Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та порядок їх заповнення
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Видатковий касовий ордер (типова форма № КО-2)

Видатковий касовий ордер (типова форма № КО-2) (табл. 4.30) застосовується для оформлення операцій по видачі коштів з каси підприємства при: здачі готівки в банк; оплаті рахунків постачальників та інших дебіторів; виплаті заробітної плати й інших виплат; видачі коштів у підзвіт працівникам підприємства.

Типова форма видаткового касового ордера затверджена наказом № 637 і застосовується всіма підприємствами.

Таблиця 4.29

Видатковий касовий ордер виписується в одному екземплярі працівником бухгалтерії, підписується керівником підприємства і головним бухгалтером або особою на те уповноваженим. Видача грошей з каси підтверджується підписом одержувача у видатковому касовому ордері.

Таблиця 4.30

Видатковий касовий ордер (типова форма № КО-2)

Здача наявного виторгу в банк

Нам відомо, що готівка понад встановлений ліміт підприємства має здаватися в установу банку для зарахування на рахунки.

Здача наявних коштів у банк особисто представником підприємства оформляється заявою на переказ готівки. Форма такої заяви наведена в додатку 6 до Інструкції № 337 (табл. 4.31).

Таблиця 4.31

Здача наявного виторгу в банк

Цей первинний банківський документ складається з двох частин: заяви і квитанції. Касир банку, приймаючи готівку, при відповідності сум підписує заяву і квитанцію до неї, ставить на квитанції печатку і видає особі, яка здала гроші.

Видачу наявних засобів з каси підприємства для здачі їх в установу банку оформляють видатковим касовим ордером з відображенням цієї операції в касовій книзі. Документом, що свідчить про здачу виторгу в установу банку, є квитанція до заяви на перерахування готівки з підписами бухгалтера і касира установи банку, завірена печаткою (штампом) установи банку.

Таблиця 4.32

Квитанція

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3 і КО-3а)

Усі прибуткові і видаткові касові ордери, що виписуються бухгалтерією, підлягають реєстрації (із присвоєнням їм порядкового номера) у Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів типової форми № КО-3 чи типової форми № КО-3а (табл. 4.33). Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів типової форми № КО-3 застосовують окремо для реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, а Журнал типової форми № КО-3 а передбачає реєстрацію як прибуткових, так і видаткових касових ордерів.

Таблиця 4.33

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3 і КО-3а)

Реєстрація прибуткових і видаткових касових документів може здійснюватися за допомогою комп'ютерних засобів, що забезпечують формування і роздрук необхідних касових документів. При цьому в документі "вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів", який формується і роздруковується за відповідний день, забезпечується також формування даних для обліку руху грошей за цільовим призначенням.

Виплата заробітної плати працівникам підприємства здійснюється по платіжній відомості типової форми № П-53, яка затверджена Наказом Мінстату від 22.05.96 р. № . Порядок застосування форми № П-53 розглядається в главі "Первинна документація по обліку праці і заробітної плати".

Касова книга (типова форма № КО-4)

Усі надходження і видача готівки в національній валюті підприємства враховують у касовій книзі. Касова книга являє собою зшиті аркуші, видрукувані за формою № КО-4 (табл. 4.34).

Таблиця 4.34

Касова книга (типова форма № КО-4)

Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою підприємства. Кількість аркушів у касовій книзі завіряється підписами керівника і головного бухгалтера підприємства.

Записи в касовій книзі здійснюються в двох екземплярах (через копіювальний папір) чорнилом темного кольору кульковою або чорнильною ручкою. Перші екземпляри залишаються в касовій книзі. Другі екземпляри повинні бути відривними і є звітом касира. Перші і другі екземпляри мають однакові номери.

Виправлення в касовій книзі не допускаються. Якщо виправлення все-таки зроблені, то вони завіряються підписами касира, а також головного бухгалтера або особи, що його заміщає.

Щодня, наприкінці робочого дня, касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі наступного дня (з урахуванням готівки, виданої заробітної плати по незакритих платіжних відомостях). Другий відривний аркуш (копію записів у касовій книзі за день) передає в бухгалтерію, як звіт касира, разом із прибутковими і видатковими документами, під підпис у касовій книзі.

Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником. Перед початком робочого дня старший касир (за наявності в підприємства кількох касирів) видає іншим касирам авансом потрібну для видаткових операцій суму готівки під підпис у книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей (типова форма № КО-5), яку веде старший касир (табл. 4.35).

Таблиця 4.35

Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей

Касири в кінці робочого дня зобов'язані скласти звіт про одержану і видану готівку за відповідними касовими документами і здати залишок готівки та касові документи за проведеними операціями старшому касиру під підпис у книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей.

Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей застосовується також для обліку готівки, виданої з каси підприємства довіреній особі, яка виплачує заробітну плату протягом встановленого строку, та повернення нею наявної готівки і касових документів.

Інвентаризація каси

З метою контролю за збереженням наявних засобів на підприємствах проводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентаризації каси наказом керівника підприємства призначається комісія, яка після закінчення інвентаризації каси складає акт за формою додатка 7 до Положення № 637 (табл. 4.36).

Таблиця 4.36

Акт про результати інвентаризації наявних коштів

Вищестоящі організації (якщо вони є), аудиторські фірми (за договорами з підприємствами) у порядку контролю проводять інвентаризації і перевірки дотримання касової дисципліни. У господарчих товариствах, якщо це передбачено їхнім статутом, такі ревізії проводять ревізійні комісії.

Перевірки дотримання підприємствами (підприємцями) установленого порядку ведення операцій з готівкою здійснюють також органи Державної податкової служби України, Державної контрольно-ревізійної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, фінансові органи й установи комерційних банків. Перевірки зазначеними контролюючими органами здійснюються згідно з Положенням № 637.

За результатами перевірки касової дисципліни підприємства складається Акт перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою за формою додатка 9 до Положення № 637 (табл. 4.37).

Таблиця 4.37

Акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші