Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік довгострокових облігацій

Довгострокові облігації є однією із форм розміщення довгострокових зобов'язань. Вони мають юридичну силу і відображають зобов'язання компанії-емітента виплатити основну суму боргу та відсотки по ньому в обмін на капітал, який вкладений власниками облігацій - інвесторами.

Облік зобов'язань по довгострокових облігаціях ведеться на реальному, балансовому, пасивному рахунку "Облігації до сплати", кредитове сальдо якого означає суму боргу по випущених довгострокових облігаціях на певну дату. По кредиту цього рахунка відображається виникнення зобов'язань перед утримувачами довгострокових облігацій при їх розміщенні, а по дебету - їх погашення. У Балансі зобов'язання по довгострокових облігаціях відображаються в розділі "Непоточні зобов'язання".

Порядок відображення в обліку емісії довгострокових облігацій залежить від того, за якою вартістю вони продаються на ринку цінних паперів.

Облік продажу облігацій за номіналом

Облігації продаються за номінальною вартістю за умови, що встановлена відсоткова ставка по облігаціях ідентична з ринковою ставкою відсотків, тобто інвестори готові вкладати в них кошти за офіційно встановленою відсотковою ставкою.

Наприклад, 1.01.20хх р. компанія випустила 500 облігацій номіналом $1000 кожна терміном на 10 років із встановленою ставкою 10 % річних. Відсотки інвесторам підлягають сплаті кожні півроку - 30 червня і 31 грудня.

Обліковий період - з 1 січня по 31 грудня.

У бухгалтерському обліку операція буде відображена:

1 січня 20ХХ р. - випуск облігацій і продаж їх за номіналом:

Дебет рахунка "Грошові кошти"

(500 облігацій по $1000 кожна) 500 000

Кредит рахунка "Облігації до сплати"

 • (500 облігацій) 500 000
 • 30 червня, 31 грудня - сплата відсотків:

Дебет рахунка "Витрати на сплату відсотків по облігаціях" 25 000

Кредит рахунка "Грошові кошти" 25 000

($500 000 o 5 %) 100

Наприкінці облікового періоду, 31 грудня 20ХХ року, у фінансовій звітності мають бути показані:

1) витрати на сплату відсотків по облігаціях:

Звіт про прибутки і збитки

за 20ХХрік

Витрати на сплату відсотків по облігаціях $50 000

2) довгострокове зобов'язання щодо облігацій:

Баланс

Довгострокові зобов'язання:

Облігації до сплати, 10 % $500 000

(підлягають погашенню 31 грудня 20ХХ р.)

У нашому прикладі компанія отримала $1000 готівкою за кожну облігацію номіналом $1000 і зобов'язана сплатити кожному покупцеві облігації $1000 основної суми боргу і відсотки в сумі S1000 ($50 o 20 платежів за півроку впродовж 10 років), всього $2000. Отже, витрати на сплату відсотків за рік становлять $100, і ринкова ставка відсотків, відповідно, складає 10 % на рік (100 % на $1000 основної суми). Офіційно встановлена ставка відсотків по облігаціях теж складає 10 %.

Компанія при продажу кожної облігації отримала $1000 готівкою, що становить поточну вартість майбутнього руху грошових коштів, пов'язаного з облігацією.

Для її розрахунку можна скористатися формулою:

де PV- поточна вартість;

FV- майбутня вартість;

r - відсоткова ставка.

Сьогоднішня вартість загальної суми серії платежів, які будуть надходити протягом визначеного періоду часу в майбутньому, називається поточною вартістю ануїтету. Для його визначення розраховується складний дисконт для кожного з однакових періодичних платежів. Однак значно легше розрахувати поточну вартість певної величини за допомогою спеціальних таблиць.

Отже, поточна вартість основної суми облігації розраховується з використанням таблиці значень поточної вартості простої величини (и), а поточна вартість відсотків - за таблицею "Поточна вартість ануїтету" (П):

 • 1) Основна сума: $1000 * Пn = 20;і=5%................................$377
 • 2) Сума відсотків: $50 * Пn = 20;і=5%...................................$623

Продажна ціна облігації....................................................$1000

Оскільки ринкова ставка відсотків співпадає з офіційно встановленою по облігації, поточна вартість майбутніх грошових потоків по облігації дорівнює її номінальній вартості.

Облік продажу облігацій зі знижкою (дисконтом)

Якщо покупці облігацій вважають для себе можливим вкладати кошти у ці облігації тільки при ринковій ставці відсотків, яка вища офіційно встановленої, компанія мусить продавати облігації зі знижкою (дисконтом). Так, припустимо, що у нашому прикладі по 10-річних облігаціях номіналом $1000 із офіційно встановленою ставкою 10 %-річних ринкова ставка відсотків становить 14 %. Для визначення продажної ціни облігації потрібно розрахувати поточну вартість двох майбутніх грошових потоків, пов'язаних з облігацією:

 • 1) основної суми (n = 20, і = 7 %);
 • 2) відсотків, які сплачуються кожні півроку протягом 10 років (n = 20, і = 7 %);

Поточна вартість

 • 1) Основна сума: $1000 * Пn = 20;і=7%.....................................$258
 • 2) Сума відсотків $50 * Пn = 20;і=7%........................................$530

Продажна ціна облігацій........................................................S788

Отже, знижка по облігаціях складає $212 ($1000 - $788).

При випуску компанією 500 облігацій загальною номінальною вартістю $500 000 і продажу їх згідно з ринковою відсотковою ставкою - 14 % річних (тобто за ціною 78,8 % від номіналу) на загальну суму $394 000 бухгалтерські проведення будуть такими:

 • 1 січня 20ХХ р. - випуск облігацій і продаж їх зі знижкою
 • (дисконтом):

Дебет рахунка "Грошові кошти" 394 000

(500 облігацій по $788 кожна)

Дебет рахунка "Дисконт по облігаціях до сплати" 106 000

($212*500 облігацій)

Кредит рахунка "Облігації до сплати" 500 000

Як бачимо, рахунок "Облігації до сплати" кредитується на суму номінальної вартості розміщених облігацій. Рахунок "Дисконт по облігаціях до сплати" є активним, регулюючим відносно рахунка "Облігації до сплати". Його використання дає можливість відобразити в Балансі реальну вартість облігацій. Для рівномірного списання суми дисконту на витрати по періодах застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації дисконту.

30 червня, 31 грудня - сплата відсотків та амортизація наданої знижки (дисконту):

Дебет рахунка "Витрати на сплату відсотків по облігаціях" 30 300

Кредит рахунка (Дисконт по облігаціях до сплати" 5300

($106 000: 20 періодів)

Кредит рахунка "Грошові кошти" 25 000

 • ($500000*5%)/100
 • 31 грудня 20ХХ р. - відображення у фінансовій звітності:

Звіт про прибутки і збитки

Витрати на сплату відсотків по облігаціях $60 600

($30 300 * 2)

Баланс

Довгострокові зобов'язання:

Облігації до сплати, 10 % $500 000

(підлягають погашенню 31 грудня 20ХХ р.)

За вирахуванням неамортизованої частки наданої знижки (дисконту) $404 600

($106 000 - ($5300 o 2)) = $95 400

Суму знижки (дисконту) необхідно окремо відображати в Звіті про прибутки і збитки для правильного визначення витрат на сплату відсотків. У Балансі облігації до сплати показуються згідно з їх реальною вартістю (тобто номінальною вартістю, що підлягає сплаті у визначену дату, за вирахуванням суми неамортизованої наданої знижки).

Облік продажу облігації з надбавкою (премією)

Облігації продаються з надбавкою (премією) за умови, що покупці інвестують в них кошти під нижчі, ніж офіційно встановлені по облігаціях, відсоткові ставки. Так, на фінансовому ринку по розглянутих вище 10-річних облігаціях компанії може бути встановлена ставка відсотків у розмірі 8 % річних. У даному випадку продажна ціна однієї облігації розраховується так:

Поточна вартість

 • 1) Основна сума: $1000 * Пn = 20;і=4%...................................$456
 • 2) Сума відсотків $50 * Пn = 20;і=4%.......................................$680

Продажна ціна облігації......................................................$ 1136

Отже, первинний продаж облігацій компанії здійснюватиметься з надбавкою (премією) в сумі $136 за кожну. Продажна ціна випущених 500 облігацій становить $568 000 ($1136 х 500). В бухгалтерському обліку це відображається так:

1 січня 20ХХ р. - випуск облігацій і продаж їх з надбавкою (премією):

Дебет рахунка "Грошові кошти" 568 000

(500 облігацій по $1136 кожна)

Кредит рахунка "Премія по облігаціях до сплати" 8000

($136*500 облігацій)

Кредит рахунка "Облігації до сплати" 500 000

($1000*500 облігацій)

Рахунок "Премія по облігаціях до сплати" є пасивним, регулюючим відносно рахунка "Облігації до сплати". Сальдо по цьому рахунку додається до номінальної вартості облігацій, що дає можливість відобразити в Балансі реальну вартість облігацій. Для рівномірного віднесення суми премії на зменшення фінансових витрат по періодах застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації премії.

30 червня, 31 грудня - сплата відсотків та амортизація премії:

Дебет рахунка "Витрати на сплату відсотків облігаціях" 21600

Дебет рахунка "Премія по облігаціях до сплати" 3400

($68 000: 20 періодів)

Кредит рахунка "Грошові кошти" 25 000

 • ($500 000 * 5 %)/ 100
 • 31 грудня 20ХХ р. - відображення у фінансовій звітності.

Звіт про прибутки і збитки

за 20ХХ рік

Витрати на сплату відсотків по облігаціях $43 200

($21600*2)

Баланс

Довгострокові зобов'язання: Облігації до сплати, 10% $500 000

(підлягають погашенню 31 грудня 20ХХ р.)

З урахуванням неамортизованої частки надбавки (премії) $561 200

$68 000 - ($3400 * 2) = $61 200

Погашення облігацій може здійснюватися:

1) по закінченню терміну їх дії, при цьому складається бухгалтерське проведення:

Дебет рахунка "Облігації до сплати" 500 000

Кредит рахунка "Грошові кошти" 500 000

 • (відповідна вартість премії або дисконту до цього часу буде вже повністю списана);
 • 2) відзивом або викупом їх на ринку цінних паперів і анулюванням.

Якщо ринкова ставка відсотка падає, доцільно викупити старі облігації і випустити нові за більш низькою відсотковою ставкою. При достроковому викупі перш за все необхідно визначити поточну (балансову) вартість облігацій на дату дострокового викупу. Для встановлення чистої поточної вартості облігацій, їх номінальну вартість коригують на:

 • o неамортизовану величину дисконту або премії;
 • o неамортизовану величину витрат на випуск цих облігацій.

Повернемося до розглянутих вище прикладів. Припустимо, що компанія, яка випустила 500 облігацій загальною номінальною вартістю $500 000, при підвищенні ринкової ставки відсотка до 14 % річних (вартість складає 78,8 % від номінальної і дорівнює $394 000) вирішила їх викупити через сім років. Витрати на випуск становили $4000. На дату викупу сума неамортизованих витрат на випуск склала: $4000 - ($4000 * 7 /10) = $1200. Неамортизована сума знижки (дисконту) розраховується так:

Знижка, надана по проданих облігаціях $106 000

($212*500 облігацій)

Число виплат відсотків впродовж 10 років 20 Сума знижки (дисконту), що списується кожного разу при виплаті процентів $5300

($106 000:20)

Сума амортизації знижки (дисконту) $74 200

($5300 o 14)

Неамортизована сума знижки (дисконту) $31 800

($106 000-$74 200)

Чиста поточна вартість облігацій:

номінальна вартість $500 000

неамортизована сума витрат на випуск ($1200)

неамортизована сума знижки (дисконту) ($31 800)

Всього $467 000

Якщо компанія викупить облігації за $450 000, то вона одержить прибуток в сумі $17 000 ($467 000 - $450 000). В бухгалтерському обліку це відображається так:

Дебет рахунка "Облігації до сплати" 500 000

Кредит рахунка "Витрати на випуск облігацій" 1200

Кредит рахунка "Дисконт по облігаціях до сплати" 31 800

Кредит рахунка "Грошові кошти" 450 000

Кредит рахунка "Прибуток від викупу облігацій" 17 000

Якщо облігації будуть викуплені за $470 000, то компанія матиме збиток від операції в сумі $3000 ($470 000 - $467 000). При цьому складаються такі бухгалтерські проведення:

а) погашення зобов'язань по облігаціях:

Дебет рахунка "Облігації до сплати" 500 000

Кредит рахунка "Дисконт по облігаціях до сплати" 30 000

Кредит рахунка "Грошові кошти" 470 000

б) відображається сума збитку від викупу облігацій:

Дебет рахунка "Збиток від викупу облігацій" 3000

Кредит рахунка "Витрати на випуск облігацій" 1200

Кредит рахунка "Дисконт по облігаціях до сплати" 1800

Прибуток або збиток від викупу облігацій відображаються в Звіті про прибутки і збитки як екстраординарні. Вони вказуються у звітності за вирахуванням податків. У примітках до звітності мають бути пояснені обставини, в результаті яких вони з'явилися.

Конвертовані облігації за умовами контракту можуть обмінюватись на звичайні акції. Власники облігацій йдуть на це при зростанні ринкової ціни акцій. При конвертації облігацій у звичайні акції дотримуються таких облікових правил:

 • 1) акції відображаються за вартістю, що дорівнює поточній вартості заміщених облігацій. Ринкова вартість ні облігацій, ні акцій не наводиться;
 • 2) від цієї операції не визначається фінансовий результат (прибуток чи збиток). Різниця між номіналом акцій та поточною їх вартістю показується на рахунку "Додатковий капітал".

Так якби компанія прийняла рішення не викупляти свої облігації, а конвертувати їх в акції із розрахунку 10 звичайних акцій номіналом $10 на кожну облігацію номіналом $1000 (за умови, що ринкова вартість акції складає $80 і власники облігацій прийняли рішення обміняти їх), то в бухгалтерському обліку мали б місце такі бухгалтерські записи:

Дебет рахунка "Облігації до сплати" 500 000

Кредит рахунка "Витрати на випуск облігацій" 1200

Кредит рахунка "Дисконт по облігаціях до сплати" 31 800

Кредит рахунка "Акціонерний капітал"

($10*500 *10) 50 000

Кредит рахунка "Додатковий капітал" 417 000

З метою накопичення грошових коштів для погашення облігацій в зазначений строк компанії можуть створювати спеціальний фонд для викупу облігацій. Для управління цим фондом призначається незалежна довірена особа (банк або інша фінансово-кредитна установа), яка інвестує грошові кошти, отримані від компанії, в цінні папери таким чином, щоб їх вистачило для погашення облігацій.

Фонд погашення облігацій є активом компанії, в Балансі він відображається як довгострокові інвестиції в розділі "Непоточні активи". Сума, що підлягає щорічному відрахуванню в фонд, визначається за таблицею "Майбутня вартість ануїтету" з урахуванням номінальної вартості облігацій, терміну їх дії та очікуваної прибутковості інвестицій цього фонду. Так, щоб погасити облігації загальною номінальною вартістю $500 000 через 10 років за умови, що очікувана норма прибутку від інвестицій складає 9 %, компанія щороку мусить вкладати у фонд $32 910. Майбутня вартість ануїтету $1 для і = 9%; n = 10 дорівнює $15,193 ($50 0000: $15,193 = $32 910). Внесення коштів до фонду відображається в обліку бухгалтерським проведенням:

Дебет рахунка "Інвестиції в фонд погашення облігацій" $32 910

Кредит рахунка "Грошові кошти" $32 910

Збільшення фонду відбувається як завдяки щорічним внескам компанії, так і відсоткам, які нараховуються на кошти фонду, і відображаються в обліку записом:

Дебет рахунка "Інвестиції в фонд погашення облігацій" 2962

Кредит рахунка "Відсотковий дохід" 2962

($32910*9%) /100

Нараховані на кошти фонду відсотки відображаються в Звіті про прибутки і збитки. Фонд погашення облігацій буде поповнюватися протягом десяти років їх життєвого циклу.

При погашенні облігацій основна сума боргу буде сплачена власникам облігацій за рахунок коштів, накопичених у фонді. Інвестиції фонду реалізуються, і, зрозуміло, що сума отриманих грошових коштів не буде співпадати із сумою заборгованості по облігаціях. Різниця - прибуток або збиток від продажу інвестицій фонду відображається в Звіті про прибутки і збитки як "Інші доходи та витрати". Припустимо, що поточна вартість викупного фонду на дату погашення складає $500 400 і ці інвестиції були реалізовані за $501 600. Операція буде відображена в бухгалтерському обліку так:

а) погашення зобов'язань по облігаціях:

Дебет рахунка "Облігації до сплати" 500 000

Кредит рахунка "Інвестиції в фонд погашення облігацій" 500 000

б) на суму прибутку від продажу інвестицій у фонд погашення облігацій:

Дебет рахунка "Грошові кошти" 1200

Кредит рахунка "Прибуток від продажу інвестицій в фонд погашення облігацій" 1200

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>