Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Екологія arrow Основи екології
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи дослідження екології людини

У зв'язку з тим, що людина - істота біосоціальна, для виконання наведених вище завдань використовують як біологічні, так і соціальні методи досліджень. Зокрема, методи математичного моделювання, статистичні методи, біохімічні, фізичні, бактеріологічні, клінічні, фізіологічні тощо.

Зв'язок з іншими науками

Екологія людини як комплексна наука, яка виникла на стику біологічних і соціальних дисциплін, тісно пов'язана з багатьма іншими дисциплінами, а особливо з такими:

 • - імунологія - наукою про імунну систему організму, яка відіграє важливу роль у захисті людини від несприятливих факторів навколишнього середовища;
 • - гігієною навколишнього середовища, яка вивчає та розробляє принципи і методи оздоровлення умов праці і відпочинку людей в конкретних умовах середовища;
 • - екологічною токсикологією, яка вивчає вплив токсичних речовин на здоров'я людини;
 • - медичною географією, яка вивчає територіальну диференціацію захворювань та їх залежність від конкретної екологічної ситуації;
 • - гігієнічним нормуванням - науковим обґрунтуванням гігієнічних нормативів для повітря населених пунктів і виробничих приміщень, для води і продуктів харчування, для будівельних матеріалів і предметів побуту тощо. Гігієнічним нормативом називають суворо визначений діапазон параметрів будь-якого фактора середовища, який є оптимальним або принаймні не є небезпечним з погляду збереження нормальної життєдіяльності і здоров'я людини, людської популяції та майбутніх поколінь. При розробці гігієнічних нормативів оперують такими поняттями: гранично допустимі концентрації, гранично допустимі рівні і дози.

Потреби людини об'єднують у такі групи:

 • o Біологічні (фізіологічні) потреби - охоплюють тепловий, радіаційний комфорт; склад повітря; чисту воду; збалансовану їжу; повноцінний відпочинок; захищеність від паразитів та епідемій; потреби продовження роду та сексуальні потреби.
 • o Поведінкові (психологічні) потреби - входження людини в екологічну групу, утворення родини, спілкування та ізольованість батьків і дітей тощо.
 • o Етнічні потреби - етнічна самостійність, належність до певної етнічної групи через національний одяг, побут та ін.
 • o Соціальні потреби - гарантовані громадянські свободи (совісті, волевиявлення тощо); моральні норми спілкування між людьми; свобода самовираження в усіх сферах діяльності; відчуття потрібності суспільству.
 • o Трудові потреби - праця за віком, фізичними й розумовими здібностями; освіта за інтересами; адекватна винагорода за результати праці (матеріальна і моральна).
 • o Економічні потреби - забезпечення їжею, одягом, постійним або тимчасовим житлом, предметами побуту, засобами праці, сферою послуг, рекреацією та охороною здоров'я, джерелами інформації, а також утилізація відходів виробництва і побуту як умова забезпечення якості природного середовища.

Екологія людини досліджує загальні закономірності взаємодії людської популяції з довкіллям, вплив факторів зовнішнього середовища на функціонування людського організму, цілеспрямоване управління збереженням і поліпшенням людського здоров'я. В екології людини акумульовані надбання багатьох природничих і суспільних наук, внаслідок синтезу яких вона сформувалася у багатовимірну галузь знань, своєрідну філософію гармонічного буття людини у світі. Головна особливість екології людини полягає у виокремленні із загального контексту екології та охорони природи найскладнішого елемента - людини, в дослідженні різноманітних впливів на неї (природного, техногенного, культурного середовища), законів і закономірностей гармонійного буття людини у світі. З цього погляду для екології людини значний інтерес становлять стан і процеси, що відбуваються у біосфері, зокрема у техносфері - сукупності створених цілеспрямованою діяльності людини штучних і змінених нею природних об'єктів.

Екологія людини не обмежується дослідженням проблематики довкілля, збереження оптимальних параметрів природного, культурного, техногенного середовищ, а постає як синтез знань про людину і все, що її оточує, їх взаємозв'язки і взаємовпливи, збагачує антропогенними принципами інші галузі знань і людської діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>