Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент персоналу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ДОДАТКИ

Посадова інструкція спеціаліста відділу управління персоналом (зразок)

 • 1. Загальні положення.
 • 1.1. Спеціаліст відділу управління персоналом підпоряд­ковується безпосередньо начальнику відділу управління пер­соналом.
 • 1.2. Спеціаліст призначається і звільняється із займаної посади за поданням начальника відділу управління персона­лом наказом керівника організації, підприємства.
 • 1.3. Спеціаліст у роботі керується чинним трудовим за­конодавством України, наказами і розпорядженнями по орга­нізації, підприємству, а також чинною посадовою інструк­цією.
 • 2. Посадові обов'язки.
 • 2.1. Бере участь у комісії з добору персоналу.
 • 2.2. Оформляє документи на прийом — звільнення спів­робітників організації, підприємства (особові справи, облі­кові картки, трудові книжки).
 • 2.3. Готує проекти наказів по організації, підприємству, з основної діяльності, на особовий склад, про відрядження і відпустки.

 • 2.4. Оформляє посвідки про відрядження співробітникам організації, підприємства.
 • 2.5. Веде табель обліку відпрацьованого часу співробітни­ками організації, підприємства.
 • 2.6. Розробляє заходи з підвищення кваліфікації співробіт­ників організації, підприємства.
 • 2.7. Формує кадровий резерв.
 • 2.8. Постійно обновляє банк даних кандидатів.
 • 3. Відповідальність і права.
 • 3.1. Має право вносити пропозиції з удосконалення систе­ми управління персоналом.
 • 3.2. Відповідає за якісне і вчасне виконання обов'язків, пе­редбачених даною посадовою інструкцією.
 • 4. Зобов'язаний знати:
 • 4.1. Законодавчі і нормативні акти з питань трудового за­конодавства.
 • 4.2. Методи роботи з персоналом.
 • 4.3. Засоби добору персоналу.
 • 5. Кваліфікаційні вимоги.
 • 5.1. Вища юридична освіта і стаж роботи на посадах, пов'язаних з управлінням персоналом, не менше 3 років.
 • 5.2. Знання української й англійської мов.
 • 5.3. Навички роботи з програмою Microsoft Word.

Форма оголошення

Науково-виробничому об'єднанню "Некое"

потрібен начальник відділу інформатизації.

Цю посаду створено для удосконалення процесу інформа­тизації в об'єднанні.

Кандидат має бути ініціативним і комунікабельним, мати вищу технічну освіту, пов'язану з комп'ютерними техноло­гіями.

Обов'язки:

 • — розробка стратегії інформатизації об'єднання;
 • — створення системи локальних комп'ютерних мереж;
 • — розробка і впровадження програми документообігу;
 • — забезпечення контролю за розробкою локальних про­грам.

Необхідні навички:

 • — стратегічне мислення;
 • — добре знання інформаційних мереж;
 • — досвід керування проектами;
 • — знання української й англійської мов.

Об'єднання пропонує кандидатові посадовий оклад у роз­мірі 400 гривень і, в разі успішної роботи, додаткову щомі­сячну винагороду в розмірі 200 гривень, а також: щорічну відпустку в літню пору тривалістю ЗО календарних днів, 5-денний робочий тиждень і дружню робочу атмосферу.

Зацікавлені особи мають звернутися з письмовими заява­ми у відділ управління персоналом до 1 січня 2002 року за адресою: 01000, Київ, Бесарабська площа, 2, кімн. 212.

Тест: "Чи спроможні Ви стати керівником?"

Прочитавши запитання, на окремому аркуші паперу за­пишіть його номер і поряд літерне позначення того варіанта відповіді, що відповідає Вашим навичкам і характеру. Далі, користуючись табличкою-ключем, підрахуйте суму, набрану Вами під час тестування, і визначте відповідь на запитання, задане в заголовку [51].

 • 1. Уявіть, що із завтрашнього дня Вам треба буде керувати великою групою співробітників, які старші від Вас за віком. Чого більше усього Ви побоювалися б у такому разі:
  • а) що Ви можете виявитися менш інформованим, ніж вони;
  • б) що прийняті Вами рішення будуть ігноруватися і запере­чуватися;
  • в) що Вам не вдасться виконати роботу на тому рівні, як би хотілося?
 • 2. Якщо Вас у якій-небудь справі спіткає значна невдача, то:
  • а) чи постараєтеся Ви утішитися, зневажаючи нею, вважа­ючи те, що трапилося, несуттєвим ("подумаєш, буває і гір­ше!"), і направитеся відпочити, наприклад, на концерт;
  • б) чи почнете Ви гарячково розмірковувати: а чи не можна звалити провину на кого-небудь іншого або, в крайньому разі, на об'єктивні обставини;
  • в) чи будете аналізувати причини невдачі, розмірковуючи, в чому був Ваш власний промах і як виправити справу;
  • г) чи опустяться у Вас руки від того, що трапилося, чи впа­дете Ви у відчай чи в депресію?
 • 3. Які з перелічених рис найбільше властиві Вам:
  • а) скромний, товариський, поблажливий, вразливий, доб­родушний, повільний, слухняний;
  • б) привітний, наполегливий, енергійний, винахідливий, вимогливий, рішучий;
  • в) роботящий, упевнений у собі, стриманий, старанний, виконавець, логічний?
 • 4. Чи вважаєте Ви, що більшість людей:
  • а) люблять працювати добре і старанно;
  • б) сумлінно ставляться до роботи тільки тоді, коли їхня праця оплачується належним чином;
  • в) трактують роботу як необхідність і не більше?
 • 5. Керівник має бути відповідальний:
  • а) за підтримання гарного настрою в колективі (тоді й робо­та буде удаватися);
  • б) за відмінне і вчасне виконання завдань (тоді й підлеглі будуть задоволені).
 • 6. Уявіть, що Ви є керівником якої-небудь організації і зо­бов'язані протягом тижня подати "нагору" план певних робіт. Як Ви вчините:
  • а) складете проект плану, доповісте про нього начальству і попросите поправити, коли що не так;
  • б) вислухаєте думку підпорядкованих спеціалістів, після чого складете план, приймаючи тільки ті з висловлених про­позицій, що збігаються з Вашим поглядом;
  • в) доручите скласти проект плану підлеглим і не станете вносити до нього ніяких істотних поправок, пославши для узгодження у вищу інстанцію свого заступника або іншого компетентного працівника;
  • г) проект плану розробите спільно зі спеціалістами, після чого доповісте про план керівництву, обґрунтовуючи й від­стоюючи положення проекту?
 • 7. На Ваш погляд, найкращих результатів досягає той керівник, який:
  • а) пильнує, щоб усі його підлеглі точно виконували свої функції і завдання;
  • б) підключає підлеглих до вирішення загального завдання, керуючись принципом: довіряй, але перевіряй;
  • в) піклується про роботу, хоча за метушнею справ не забу­ває і про тих, хто її виконує.
 • 8. Працюючи в колективі, чи вважаєте Ви відповідальність за свою власну роботу рівнозначною Вашій відповідальності за результати роботи всього колективу в цілому:
  • а) так;
  • б) ні?
 • 9. Ваш погляд або вчинок критикується іншими. Як Ви бу­дете поводитися:
  • а) не будете поспішати із запереченнями, піддаючись мит­тєвій захисній реакції, а зумієте тверезо зважити всі "за" і "проти";
  • б) не спасуєте, а постараєтеся довести перевагу свого погляду;
  • в) не зумієте приховати свою досаду з огляду на запальний характер і, можливо, образитеся і розгніваєтеся;
  • г) промовчите, але погляду свого не зміните і будете чини­ти, як і раніше?
 • 10. Що краще вирішує виховне завдання і приносить най­більший успіх:
  • а) заохочення;
  • б) покарання?
 • 11. Чи хотіли б Ви:
  • а) щоб інші бачили у Вас друга;
  • б) щоб ніхто не засумнівався у Вашій чесності і рішучості надати допомогу в потрібний момент;
  • в) викликати в тих, хто Вас оточує, замилування Вашими рисами і досягненнями?
 • 12. Чи любите Ви приймати самостійні рішення:
  • а) так;
  • б) ні?
 • 13. Якщо Ви маєте прийняти важливе рішення або дати ви­сновок з того чи іншого відповідального питання, то:
  • а) намагаєтеся зробити це невідкладно і, зробивши, не по­вертаєтеся знову і знову до цієї справи;
  • б) робите це швидко, але потім довго мучитеся сумнівами: "А чи не краще було б ось так або так?";
  • в) намагаєтеся не робити ніяких кроків якомога довше.

Ключ для підрахунку балів до психотесту:

а

б

в

г

1

0

2

4

2

2

0

6

0

3

0

3

2

4

6

2

0

5

3

5

6

3

0

1

6

7

2

6

4

8

6

0

9

2

6

4

0

10

3

0

11

3

5

0

12

3

0

13

6

3

0

40 балів і більше.

У Вас багато задатків стати гарним керівником із сучасним стилем поведінки. Ви вірите в людей, у їхні знання і добрі якості. Вимогливі до себе і своїх колег. Не станете терпіти у своєму колективі ледарів і бракоробів, не будете намагатися за­воювати дешевий авторитет. Для сумлінних співробітників бу­дете не тільки начальником, а й добрим товаришем, що у важ­ких ситуаціях надасть їм допомогу, підтримає словом і ділом.

Від 10 до 40 балів.

Могли б керувати певними об'єктами і роботами, але нерід­ко стикалися б із труднощами (і тим частіше, чим менше балів Ви зуміли набрати за нашою шкалою). Намагалися б бути для підлеглих опікуном, проте іноді могли б зігнати на них пога­ний настрій і гнів. Надавали б допомогу і давали б, незважа­ючи на необхідність, всілякі поради.

10 балів і менше.

Відверто кажучи, у Вас мало шансів стати керівником. Для цього Вам необхідно переглянути багато поглядів і відмови­тися від укорінених звичок. Насамперед необхідно знайти віру в людей і самого себе.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші