11) відповіді на запити аудитора;
 • 12) результати, отримані в ході аудиторської перевірки тощо.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші