Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит податків в Україні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методика організації інформаційної база бухгалтерського обліку

Наступним методичним недоліком бухгалтерської методології виступає норма п 16 Інструкції № 141, де зазначено, що у регістрах бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами, записи в яких здійснюються на підставі первинних документів (накладних, платіжно-розрахункових документів, податкових накладних, митних декларацій тощо), суми податку на додану вартість мають виділятися в окремі графи (дебет субрахунків 641 і 644). На наш погляд, використання податкових документів з метою бухгалтерських проведень є необгрунтованим з таких причин.

По-перше, вони містять специфічні показники, які немає потреби використовувати в бухгалтерському фінансовому обліку. Наприклад, згідно з розділом У ПКУ база оподаткування і суми ПДВ групуються на оподатковані операції, неоподатковані й звільнені від оподаткування. Така інформація для фінансового обліку не потрібна. В практиці вона і не відображується на рахунках бух обліку.

По-друге, лише податкова накладна та прирівнені до неї документи є підставою для віднесення сум до податкового кредиту у покупця, зареєстрованого як платник податку.

По-третє, податкова накладна не завжди видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, а лише на вимогу їх отримувача. Тобто з позицій бухгалтерського обліку порушується принцип безперервності документування операцій. Крім того, можливий варіант її виписки не щоденно, а підсумком за місяць.

Зазначені обмеження і відмінності лише на стадії первинного обліку, не кажучи вже про аналітичний облік, не залишають аргументів для прибічників позиції Мінфіну щодо "єдиного обліку". Ідея "єдиного обліку", як ми зазначили раніше, є відголоском радянської школи обліку, яка вже не находить свого підтвердження в сучасних умовах законодавства і діяльності платників податків в умовах ринкових відносин, які є характерними для економік перехідного періоду (Україна, Росія та ін.).

Причини співпадіння оборотів

На практиці відомі випадки неспівпадання оборотів за дебетом субрахунку 641/ПДВ з даними розділу II Реєстру виданих та отриманих податкових накладних. Причинами цього можуть бути: використання принципу першої події в податковому обліку; в податковому обліку можуть бути не відображені ті придбання, по яких відсутні належно оформлені податкові накладні постачальників. У бухгалтерському обліку такі операції слід відображувати, оскільки вони, як правило, документально підтверджені належно оформленими товарними документами. З іншого боку, суми податкових зобов'язань за даними розділу І Реєстру податкових накладних та кредитовий обіг по субрахунку 641/ПДВ також можуть не співпадати. На її величину впливають різні чинники - використання принципу першої події в податковому обліку; невчасне проведення накладних, актів виконаних робіт, притримування сум зобов'язань з метою оптимі-зації податку тощо.

Вибір моделей обліку

Аналіз норм законодавства, практики і теоретичних досліджень свідчить, що на сьогодні в теоретичному аспекті можна виділити дві моделі обліку ПДВ: паралельного (автономного) обліку; послідовного (вбудованого) обліку. Характерним для другого варіанту є використання підсумкових місячних даних податкового обліку по сумах ПЗ та ПК для проведень на рахунках фінансового обліку - 643, 644, 641/ПДВ.

За нашими аудиторським спостереженнями, останній варіант є менш поширеним, хоча і більш раціональним. Такому становищу сприяють два чинники. По-перше, популярні автоматизовані програми передбачають саме перший варіант обліку. В цих умовах у бухгалтера не залишається вибору. По-друге, варіанту вбудованого обліку перешкоджають численні специфічні моменти у порядку нарахування та ведення обліку відповідно до податкового законодавства. До останніх можна віднести систему пільг, звільнень і спеціальних режимів відповідно до статей розділу У 189, 191, 196, 197, 209) та підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

Схема паралельної (автономної) моделі податкового і фінансового обліку ПДВ, що застосовується в Україні, наведена рис. 3.1.

За наведеною схемою очевидною є автономність інформації двох видів обліку у постачанні інформації фінансового обліку до балансу і звіту про фінансові результати, податкового обліку - до декларації з ПДВ та додатків до неї. Автономність забезпечується, з одного боку, самостійними елементами обліку, а з іншого - механізмом звіряння даних обох видів обліку (позначки пунктиром). Без такого звіряння зазначені системи могли б претендувати на статус незалежних.

Схема паралельної (автономної) моделі податкового і фінансового обліку ПДВ

Рис. 3.1. Схема паралельної (автономної) моделі податкового і фінансового обліку ПДВ

На рівні реєстрів обліку звірянню підлягають окремі позиції аналітичного обліку, які синхронно відображуються в обох видах обліку, наприклад, сума відвантаження (постачання) товарів (окремо база ПДВ і сума податкового зобов'язання) по кожному покупцю. Зазначені позиції при умові коректного відображення мають співпасти.

На рівні декларації з ПДВ можливе звіряння загальної суми нарахованого ПЗ (розділ І) та ПК (розділ її) з місячними обігами за субрахунком 641/ПДВ відповідно за кредитом та дебетом. Зазначені позиції за умови коректного відображення в реєстрах також мають співпасти. Проте існує певна група операцій, які не підлягають відображенню в фінансовому обліку у якості доходів, на які нараховується ПДВ (див. табл. 3.3). В результаті виникає неспівпадіння сум ПЗ в податковому та бухгалтерському обліку. Такий підхід є ознакою автономної моделі обліку. В моделі вбудованого обліку у продавців можливий підхід, коли усі податкові нарахування і звільнення будуть відображені за дебетом рахунків доходів або витрат та кредитом субрахунку 641/ПДВ. За такого варіанту суми ПЗ в обох видах обліку співпадатимуть.

Приклад неспівпадіння даних різних видів обліку в умовах конкретного підприємства з нашої аудиторської практики наведено у табл. 3.4.

Таблиця 3.4. ПОРІВНЯННЯ СКЛАДОВИХ ПДВ TOB "А" ЗА ДАНИМИ ФІНАНСОВОГО (СУБРАХУНОК 6415) ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ЗА 1 КВ. 20ХХ Р.

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДОВИХ ПДВ TOB

Примітка: значення від'ємного сальдо має позначку "-". Складено автором.

Як бачимо розбіжності (рядки виділено жирним шрифтом) у сумах сальдо на кінець кварталу складаються з розбіжностей сальдо на початок кварталу та накопичених розходжень протягом кварталу за рахунок відхилень у сумах податкових зобов'язаннях і податкового кредиту. Для отримання коректних співставних даних декларації та суми сальдо субрахунку 6415 слід елімінувати різниці, які виникають за рахунок:

  • o суми сплаченого митному органу імпортного ПДВ у звітному періоді;
  • o суми сплаченого до бюджету позитивного значення попереднього звітного періоду;
  • o перенесення сум від'ємного сальдо на відшкодування з бюджету в наступних періодах;
  • o помилок логічного характеру (некоректних проведень);
  • o помилок технічного характеру.

Як уже зазначалося, методика бухгалтерського фінансового обліку ПДВ регулюється Інструкцію № 141. її положення ми розглядаємо як спосіб подолання розбіжностей між традиційними бухгалтерськими підходами до ПДВ як частини доходу підприємства, і нормами податкового законодавства.

Звернемо увагу, вона була прийнята у 1997 р. і періодично доповнювалася. Розпочавши зі старої методологічної бази, Мінфін не змінив свого підходу до цього часу. її положення не містять посилань на П(С)БО. З одного боку, сума ПДВ є частиною доходу підприємства продавця. В інших випадках вона може бути включена до складу витрат покупця або вартості його необоротних активів. Тому логічною є позиція ув'язати кореспонденцію за рахунком 64 з нормами П(С)БО 7, 15, 16.

Для окремих специфічних операцій, наприклад, на суму перевищення звичайної ціни продажу товарів, робіт, послуг, необоротних активів над фактичною ціною відповідно до п 1.2 Інструкції № 141 передбачено кореспонденцію лише за дебетом 643 і кредитом 641. Невідомо, як надалі закрити субрахунок 643. Інструкція не дає відповіді на це питання. Вочевидь, на рівні синтетичного обліку суми цих субрахунків згортаються. Проте в активі балансу у складі інших оборотних активів відображується певна сума активу, який не відповідає критеріям визнання активу.

Модель взаємодії податкової та фінансової інформації з ПДВ в документах, реєстрах та звітності платника податку за чинним законодавством України наведено у дод. В 6.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші