Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль за діяльністю тимчасового адміністратора.

Контроль за діяльністю тимчасового адміністратора покладається на територіальне управління Національного банку (підрозділ центрального апарату, який здійснює функції банківського регулювання та нагляду).

Територіальне управління Національного банку розглядає попередній звіт тимчасового адміністратора, усі наступні його звіти та документи, що подаються для прийняття рішення про схвалення програми фінансового оздоровлення банку, протягом п'яти робочих днів та надсилає їх зі своїми висновками до підрозділу центрального апарату, який здійснює функції банківського регулювання та нагляду. До звіту про роботу тимчасового адміністратора включається також інформація про виконання програми фінансового оздоровлення.

Підрозділ центрального апарату, який здійснює функції банківського регулювання та нагляду, розглядає отримані документи, готує свої висновки та разом з висновками територіального управління Національного банку і рекомендаціями тимчасового адміністратора щодо подальшої діяльності банку з оцінкою його фінансового стану та планом тимчасового адміністратора (якщо це попередній звіт) подає їх на розгляд Комісії Національного банку. Комісія Національного банку схвалює (або відхиляє) рекомендації тимчасового адміністратора та план роботи тимчасового адміністратора.

Протягом двох тижнів з часу подання звіту тимчасового адміністратора Комісія Національного банку має прийняти рішення про застосування чи відхилення рекомендацій тимчасового адміністратора.

У разі потреби Комісія Національного банку має право протягом усього часу діяльності тимчасового адміністратора вносити на підставі обґрунтованого висновку підрозділу центрального апарату, який здійснює функції банківського регулювання та нагляду, зміни до плану тимчасового адміністратора.

Після надання тимчасовим адміністратором остаточного звіту Комісія Національного банку за обґрунтованим висновком підрозділу центрального апарату, який здійснює функції банківського регулювання та нагляду, територіального управління Національного банку приймає відповідне рішення про стан виконання плану тимчасового адміністратора та схвалює (або відхиляє) рекомендації тимчасового адміністратора щодо подальшої діяльності банку. Якщо привести діяльність банку в правову та фінансову відповідність до вимог протягом одного року неможливо, то Правління Національного банку приймає рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора банку. Для системоутворюючих та багатофілійних банків цей термін Національний банк може продовжити до двох років.

Національний банк має право припинити виконання плану тимчасової адміністрації, відкликати банківську ліцензію, ініціювати процедуру ліквідації банку в будь-який час, якщо дійде висновку, що виконання плану програми фінансового оздоровлення не приводить до оздоровлення банку.

Порядок надання тимчасовому адміністратору дозволу на продаж активів банку.

Для продажу активів банку, балансова вартість яких перевищує один відсоток статутного капіталу банку, а також філії банку як цілісного майнового комплексу, тимчасовий адміністратор повинен отримати дозвіл Національного банку.

У разі продажу активів банків, нагляд за діяльністю яких здійснює безпосередньо структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату та балансова вартість яких перевищує зазначену величину, або продажу їх філій як цілісних майнових комплексів дозвіл надається Комісією Національного банку.

Для продажу активів усіх інших банків, балансова вартість яких перевищує зазначену величину, або продажу їх філій як цілісних майнових комплексів дозвіл надає Комісія Національного банку при територіальному управлінні, в якому відкрито кореспондентський рахунок банку.

Продаж активів банку тимчасовим адміністратором може здійснюватися шляхом:

 • — безпосереднього продажу юридичній або фізичній особі, якщо є лише одна пропозиція від покупців про викуп активу;
 • — на відкритих торгах шляхом проведення конкурсу або аукціону — у разі надходження двох і більше пропозицій про викуп активу.

В умовах конкурсу зазначаються початкова ціна продажу активу та строки оплати. Крім того, умовами конкурсу можуть бути:

 • — використання активів банку, що ліквідовується, в операційній діяльності банків (зокрема для створення нового банку або створення філій діючих банків);
 • — одночасно з продажем активів переведення у відповідній сумі зобов'язань банку;
 • — інше залежно від можливостей корисного використання активу.

Для отримання дозволу на продаж активів тимчасовий адміністратор надає територіальному управлінню Національного банку (відповідному структурному підрозділу банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) такі документи:

 • — клопотання про надання дозволу на продаж активів банку з обґрунтованими висновками щодо отримання економічного ефекту від цієї операції та її впливу на показники діяльності банку, разом з прогнозними розрахунками діяльності банку після цієї операції;
 • — проекти відповідних угод;
 • — інформацію про індивідуально визначений актив (назва, коротка характеристика, його залишкова вартість та ринкова (початкова) вартість) або про філію банку (назва, місцезнаходження, ринкова вартість, характеристика активів та зобов'язань);
 • — висновки суб'єктів оціночної діяльності стосовно оцінки окремих активів або філій як цілісних майнових комплексів, щодо яких тимчасовий адміністратор прийняв рішення про незалежну оцінку;
 • — інформацію про наявні пропозиції щодо купівлі активів (інформація про можливих покупців, фінансова звітність та інші документи, що підтверджують їх фінансову спроможність викупити активи, якщо вони стануть переможцями конкурсу або аукціону);
 • — у разі наявності пропозицій щодо купівлі активів з одночасним переведенням у відповідній сумі зобов'язань банку — письмова згода кредиторів на переведення боргу та фінансова звітність покупців, інші документи та прогнозні розрахунки, які підтверджують можливість виконання зобов'язань банку перед кредиторами. Якщо продаж активів з одночасним переведенням у відповідній сумі зобов'язань здійснюється іншому банку, то надається прогнозний баланс банку-правонаступника на першу звітну дату після переведення боргу та відповідний висновок територіального управління Національного банку, що здійснює на консолідованій основі нагляд за діяльністю банку-покупця;
 • — у разі наявності пропозицій щодо купівлі філій банку як цілісних майнових комплексів — письмова згода кредиторів на переведення боргу та фінансова звітність покупців, інші документи, які підтверджують їх можливість сплатити ринкову вартість філій як цілісних майнових комплексів та можливість виконання зобов'язань, що переводяться у відповідній сумі. У разі наявності пропозицій щодо купівлі філії іншим банком надається прогнозний баланс банку-правонаступника;
 • — умови проведення конкурсу, які пропонує тимчасовий адміністратор (якщо продаж активів передбачається здійснювати за конкурсом).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>