Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аудит дебіторської заборгованості

Відповідно до П (С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість", дебіторами є юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. А тому, дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторська заборгованість може бути як довгостроковою, так і короткостроковою (поточною).

Довгострокова дебіторська заборгованість — це сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість - це сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

В першому випадку вона буде відображатись у І розділі активу Балансу як необоротні активи, а в другому - як оборотні активи, тобто в II розділі активу Балансу.

Для обліку дебіторської заборгованості діючим Планом рахунків передбачені такі рахунки:

 • 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи";
 • 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками";
 • 37 "Розрахунки з різними дебіторами";
 • 38 "Резерв сумнівних боргів".

Мета аудиту відповідно до МСА 200 "Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності" полягає у висловленні аудитором незалежно? професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про дебіторську заборгованість.

Основні завдання аудиту:

 • - встановити дотримання вимог діючого законодавства щодо розрахунків з дебіторами;
 • - встановити законність виникнення дебіторської заборгованості підприємства;
 • - перевірити своєчасність погашення заборгованості;
 • - оцінити правильність синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з дебіторами;
 • - перевірити наявність і правильність оформлення первинних документів що підтверджують факт виникнення чи погашення дебіторської заборгованості;
 • - перевірити правильність оцінки дебіторської заборгованості та розрахунку величини резерву сумнівних боргів;
 • - встановити правильність класифікації дебіторської заборгованості та дотримання в обліку інших вимог П (С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість";
 • - перевірити правильність списання заборгованості, строк позовної давності по якій минув;
 • - встановити доцільність заходів, ужитих підприємством щодо ліквідації причин, які спричинили прострочену заборгованість;
 • - перевірити дотримання законодавства за розрахунками з підзвітними особами та правильність відображення їх в обліку;
 • - визначити достовірність показників фінансової звітності відносно дебіторської заборгованості і розкриття необхідної інформації у Примітках до річної фінансової звітності.

Об'єктами аудиту є операції за розрахунками з покупцями і замовниками; авансами, що надійшли на підприємство; претензіями і відшкодуваннями матеріального збитку; розрахунками з підзвітними особами підприємства тощо.

Джерелами інформації аудиту дебіторської заборгованості є:

 • 1) вимоги нормативних документів щодо обліку дебіторської заборгованості;
 • 2) наказ про облікову політику підприємства;
 • 3) первинні документи (рахунки-фактури, накладні, касові документи, виписки банку тощо);
 • 4) договори на поставку продукції, надання послуг тощо;
 • 5) регістри синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з дебіторами;
 • 6) фінансова звітність і примітки до неї (Баланс ф.1. Звіт про фінансові результати ф.2, Звіт про рух грошових коштів ф.З, Примітки до річної фінансової звітності ф.5);
 • 7) відповіді на запити аудитора;
 • 8) інформація одержана в ході аудиторської перевірки;
 • 9) аудиторські висновки, акти ревізій та інші документи, що узагальнюють результати контролю;
 • 10) документи претензійно-позовних справ.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші