Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Предмет науки

Кожна наука, пов'язана із суспільним виробництвом, має на меті розробити шляхи і методи підвищення його ефективності. Якщо фундаментальні природничі науки предметом вивчення мають продуктивні сили, ставлення людей до навколишнього середовища, природні закони та методи їх використання у виробництві, то економічні науки вивчають виробничі відносини, тісно пов'язані з продуктивними силами.

Виробничі відносини - це відносини, які складаються в процесі виробництва, де чітко простежуються такі форми виробничих відносин:

  • - між державою та працівником;
  • - між підприємством і виробничим підрозділом;
  • - між виробничим підрозділом і працівником;
  • - між підприємством та підприємством;
  • - між працівником і працівником;
  • - між державою та підприємством;
  • - між підприємством і працівником;
  • - між державою та державою і под.

Виробничі відносини виявляються безпосередньо через інтереси, основу яких становлять потреби. Потреби й інтереси містяться в основі виробничої діяльності підприємства і людей, будучи першопричиною їхнього об'єднання в процесі праці.

Наука "Економіка підприємств" належить до низки таких, як "Політична економія", "Макроекономіка" і "Мікроекономіка", тобто до економічних наук. Між ними існує багато спільного, але простежуються й істотні відмінності. Спільним є те, що всі вони вивчають виробничі відносини і дію екомічних законів, закономірностей у процесі виробництва, р поділу та споживання матеріальних благ.

Однак якщо економічна теорія вивчає об'єктивні економічні закони і досліджує економічні відносини загалом, вона не може і не має на меті вивчати вияв економічних законів окремо в різних галузях, - вони становлять предмет вивчення

економічних галузевих дисциплін.

На відміну від політичної економії, економіка підприємств є конкретнішою наукою. Предмет її дослідження *- виробничі відносини, економічні закони та закономірності, що виникають

і діють лише на підприємствах, у тому числі аграрних, враховують особливості виробництва загалом.

Отже, економіка підприємств як наука вивчає систему виробничих відносин на підприємстві, котрі формуються і розвиваються відповідно до особливостей вияву загальних об'єктивних економічних законів, специфічних закономірностей, характерних для галузі господарства.

Предмет цієї науки звужується в нашому випадку до вивчення процесу розширеного відтворення в аграрних підприємствах.

Наука "економіка підприємств" не розглядає всіх аспектів виробництва і не вивчає його технологію, організацію, продуктивні сили тощо, а лише економічний процес розвитку підприємств (рис. 1.4).

Діалектика економічного процесу

Рис. 1.4. Діалектика економічного процесу

Процес - це зміна стану, тісний зв'язок стадій розвитку, які відбуваються одна за одною і становлять безперервний єдиний рух. У процесі виробництва спостерігається низка економічних відносин і явищ у взаємозв'язку з явищами природи, техніки, політичними й іншими відносинами (рис. 1.5).

Економічний процес

Рис. 1.5. Економічний процес

Явище - це форма вияву виробничих відносин.

Наука "Економіка підприємств" досліджує продуктивні сили з погляду їхнього впливу на виробничі відносини на рівні підприємства і можливість змінити й удосконалити такі відносини.

Отже, найзагальнішим предметом вивчення цієї науки є виробничі відносини, що формуються і розвиваються адекватно до рівня розвитку продуктивних сил під впливом відповідних об'єктивних економічних законів. Тобто, розвиток виробничих відносин стосовно продуктивних сил має виражений аналектичний характер.

Суть виробничих відносин відображена в економічних законах, які, в свою чергу, відображають суть економічних явищ і процесів. Ці закони об'єктивні, їх дія не залежить від волі й свідомості людей. Змінити їх не можна, але людина, пізнаючи економічні закони та механізм дії, організовує і спрямовує їх використання в інтересах суспільства.

Вивчення, наприклад, особливостей механізму дії закону неухильного зростання продуктивності праці, дає змогу забезпечити економію живої та уречевленої праці; закону розподілу за працею - з'ясувати матеріальну зацікавленість працівників у раціональному використанні ресурсів; закону вартості - поліпшити господарський розрахунок і процес ціноутворення; закону накопичення - зміцнити економіку аграрних підприємств.

Предметом науки "Економіка підприємств" є також дослідження причин зміни обсягу виробництва продукції та її впливу на ціни і доходи підприємств. Вона вивчає якість продукції, обґрунтовує можливі напрями її підвищення і ступінь впливу на прибутковість виробництва, а також розробляє заходи, спрямовані на зниження собівартості, й відповідає на запитання: "Чому і як впливає на ефективність підприємств підвищення рівня інтенсивності виробництва і поглиблення його спеціалізації з орієнтацією на задоволення потреб ринку?" Наука орієнтує підприємства на прийняття правильних рішень щодо

економічної оцінки та вибору інновацій і альтернативних напрямів інвестування, впровадження нової технології, техніки й обладнання, економічного обґрунтування, наприклад, доцільності застосування добрив і хімічних засобів боротьби з бур'янами, шкідниками, хворобами сільськогосподарських рослин і тварин та інших агротехнічних і зоотехнічних заходів, використовуючи критерій максимізації доходу.

Курс "Економіка підприємств" у поєднанні зі загальноекономічними відносинами розглядає і систему таких техніко-економічних відносин, як кооперація, агропромислова інтеграція, спеціалізація і концентрація, а також їх використання з метою підвищення ефективності виробництва. У цьому ж сенсі вона обґрунтовує техніко-економічні форми використання основних та оборотних засобів, формування затрат і под.

Економіка підприємств має тісні зв'язки зі суміжними економічними науками, широко використовує узагальнення і понятійний апарат політичної економії та макроекономіки. Для виявлення тенденції розвитку підприємства й узагальнення масових матеріалів вона використовує сільськогосподарську статистику, для аналізу роботи підприємства - дані бухгалтерського обліку, для розміщення і спеціалізації виробництва - економічну географію; для вирішення оптимізації використання ресурсів - економічну кібернетику, інші дані наук про фінанси, транспорт, будівництво. Проте як окрема наука вона виробила і власні категорії, економічні принципи, що дає змогу чітко аналізувати, систематизувати й оцінювати фактори, притаманні внутрішньому та зовнішньому середовищу підприємства, віднаходити його місце в системі аграрної економіки.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші