Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Право arrow Господарське право
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Законодавство про транспорт

Законодавство про транспорт (транспортне законодавство) - це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері організації і безпосереднього здійснення господарської діяльності на транспорті.

Оскільки єдина транспортна система України налічує кілька видів транспорту, кожен з яких має певні особливості, то і законодавство про транспорт є досить значним за обсягом і різноманітним за змістом.

Відносини, пов'язані з діяльністю транспорту, регулюються, крім Цивільного та Господарського кодексів, у першу чергу, загальним Законом України від 10 листопада 1994 р. "Про транспорт"', Законами України від 15 травня 1996 р. "Про трубопровідний транспорт"2, від 4 липня 1996 р. "Про залізничний транспорт"3, від 20 жовтня 1999 р. "Про транзит вантажів"4, від 5 квітня 2001 р. (в ред. Закону України від 23 лютого 2006 р.) "Про автомобільний транспорт"5, від 20 жовтня 1998 р. "Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період"6, від 1 липня 2004 р. "Про транспортно-експедиторську діяльність"7.

Значне коло транспортних відносин регулюється транспортними кодексами і статутами окремих видів транспорту: Повітряним кодексом України від 19 травня 2011 р.8, Кодексом торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р.9, Статутом внутрішнього водного транспорту СРСР10, Статутом автомобільного транспорту У PCP", Статутом залізниць України12. Серед інших актів транспортного законодавства України варто виділити правила перевезення вантажів, що приймаються стосовно різних видів транспорту і різного роду вантажів.

Нормативні акти, які визначають умови перевезень, порядок використання засобів транспорту, шляхів сполучення, організації безпеки руху, охорони громадського порядку, пожежної безпеки, санітарні та екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту і громадян, які користуються послугами транспорту та шляхами сполучення.

Відносини в галузі трубопровідного транспорту регулюються Законом України "Про трубопровідний транспорт", дія якого поширюється на відносини в галузі трубопровідного транспорту, призначеного для транспортування вуглеводнів, хімічних продуктів, води та інших продуктів і речовин з місць їх знаходження, видобутку (від промислів), виготовлення або зберігання до місць їх переробки чи споживання, перевантаження та подальшого транспортування, а також іншими нормативно-правовими актами України.

Особливості застосування Закону "Про трубопровідний транспорт" щодо функціонування промислового трубопровідного транспорту визначаються Кабінетом Міністрів України.

Правове становище транспортних організацій

Головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі транспорту і дорожнього господарства, у сфері використання повітряного простору України та навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, є Міністерство інфраструктури України.

Відповідно до Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 р.1, основними завданнями Міністерства у сфері транспорту є:

формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту та використання повітряного простору України;

формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства.

Мінінфраструктури України відповідно до покладених на нього завдань:

у сфері регулювання інфраструктурної галузі:

визначає пріоритетні напрями та здійснює відповідні заходи щодо формування та реалізації державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства та забезпечує нормативно-правове регулювання у цих сферах, у тому числі з питань діяльності Міністерства і центральних органів центральної виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України;

затверджує стратегії, програми розвитку авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту, дорожнього господарства, метрополітенів, міського електричного транспорту;

забезпечує взаємодію підприємств різних видів транспорту, вантажовласників, експедиторських структур щодо організації та своєчасного забезпечення в повному обсязі перевезень вантажів, а також задоволення потреб населення в пасажирських перевезеннях;

затверджує в межах компетенції нормативно-правові акти щодо оптимізації внутрішніх, зовнішньоторговельних, транзитних транспортних потоків та функціонування транспортних вузлів на логістичних принципах, з організації функціонування пунктів пропуску на державному кордоні України, спрощення процедури перетину державного кордону;

затверджує програми розвитку та розбудови національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні;

визначає пріоритетні напрями розвитку галузі транспорту;

інформує та надає роз'яснення щодо здійснення державної політики у галузі транспорту;

формує та реалізує єдину державну економічну, тарифну, інвестиційно-кредитну та соціальну політику у галузі транспорту;

затверджує державні соціальні стандарти в галузі транспорту, забезпечення населення об'єктами інфраструктури транспорту;

розробляє та впроваджує державну політику у сфері міжнародного співробітництва з питань транспорту;

здійснює заходи, спрямовані на розвиток транс'європейських транспортних мереж, транснаціональних осей, інтеграцію транспортної системи України до європейської та світової транспортних мереж;

бере участь у діяльності міжнародних організацій, розробляє та укладає міжнародні договори та виконує функції Морської адміністрації України, Адміністрації залізничного транспорту;

спрямовує, координує та здійснює методичне забезпечення проведення заходів щодо виконання завдань із мобілізаційної підготовки в галузі транспорту;

здійснює координацію та методичне забезпечення проведення заходів з підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування таз технічного прикриття, відбудови найважливіших об'єктів і споруд оборонного значення єдиної транспортної системи України в особливий період та заходів щодо переведення транспорту, транспортної інфраструктури на відповідний режим роботи у разі запровадження в державі особливого періоду;

виконує функції компетентного органу України у сфері перевезення небезпечних вантажів, затверджує нормативно-правові акти з питань перевезення небезпечних вантажів та здійснює контроль за їх виконанням;

проводить державну політику щодо зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на довкілля;

здійснює контроль за станом здатності й готовності Державної спеціальної служби транспорту до виконання покладених на неї обов'язків в особливий період;

затверджує зведений план технічного прикриття найважливіших об'єктів єдиної транспортної системи України;

забезпечує охорону та оборону в умовах надзвичайного стану та особливого періоду об'єктів державного значення національної транспортної системи України;

виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

у сфері ліцензування:

затверджує ліцензійні умови і порядок здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов провадження:

господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним, авіаційним, морським та річковим транспортом;

господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт";

затверджує положення про ліцензійну картку, що додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом, та про ліцензійну раду;

у сфері тарифної політики:

затверджує порядок встановлення, сплати та використання:

 • - тарифів на послуги міського електричного транспорту та метрополітену;
 • - зборів та плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України;
 • - портових зборів;
 • - тарифів на використання річкових портових гідротехнічних споруд і зборів за спеціалізовані послуги;
 • - тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України;
 • - тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України й пов'язані з ними послуги;
 • - тарифів на перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України;
 • - тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень);
 • - аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден І пасажирів в аеропортах України та ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України;
 • - зборів за аеронавігаційне обслуговування польотів повітряних суден у повітряному просторі України;
 • - автостанційного збору;
 • - вартості послуг, які надаються автостанцією перевізникові; затверджує розмір зборів та плат за послуги, що надаються суднам

у морських торговельних портах України; затверджує розмір портових зборів;

затверджує тарифи на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України;

затверджує тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України й пов'язані з ними послуги;

затверджує тарифи на перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України;

затверджує тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень);

затверджує розмір аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України;

затверджує розмір зборів за аеронавігаційне обслуговування польотів повітряних суден у повітряному просторі України;

встановлює порядок внесення та розмір плати за весь час перебування транспортного засобу в межах стаціонарного пункту габаритно-вагового контролю;

затверджує методику розрахунку тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

затверджує порядок справляння та розмір зборів за видачу суднових документів;

установлює розмір зборів і порядок видачі посвідчення про право власності на судно;

установлює розмір збору за користування послугами служби регулювання руху суден і порядок його сплати;

установлює розмір збору за реєстрацію судна в Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, будь-яких наступних змін, раніше зроблених записів у них про зареєстроване судно, порядок стягнення такого збору;

установлює розмір ставки пені за прострочений фрахт, що стягується в морських портах України;

установлює за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України плату за використання річкових портових гідротехнічних споруд та збори за спеціалізовані послуги, які надаються в річкових портах (на причалах) України (причальні, корабельні, якірні й адміністративні);

ухвалює розмір зборів і порядок видачі пасажирського посвідчення, якщо судно перевозить більше 12 пасажирів;

ухвалює розмір зборів і порядок видачі суднового санітарного посвідчення;

установлює розміри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт із транзитними вантажами в портах України;

затверджує порядок справляння та розмір лоцманського збору;

затверджує розмір лоцманської винагороди;

затверджує порядок справляння та розмір збору із суден, що користуються послугами служби регулювання суден;

затверджує розмір плати за послуги морських агентських організацій всіх форм власності;

установлює розмір ставки пені за прострочений фрахт, що стягується в морських портах України тощо;

у сфері залізничного транспорту:

затверджує інструкції про порядок поширення, обліку, зберігання і звітності при використанні запірно-пломбувальних пристроїв, які застосовуються на залізничному транспорті для пломбування вагонів і контейнерів, а також щодо організації відновних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України;

затверджує положення про комісії з питань вилучення і реалізації залежаних вантажів;

затверджує положення про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів;

затверджує положення про сертифікацію на залізничному транспорті України;

затверджує правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і вантажу, а також тварин, птиці та інших вантажів, що підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю, залізничним транспортом України;

затверджує правила перевезення швидкопсувних вантажів і пошти залізничним транспортом, експлуатації поштових вагонів на залізницях України;

затверджує правила технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України;

затверджує перелік вантажів, які повинні супроводжуватися особовим складом відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті на всьому шляху прямування залізницями України;

затверджує нормативно-правові акти з експлуатаційної безпеки на залізничному транспорті, метрополітенах та міському електротранспорті, з організації експлуатаційної роботи та технічної експлуатації інфраструктури і рухомого складу на залізничному транспорті, а також актів з питань відкриття та проведення реконструкції пунктів пропуску через державний кордон України на залізничних станціях та з питань установлення класифікації, порядку розслідування та обліку транспортних подій на залізничному транспорті;

приймає рішення про відкриття або закриття станцій, залізничних шляхів загального користування, в тому числі малоінтенсивних ліній та дільниць тощо;

у сфері управління та розвитку автомобільних доріг та дорожнього господарства:

розробляє порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування;

затверджує порядок оперативного інформування учасників дорожнього руху про стан аварійності на автомобільних дорогах, дорожнього покриття, тимчасове обмеження або припинення руху, а також про гідрометеорологічні та інші умови дорожнього руху;

забезпечує розроблення, проводить експертизу та затверджує в установленому порядку проектно-кошторисну документацію на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування та інших споруд вартістю понад 100 млн грн;

затверджує відповідно до законодавства техніко-економічні обґрунтування, переліки, титули будов і проектно-вишукувальних робіт, організовує виконання дорожніх робіт вартістю понад 100 млн грн та контроль за їх виконанням;

затверджує технічні правила ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування;

затверджує форму та порядок ведення реєстру транспортних засобів, стосовно яких здійснення габаритно-вагового контролю неможливе;

розробляє державну стратегію та програми розвитку дорожнього господарства, забезпечує їх фінансування та виконання;

затверджує нормативи та методики визначення витрат, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування;

вносить пропозиції до переліку автомобільних доріг державного значення, погоджує зміни, що вносяться до переліків автомобільних доріг місцевого значення;

затверджує порядок проїзду автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів із наднормативними габаритами, масою, осьовим навантаженням тощо;

у сфері автомобільного та міського електричного транспорту: затверджує вимоги до структури парку автобусів, тролейбусів та трамваїв, що працюватимуть на маршрутах загального користування, за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками;

затверджує вимоги з використання автобусів за видами сполучень, режимами руху і протяжністю маршрутів;

затверджує державні стандарти в сфері автомобільного транспорту;

затверджує перелік єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання і частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах;

затверджує порядок ведення реєстру автобусних, тролейбусних та трамвайних маршрутів загального користування;

затверджує порядок визначення класу комфортності автобусів, сфери їх використання за видами повідомлень і режимами руху;

затверджує порядок допуску до діяльності щодо здійснення міжнародних перевезень пасажирів або вантажів на автомобільному транспорті;

затверджує порядок здійснення контролю за дотриманням вимог безпеки перевезення пасажирів і вантажів на автомобільному транспорті;

затверджує порядок і умови організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом;

затверджує порядок організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні;

затверджує порядок перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками (у період між державними технічними оглядами);

затверджує правила експлуатації трамвая і тролейбуса;

затверджує правила користування міським електричним транспортом;

затверджує правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні;

затверджує примірну форму договору між перевізником та автостанцією про надання послуг автостанцією, яким визначаються перелік та обсяги послуг, їх вартість і порядок проведення розрахунків;

затверджує примірну форму договору про продаж квитків;

затверджує технологічні норми проектування виробничих споруд і підприємств автомобільного транспорту;

затверджує типове положення про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів;

затверджує типову форму договору про здійснення нерегулярних перевезень та договору про організацію перевезень пасажирів приміськими і міжміськими маршрутами у межах території однієї області;

затверджує умови перевезення вантажу, який не відповідає нормам, правилам і стандартам ядерної та радіаційної безпеки;

розробляє правила надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

затверджує міжнародний сертифікат технічного огляду колісного транспортного засобу;

затверджує порядок діяльності автостанцій;

затверджує зразок протоколу перевірки технічного стану колісного транспортного засобу під час державного технічного огляду;

затверджує технічні документи до транспортних засобів, форми шляхових (дорожніх) листів транспортних засобів;

затверджує порядок перевірки технічного стану відповідно до вимог міжнародних договорів України щодо конструкції і технічного стану колісних транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення;

затверджує технологічні вимоги до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу;

затверджує вимоги до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу;

затверджує порядок здійснення диспетчерського контролю за роботою автомобільних перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування тощо;

у сфері морського та річкового транспорту:

видає дозвіл на захід у територіальні води України ядерному судну;

затверджує інструкцію про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України;

затверджує інструкцію щодо здійснення контролю за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства;

затверджує інструкцію щодо пломбування в морських і річкових портах України суднових запірних обладнань, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, які містять ці речовини;

затверджує інструкцію про реєстрацію ліній закордонного плавання;

затверджує інструкцію про схвалення типів суднового радіо і навігаційного обладнання;

затверджує інструкцію щодо приймання і скидання водяного баласту в акваторії річкових внутрішніх водних шляхів України;

затверджує перелік документів, які подаються до Регістру судноплавства України при реєстрації судноплавних гідротехнічних споруджень і гідротехнічних споруджень портів, суднобудівних і судноремонтних заводів, що перебувають в експлуатації;

затверджує перелік морських торговельних портів, які здійснюють проведення державної реєстрації суден;

затверджує перелік районів обов'язкового лоцманського проведення, категорій суден, що звільняються від обов'язкового лоцманського проведення;

затверджує положення про підготовку та надання інформації щодо вантажу для його безпечного морського перевезення;

затверджує положення про державну морську лоцманську службу;

затверджує положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України;

затверджує положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавання у внутрішніх морських водах, територіальному морі і винятковій (морській) економічній зоні України;

затверджує положення про систему управління безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті;

здійснює загальне керівництво та контроль за проведенням державної реєстрації суден (крім риболовних);

затверджує порядок видачі дозволів суднам під прапорами держав, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство на внутрішніх водних шляхах;

затверджує термін і порядок зберігання вантажів у морських портах України до прийняття їх одержувачем;

затверджує перелік морських портів України (за винятком риболовних портів), відкритих для заходження іноземних суден;

затверджує порядок діяльності підприємств та організацій усіх форм власності на території морського порту (за винятком риболовних портів);

затверджує положення про капітана морського торговельного порту; затверджує положення про інспекцію державного портового нагляду;

установлює райони обов'язкового лоцманського проведення, категорії суден, що звільняються від обов'язкового лоцманського проведення;

утворює служби регулювання руху суден, що здійснюють радіолокаційне обслуговування суден тощо; у сфері авіації, зокрема:

затверджує правила організації охорони повітряних суден і об'єктів на авіапідприємствах цивільної авіації України;

затверджує правила проведення спеціального огляду повітряних суден цивільної авіації України;

затверджує положення про організацію та виконання демонстраційних, випробувальних і позатрасових польотів;

затверджує порядок організації виконання польотів;

затверджує порядок будівництва, утримання та ремонту аеродромів і аеропортів;

затверджує перелік авіаційних робіт;

затверджує порядок оформлення вильоту повітряного судна для перевезення товарів військового і подвійного призначення;

затверджує правила надання дозволів на виліт з аеропортів України і приліт в аеропорти України під час виконання міжнародних, внутрішніх і транзитних польотів;

затверджує положення про визначення розміру зборів за аеронавігаційне обслуговування польотів повітряних суден у повітряному просторі України;

затверджує правила виконання чартерних рейсів;

затверджує правила організації і виконання авіаційних робіт у сільському і лісовому господарстві;

затверджує правила реєстрації повітряних суден, аеродромів, повітряних трас і місцевих повітряних ліній;

затверджує правила реєстрації цивільних аеродромів України;

затверджує положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті тощо.

Кожна з підгалузей єдиної транспортної системи України має свої органи управління, а також транспортні і інші організації, які входять до цієї підгалузі. Певне уявлення про них може дати система організацій залізничного транспорту.

З метою забезпечення державних і суспільних інтересів, свободи підприємництва і формування ринку транспортних послуг, безпеки перевезень, захисту навколишнього природного середовища Кабінет Міністрів України визначає умови і порядок організації діяльності залізничного транспорту загального користування, сприяє Його пріоритетному розвитку, надає підтримку в задоволенні потреб залізниць у рухомому складі, матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах.

Крім Міністерства інфраструктури, яке здійснює державне управління транспортним комплексом, управління залізницями та іншими підприємствами залізничного транспорту, що належать до загальнодержавної власності, здійснюється органом управління залізничним транспортом - Державною адміністрацією залізничного транспорту України (далі - Укрзалізниця), підпорядкованим Міністерству інфраструктури України. Укрзалізниця діє на підставі Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 262і.

Виключно до компетенції Укрзалізниці, яка здійснює функції господарюючого суб'єкта належить управління процесом перевезень у внутрішньому і міжнародному сполученнях, а також регулювання виробничо-господарської діяльності у сфері організації і забезпечення цього процесу залізницями, підприємствами, установами та організаціями, які Укрзалізниця проводить централізовано.

Основною організаційною ланкою на залізничному транспорті є залізниця. Створення, реорганізація, ліквідація та визначення територіальних меж залізниць, призначення і звільнення їх керівників здійснюються рішеннями Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства транспорту України. В Україні діють шість залізниць - Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна, Придніпровська.

Повноваження, права та обов'язки залізниць визначаються Законом "Про залізничний транспорт", їх статутами.

Створення, реорганізація та ліквідація підприємств, установ і організацій, які входять до складу залізниць, затвердження їх статутів (положень), а також укладання контрактів (трудових договорів) з їх керівниками здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством України, а також статутами залізниць.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>