Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна політика
< Попередня   ЗМІСТ

Література

 • 1. Алгеброва И. М. и др. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку / Под общ. ред. проф. А. В. Сидоровича. — М.: Дело и Сервис, 1998.
 • 2. Андреев Л. Г., Бебело А. С. та ін. Економічна політика: Лекції. — К.: КНЕУ, 1997.
 • 3. Аткшсон Э. Б., Стиглий Дж. Э. Лекции по экономической теории государственного сектора / Пер. с англ. —М., 1995.
 • 4. Бабин Э. П. Основы внешнеэкономической политики: Учеб. пособие. — М: Экономика: МИКО: Коммерческий вестник, 1997.
 • 5. Барановський О. І. Фінансова безпека. — К.: Фенікс, 1999.
 • 6. Беляев О. О. у Бебело А. С. Політична економія: Навч. пос.ібник. -К.: КНЕУ, 2001.
 • 7. Борецька Н. Регіональні аспекти соціального захисту населення // Регіональна економіка. — 2000. — № 3.
 • 8. Бриттан С. Капитализм с человеческим лицом. — СПб.: Экон. шк., 1998.
 • 9. Бункина М. К., Семенов А. М. Экономическая политика: Учеб. пособие. — М: ЗАО"Бизнес-школа:"Интел-Синтез"", 1995,
 • 10. Гальчинський А. Україна: поступ у майбутнє. — К., 1999.
 • 11. Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки в Україні // Економіка України. — 2000. — № 1,2.
 • 12. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук'яненко та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус. — К.: КНЕУ, 2001.
 • 13. Государственное регулирование рыночной экономики / Под ред. И. И. Столярова. — М.: Дело, 2001.
 • 14. Государственное регулирование рыночной экономики: Учеб. пособие. — М.: Дело, 2001.
 • 15. Государственное регулирование экономики: Учеб. пособие для вузов / Т. Г. Морозова, Ю. М. Дурдыев, В. Ф. Тихонов и др.; Под ред. проф. Т. Г. Морозовой. — М.: Юнити-Дана, 2001.
 • 16. Губський Б. В.у Лук'яненкоД. Л, Сіделко В. Р. Концептуальні засади розвитку зовнішньоекономічної діяльності України // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. — Вип. 7. — К.: КНЕУ, 2001.

17.Державне регулювання економіки: Навч. посібник / СМ.Чистов, А. С. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. — К.: КНЕУ, 2000.

Диба М. Проблеми регіональної політики // Маркетинг в Україні.— 2001. — № 4.

 • 19. Економічна політика: Навч. посібник /1. В. Буян, П. Д. Гуменюк, Р. М. Березюк та ін. — Тернопіль: ТАНГ, 1997.
 • 20. Экономическая теория / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тара-севича. — 3-е изд. — СПб.: Питер, 2002.
 • 21.Экономическая теория: Учебник. — М.: Инфра-М, 2002.
 • 22. Козловски П. Этика капитализма (с комментарием Дж. Бьюке-нена); Эволюция и общество: Критика социобиологии. — СПб.: Экон. шк., 1996.
 • 23. Конституція України. — К., 1996.
 • 24. Концепція економічної безпеки України.— К.: 1ЕП НАНУ, 1998.
 • 25.Ладюк О.Д. Зовнішньоторговельна політика України у контексті економічної безпеки // Стратегія економічного розвитку України: Наук, зб. — Вип. 7. — К.: КНЕУ, 2001.
 • 26. Мунтіян В. І. Економічна безпека України. — К.: КВ1Ц, 1999.
 • 27. НортД. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики. — 1997. — № 3.
 • 28.Ойкен В. Основные принципы экономической политики.— М.: Прогресс, 1995.
 • 29. Орешин В. 77. Государственное регулирование национальной экономики (в вопросах и ответах): Учеб. пособие.— М.: Инфра-М, 2000.
 • 30. Павловський М. Суспільство та економіка перехідного періоду.— К.: Техніка, 1997.
 • 31. Пал ЛесліА. Аналіз державної політики / Пер. з англ. І. Дзюби. — К.: Основи, 1999.
 • 32. Панасюк Б. Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. — К.: Поліграфкнига, 1998.
 • 33.Пахомов Ю. Н., Крымский С. Б., Павленко Ю. В. Пути и перепутья современной цивилизации. — К.: Междунар. деловой центр, 1998.
 • 34.Розпутенко І. Пріоритетні напрями економічної політики України.—К.: УАДУ, 2000.
 • 35. Сажина М. А. Научные основы экономической политики государства: Учеб. пособие. — М.: НОРМА, 2001.
 • 36. СаксДж. Микроэкономика. Глобальный подход. — М., 1995.
 • 37. Социальное рыночное хозяйство. Теория и этика экономического порядка в России и Германии. —СПб.: Экон. шк.., 1999.
 • 38. Суперечності реформ. — К., 2001.
 • 39. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи). Інститут економічного прогнозування; орієнтованої економіки в Україні // Економіка України. —2000. —№ 1, 2.
 • 40. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: Навч. посібник / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. —К.: Либідь, 2002.
 • 41.Управление региональной экономикой / Под ред. Г.В.Гутмана. — М.: Финансы и статистика, 2001.
 • 42. Уткин А. И. Глобализация: процесс и осмысление. — М.: Логос 2001.
 • 43. Ходов Л. Г. Основы государственной экономической политики: Учебник. — М.: БЕК, 1997.
 • 44.Храмов В. О., Бовтрук Ю. А. Зовнішньоекономічна політика: Навч. посібник. — К.: МАУП, 2002.
 • 45.Шаститко А. Фридрих Хайек и неоинституционализм // Вопросы экономики. — 1999. — № 6.
 • 46.Шлемко В. Г., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. —К.: НІСД, 1997.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші