Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Екологія arrow Екологічне управління
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Екологічно безпечне вилучення твердих відходів і очищення стічних вод (цільове управління)

Наявність нераціональних структур виробництва і споживання призво­дить до того, що обсяг і види екологічно стійких відходів збільшуються без­прецедентними темпами. Якщо така тенденція збережеться, обсяг відходів може істотно збільшитися, зокрема до 2025 р. зрости в чотири-п'ять разів. Найліпшим засобом, що дасть змогу повернути у зворотному напрямку тен­денцію, яка спостерігається нині, є превентивний підхід до обробки й ви­лучення відходів, що забезпечує зміни в способі життя, а також у структурі виробництва і споживання.

Тому в системах управління екологічною безпекою слід виходити з по­рядку пріоритетності встановлених цілей і приділяти основну увагу таким чотирьом програмам:

 • • мінімізація відходів;
 • • максимізація екологічно безпечного повторного використання і ре­циркуляції відходів;
 • • сприяння екологічно безпечному вилученню та обробці відходів;
 • • розширення операцій, пов'язаних із відходами, у життєвому циклі продукції.

Пріоритет слід надати впровадженню програм щодо забезпечення мінімізації обсягу утворюваних відходів та спонукати неурядові організації і групи споживачів до участі в таких програмах. Ці програми повинні, за можливості, формуватися на основі здійснюваних або запланованих заходів і спрямовуватися на:

 • • створення і зміцнення національного потенціалу в галузі вивчення й розробки екологічно безпечних технологій, а також застосування заходів щодо зведення до мінімуму обсягу утворюваних відходів;
 • • формування стимулів для зміни нераціональних структур вироб­ництва і споживання;
 • • розробку цільових планів дій із мінімізації утворення відходів як складових загальнонаціональних планів розвитку народного госпо­дарства;
 • • надання особливої уваги чинникам мінімізації відходів у постачаль­ницькій діяльності.

Цілями у сфері управління максимізацією екологічно безпечного по­вторного використання і рециркуляції відходів є такі:

 • • забезпечення зміцнення й розширення корпоративних систем утилі­зації і вторинної переробки відходів;
 • • розробка програм утилізації і вторинної переробки всіх видів відходів, у тому числі паперу;
 • • забезпечення підготовки інформації, розробки методів і відповідних директивних документів, щоб сприяти створенню і впровадженню систем утилізації і вторинної переробки відходів.

Щоб досягти визначених цілей, потрібно:

 • • створити і зміцнити національний потенціал для утилізації повторно­го використання постійно зростаючого обсягу відходів;
 • • переглянути і реформувати національну політику в галузі відходів для створення стимулів для утилізації і повторного використання відходів;
 • • розробити і впровадити національні плани в галузі обробки та вилу­чення відходів, які б ґрунтувалися на концепції утилізації і повторно­го використання відходів та забезпечували її впровадження;
 • • змінити існуючі норми або вимоги до продукції, що виробляється, для зменшення обсягів сировинних матеріалів;
 • • розробити програми суспільної освіти та інформування в інтересах пропаганди використання продуктів рециркуляції.

Безпечне та екологічно обґрунтоване вилучення радіоактивних відходів (цільове управління)

Радіоактивні відходи утворюються під час ядерного паливного циклу, а також під час використання ядерних матеріалів (використання радіоактив­них ізотопів у медицині, у наукових дослідженнях і в промисловості). Рівень радіаційної та експлуатаційної небезпеки, пов'язаної з радіоактивними відходами, коливається від дуже низької (у випадку короткоживучих мало­активних відходів) до дуже значної (у випадку високоактивних відходів). Щорічно в усьому світі внаслідок виробництва ядерної енергії утворюється приблизно 200 000 м3 малоактивних і проміжних радіоактивних відходів і 10 000 м3 високоактивних відходів. Обсяг цих відходів зростає у зв'язку з введенням в експлуатацію нових ядерних енергоблоків, демонтажем ядер­них установок і розширенням використання радіоактивних ізотопів. Висо­коактивні відходи містять приблизно 99 % радіоактивних ізотопів і завдяки цьому становлять значну радіаційну небезпеку.

Мета безпечного та екологічно обгрунтованого управління вилученням радіоактивних відходів полягає в тому, щоб забезпечити безпечне повод­ження з радіоактивними відходами, їх транспортування, зберігання та вилу­чення для охорони здоров'я людини і навколишнього середовища на більш широкій основі інтерактивного комплексного підходу до безпечного повод­ження з радіоактивними відходами.

Щоб досягти мети, потрібно:

 • • сприяти проведенню політики і прийняттю практичних заходів щодо мінімізації утворення радіоактивних відходів та забезпечувати їх без­печні обробку, кондиціонування, перевезення і вилучення;
 • • надавати підтримку заходам, що пов'язані з розробкою і розповсюд­женням норм або керівних принципів і кодексів стосовно радіоактив­них відходів, у вигляді міжнародно визнаної основи для безпечного та екологічно обгрунтованого поводження з радіоактивними відхо­дами та їх вилучення.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші