Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Антикризовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка рівня культури підприємства

Досить важливим для прогнозування динаміки фінансового розвитку підприємства є оцінка його образа і рівня культури.

Культура корпорації - це сукупність цінностей, норм, ідей, що підсвідомо і свідомо формують стиль поводження співробітників.

Основні аспекти культури підприємства:

 • o економічний (відношення до прибутку, контролю);
 • o організаційний (стандартизація, формалізація, чітке ціле покладання, ієрархія);
 • o технічний (інновації, ступінь ризику, роль НДДКР);
 • o ринковий (роль маркетингу, відношення до партнерів, роль переваг клієнта) тощо.

Аналіз даної складового управлінського обстеження включає оцінку наступних підсистем:

 • 1) ціннісно-нормативна:
  • o основні цінності, поділювані в організації;
  • o корпоративні традиції;
  • o корпоративні правила (взаємини з клієнтами).
 • 2) організаційної структури:
  • o формальна і неформальна організаційна структура;
  • o структура влади і лідерства;
  • o норми і правила внутрішньої взаємодії;
  • o традиції і правила "внутрішнього розпорядку" (поводження на робочому місці).
 • 3) структури комунікацій:
  • o структура формалізованих і неформальних інформаційних потоків;
  • o якість комунікації: втрата і перетворення інформації;
 • 4) структури соціально-психологічних відносин:
  • o структура взаємних симпатій, виборів, переваг (соціометрична карта);
  • o система ролей в організації (конструктивних, деструктивних тощо);
  • o внутрішня позиційність і конфліктність;
  • o відносини до керівників організації (авторитетність).
 • 5) структури зовнішньої ідентифікації (фірмового стилю):
  • o імідж організації - образ який направлено транслюється клієнту;
  • o імідж, що відтворюється в реальному спілкуванні з клієнтом;
  • o сприйняття компанії і її продукції в суспільстві;
  • o рекламні атрибути: логотип, слоган тощо.

Для аналізу даної складового управлінського обстеження також можна скористатися наступною системою показників (табл. 4.10).

Основні риси досконалої в етичному плані фірми - "корпорації майбутнього" сформульовано одним з ідеологів "концепції ділової етики" Кристофером Стоуном, автором книги "Культура корпорації":

 • 1. Корпорація як цивільна особа:
  • o опікується про дотримання законів (навіть якщо є можливість їх обійти при великій прибутковості);

Таблиця 4.10. Показники оцінки образа і рівня культури організації

Найменування показника

Система оцінки показника

Заходи щодо підвищення показника

Рівень сформованості корпоративної культури

Кількість співробітників, що сприймають пріоритетні задачі організації

Глибокий аналіз історії підприємства, формування цінностей і пошуку втрачених традицій

Орієнтація на довгострокове (стратегічне) мислення, задоволення запитів споживачів на основі проведення опитувань серед них

Наявність у підприємства короткострокових або довгострокових планів розвитку

Підвищення професіонального рівня керівників, проведення занять з персоналом

Етика управління

Кількість конфліктів на різних рівнях, ефективність їхнього вирішення, наявність традицій, кодексу і норм поводження

Розробка правил і норм поводження усередині підприємства

Ключова фігура в керуванні

Рівень освіти, досвіду, зв'язків, готовності до ризику, проходження навчання, саморозвитку особистості

Удосконалювання відповідної якісної характеристики

 • o сприяє законотворчості, добровільно надаючи наявну інформацію про додаткові заходи, необхідні в даній галузі промисловості;
 • o дотримує фундаментальних норм суспільної моралі, не прибігаючи до обману, корупції тощо;
 • o за кордоном діє з повагою до законів країни, що приймає, не суперечить зовнішній політиці своєї держави.
 • 2. Корпорація як виробник:
  • o орієнтується на виробництво безпечних і надійних товарів за слушними цінами.
 • 3. Корпорація як роботодавець.
 • o опікується про безпеку виробництва;
 • o опікується про гарний емоційний стан своїх працівників;
 • o не допускає дискримінації.
 • 4. Корпорація як суб'єкт управління ресурсами:
  • o опікується про їхнє ефективне використання;
  • o опікується про естетику займаної земельної ділянки.
 • 5. Корпорація як об'єкт інвестування:
  • o захищає інтереси інвесторів;
  • o повністю й правдиво надає інформацію про своє економічне становище.
 • 6. Корпорація як конкурент:
  • o не приймає участі в нечесній конкуренції з однієї сторони й необґрунтованому обмеженні конкуренції - з іншої.
 • 7. Корпорація як учасник соціального розвитку:
  • o стимулює нововведення й реагує на впровадження нової продукції й технологій;
  • o не забуває, що її діяльність впливає на якість життя і приймає на себе пов'язану із цим відповідальність.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші