Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Маркетинг arrow Організація торгівлі
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

25.5. Тимчасове припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, громадського харчування та послуг

Мета тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі

Рішення про тимчасове припинення діяльності суб'єктів господарювання приймається з метою усунення суб'єктами господарювання причин, унаслідок яких систематично реалізуються (виробляються) недоброякісні товари, порушуються правила торгівлі та надання послуг, не додержуються умови зберігання і транспортування товарів.

Порядок прийняття таких рішень державними органами у справах захисту прав споживачів визначає Положення про порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання і транспортування товарів, затверджене постановою Верховної Ради України від 25.01.95 № 26/95-ВР.

Діяльність суб'єктів господарювання тимчасово припиняється в разі, коли інші заходи впливу не дали чи не дадуть належних результатів, зокрема повторного виявлення протягом 90 календарних днів того самого порушення, а саме:

 • - реалізації (виробництва) товарів і надання послуг, які не відповідають вимогам нормативних документів або не мають документів, що підтверджують їх належну якість;
 • - обману споживачів (обважування, обмірювання, обрахування, використання засобів вимірювання, що не відповідають вимогам нормативних документів, завищення цін тощо);
 • - продажу товарів за готівку зі складів, баз, підсобних приміщень цих суб'єктів, а також приховування товарів від покупців чи штучного створення перешкод для їх придбання;
 • - продажу товарів (надання послуг) без видачі документа, що засвідчує факт їх купівлі (одержання послуги);
 • - недодержання вимог нормативних документів, які регламентують порядок виробництва, зберігання, транспортування, реалізації товарів, надання послуг, що може спричинити заподіяння шкоди життю, здоров'ю чи майну споживачів;
 • - виявлення недоліків, причини яких не можуть бути усунуті негайно, а дальша діяльність суб'єкта господарювання може заподіяти шкоду життю, здоров'ю чи майну споживачів;
 • - невиконання суб'єктами господарювання приписів державних органів у справах захисту прав споживачів про припинення порушень прав споживачів.

Підстава для рішення про тимчасове припинення діяльності суб'єкта господарювання

Рішення про тимчасове припинення діяльності суб'єкта господарювання приймається на підставі акта перевірки й оформляється приписом державного органу в справах захисту прав споживачів. Копія цього припису надсилається суб'єкту господарювання або вручається його представникові, а також надсилається власнику суб'єкта господарювання або вповноваженому ним органу, який здійснює управління майном суб'єкта господарювання.

У разі повторного протягом 365 календарних днів тимчасового припинення діяльності суб'єкта господарювання державний орган у справах захисту прав споживачів зобов'язаний залежно від форми власності суб'єкта господарювання та інших конкретних обставин порушити перед його власником або вповноваженим ним органом, що здійснює управління майном суб'єкта господарювання, питання про усунення керівника суб'єкта господарювання з посади, яку він обіймає, або перед відповідним органом — про скасування державної реєстрації або спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення відповідного виду підприємницької діяльності.

Тимчасове припинення діяльності суб'єкта господарювання передбачає зупинення на певний час (до усунення виявлених недоліків) роботи структурних підрозділів (секцій, відділів, складів, цехів тощо), пов'язаної з обслуговуванням споживачів і реалізацією (виробництвом) товарів. У разі неможливості здійснити це — тимчасово припиняється діяльність суб'єкта в цілому.

У разі потреби відповідні приміщення суб'єкта господарювання опломбовуються згідно з інструкцією про порядок опломбування виробничих, складських, торговельних та інших приміщень, а також неправильних, несправних і таких, що не мають відповідного клейма, чи з порушеними термінами повірки вимірювальних приладів.

Не допускається тимчасове припинення діяльності суб'єкта господарювання, який здійснює роздрібний продаж продовольчих товарів першої необхідності та є єдиним у населеному пункті. У такому разі вносяться пропозиції про звільнення винних осіб з посад, які вони обіймають, або про застосування до них заходів, передбачених чинним законодавством.

Відновлення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється з письмового дозволу державного органу в справах захисту прав споживачів, який прийняв рішення про тимчасове припинення його діяльності, або вищого органу.

Розгляд питання про відновлення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється не пізніш як на другий робочий день після отримання письмового повідомлення про усунення виявлених недоліків.

Державний орган у справах захисту прав споживачів, який прийняв рішення про тимчасове припинення діяльності суб'єкта господарювання або скасування такого рішення, надсилає у триденний термін відповідну інформацію органу місцевого самоврядування, на території якого розташований суб'єкт господарювання.

25.6. Упровадження Журналу реєстрації перевірок

Мета впровадження Журналу реєстрації перевірок

Упровадження Журналу реєстрації перевірок здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності на добровільних засадах на підставі ст. 7 Указу Президента України від 23.07.98 № 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності". Порядок його ведення затверджено наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 № 18, зареєстрованим у Мін'юсті України 1.10.98 за № 619/3059.

Журнал реєстрації перевірок зберігається за місцем здійснення підприємницької діяльності і ведеться суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності з метою недопущення несанкціонованих перевірок.

Журнал прошивається суб'єктом підприємницької діяльності та завіряється печаткою і підписом директора або власника (для юридичних осіб) або тільки підписом (для фізичних осіб) суб'єкта підприємницької діяльності.

Представник контролюючого органу перед початком перевірки повинен обов'язково зробити запис у Журналі, заповнюючи всі передбачені графи, та поставити свій підпис. Суб'єкт підприємницької діяльності має право перевірити наявність відповідних повноважень особи, що здійснює перевірку, до початку перевірки, в тому числі зателефонувавши до відповідного контролюючого органу.

Відмова особи, що здійснює перевірку, від підпису в Журналі є підставою для недопущення її до проведення перевірки. У цьому разі суб'єкт підприємницької діяльності має право у триденний термін надіслати письмове повідомлення до відповідного контролюючого органу про факт відмови особи, що здійснює перевірку, від підпису в журналі.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Яка роль держави в регулюванні торговельної діяльності в умовах ринкових реформ?
 • 2. Назвіть основні принципи державного регулювання сфери торгівлі.
 • 3. Коли і з якою метою прийнято Закон "Про захист прав споживачів" в Україні?
 • 4. На які органи покладено здійснення механізму реалізації державного захисту прав споживачів в Україні?
 • 5. Назвіть основні види санкцій за порушення норм права про захист прав споживачів.
 • 6. Хто проводить відбір зразків товарів в підприємствах торгівлі для перевірки їхньої якості?
 • 7. Яка послідовність проведення контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами?
 • 8. Що є підставою для опломбування приміщень та несправних ЗВТ?
 • 9. Які приміщення забороняється опломбовувати?
 • 10. В якому разі може бути тимчасово припинена діяльність суб'єктів господарювання?
 • 11. З якою метою передбачено ведення суб'єктами підприємницької діяльності Журналу реєстрації перевірок і який його зміст?
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші