Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Менеджмент arrow Операційний менеджмент
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розміщення виробничих і сервісних об'єктів

Основні положення даного питання розкриті у підручнику Л. Гелловей 114, с.92-101]. Ключові чинники, що визначають вибір місця розташування проектованої операційної системи викладено у підручниках СумецьО.М. [43, с. 100-121], О.Л. Яременко, A.M. Сумець [54, с. 70-89]. У підручнику Чейза P., Еквілайна Н., Я кобса Р. [52] ретельно розглянуто концепції та методи розміщення виробничих об'єктів. Особливий наголос зроблено на розміщенні сервісних об'єктів, оскільки рішення з дислокації операційної системи належать до стратегічних. Вивчаючи дане питання слід звернути увагу насамперед не критерії розміщення виробничих об'єктів.

Розміщення виробничих об'єктів є загальною проблемою як для нових, так і для вже існуючих виробництв, причому в досягненні успіху вирішальну роль грає планування. При розміщенні виробничих і сервісних об'єктів компанії керуються різними критеріями, обумовленими вимогами конкуренції.

Слід зазначити, що найважливішим перед проектним документом служать "техніко-економічні обґрунтування" (ТЕО) доцільності і господарської необхідності проектування і будівництва підприємств (споруд), що розробляються на основі відомих принципів розміщення виробництва: енергоємних, сировинних, трудомістких, споживчих й інших "розміщенських" факторів.

На макрорівні розглядаються наступні фактори:

Демографічні й економічні фактори, що впливають на розмір і розвиток основних ринків збуту продукції.

> Джерела і втрати з доставки сировини і матеріалів.

> Кількість і якість трудових ресурсів.

> Наявність достатньої кількості енергії і води.

> Політична стабільність (країни, регіону).

^ Податкова, політика і заохочення економічного розвитку.

> Питання захисту навколишнього середовища.

> Вартість земельної ділянки і будівництва.

> Умови проживання (клімат, система освіти, медичного обслуговування, культура, відпочинок, злочинність).

До основних факторів на мікрорівні відносяться:

  • 1. Обмежувальні норми на розвиток, сумісність з об'єктами, по-сусідству.
  • 2. Розмір, конфігурація, рельєф й інші технічні аспекти площадки.
  • 3. Наявність кращого транспорту.
  • 4. Обсяг транспортних перевезень у клієнтів, під'їзди.
  • 5. Наявність і вартість енергопостачання й інших послуг, у тому числі пожежної охорони і видалення відходів.
  • 6. Зовнішній вигляд площадки (відповідає чи не відповідає, характеру підприємства).
  • 7. Близькість до житлових масивів й інших об'єктів, необхідних для працівників.
  • 8. Місце розташування конкурентів, особливо підприємств роздрібної торгівлі чи з надання послуг.

Тут необхідно зупинитися більш докладно на деяких найважливіших з перерахованих факторах (див.таблб.4.).

Для багатьох підприємств при вирішенні питання про місце розташування домінуючим часто виявляється який-небудь один фактор, що і вирішить питання дислокації підприємства. При наявності декількох рівнозначних за важливістю факторів застосовують різні існуючі методи вибору, наприклад, матрицю рішень (платіжна матриця) чи методи бальних оцінок, експертний аналіз.

Таблиця 6.4. Основні фактори розміщення виробництва

Близькість до споживачів

Близькість до ринку набула особливого значення через зростання відповідальності перед споживачем. Саме ця близькість дозволяє швидко поставляти товари. Крім того, близьке розташування виробництва і споживання гарантує, що інтереси споживачів будуть швидше враховані при створенні нових видів товарів. Основою для прийняття рішень за цим критерієм служать дані про характер населення.

Діловий клімат

Сприятливий для фірми діловий клімат може включати порівнянну по масштабі підприємницьку діяльність, присутність компаній, що працюють у тій же галузі, а у випадку закордонного розміщення - присутність інших іноземних компаній. Крім того, успіх визначається наявністю належного законодавства в сфері бізнесу, підтримкою підприємницької діяльності місцевими органами управління, надання субсидій, податкових пільг.

Загальні витрати

Ціль розміщення складається у виборі місця з найнижчими загальними витратами. У них включають регіональні витрати і внутрішні і зовнішні витрати розподілу. Регіональні витрати складаються з вартості землі, споруджень, оплати робочої сили, податків і енергетичних витрат. До того ж існують скриті витрати, що важко піддаються облікові. До них відносяться:

  • o надмірне переміщення матеріальних ресурсів між різними посередниками до кінцевого споживача
  • o послаблення зворотної реакції споживача через переміщення ринку споживання.

Інфраструктура

Життєво необхідна наявність розгалуженої транспортної системи (автомобільного, залізничного, морського й авіаційного транспорту), а також забезпечення потреб в і електроенергії і телекомунікація. Готовність місцевого керівництва інвестувати в сучасну інфраструктуру також може , симулювати вибір конкретного місця розташування виробництва

Якість професійної підготовки робочої сили

Освітній і професійний рівні місцевих працівників повинні відповідати вимогам компаній, причому навіть ще важливіше і готовність і здатність до навчання.

Постачальники

Наявність високопрофесійної конкурентоздатної мережі постачальників - одна з умов розміщення. Близькість підприємств головних постачальників також дозволяє використовувати методи організації виробництва з неповним завантаженням виробничої потужності.

Місцезнаходження інших об'єктів компанії.

Розташування інших підприємств або центрів розподілу цієї ж компанії може вплинути на вибір місця розташування нового відділення компанії. У цьому контексті асортимент і обсяг продукції, що випускається, тісно пов'язані з рішенням про розміщення.

Зони вільної торгівлі

Зони іноземної торгівлі усередині країни, названі зонами вільної торгівлі, - це звичайно закриті регіони (що знаходяться під наглядом митної служби), у яких товари іноземного виробництва продаються без звичайних митних формальностей. В даний час у США існує близько 170 зон вільної торгівлі. Такі спеціальні зони існують і в інших країнах. У зонах вільної торгівлі підприємці можуть використовувати імпортні комплектуючі в готових виробах і одержувати відстрочку по виплаті митних зборів до моменту доставки виготовленої продукції в країну - споживач.

Політичний ризик

Швидко мінливі геополітичні обставини в багатьох країнах надають нові можливості. Але тривале проведення реформ, що спостерігається в багатьох країнах, надзвичайно затрудняє ухвалення рішення на користь розміщення в цих регіонах. На рішення про розміщення впливає політичний ризик як у країні розміщення, так і в країні-донорі

Державні бар'єри

В даний час у багатьох країнах законодавчо зняті бар'єри на вхід у галузь і на розміщення виробництв. Але, разом з тим, при плануванні розміщення варто враховувати багато неюридичних і культурних бар'єрів.

Торговельні союзи

3 ратифікацією Угоди про вільну торгівлю в Північній Америці (NAFTA) стало ще на один торговельний союз більше. Такі угоди впливають на рішення про розміщення як у країнах, що підписали цю угоду, так і за їхніми межами. Фірми звичайно розміщають або пере розміщають свої підрозділи в межах країн цього союзу, щоб скористатися перевагами нових ринків або більш низькими загальними витратами, що стали можливі завдяки даній торговельній угоді. Інші компанії (не ввійшли в даний союз) приймають рішення про своє розміщення в країнах - членах союзу з урахуванням необхідності конкурувати на новому ринку. Як приклади можна привести розміщення різних японських підприємств автомобільної промисловості в Європі до 1992 року, а також прихід у Мексику багатьох комунікаційних компаній і компаній, що роблять фінансові послуги, після підписання угоди NAFTA.

Екологічні вимоги

При ухваленні рішення про розміщення варто враховувати вплив деяких галузей промисловості на оточуюче середовище. Крім відчутних фінансових наслідків, це впливає на взаємини з місцевим населенням.

Країна споживач

Зацікавленість країни - споживача в розміщенні іноземного підприємства на її території с невід'ємною частиною розглянутого процесу. При цьому істотне значення має також освітній рівень місцевого населення і якість життя.

У процесі самостійного вивчення студентам важливо звернути увагу на методи розміщення промислових підприємств(див. табл.. 6.5).

Таблиця 6.5. Методи розміщення промислових підприємств

Методи розміщення промислових підприємств

Для кращого розуміння методів розміщення промислових підприємств студентам слід розглянути приклад рисунку 6.3., що представляє собою набір рішень, які повинна прийняти компанія при виборі місця розташування підприємств [21, с. 87].

Для того, щоб підкріпити, і так би мовити, насичати, набуті теоретичні знання фактологічним матеріалом, має сенс опрацювати інформацію, вміщену у "вставках" у підручнику Р. Чейза, Н. Еквілайна, Р.Ф.Я кобза, що мають назви "Как АМ/РМ International выбирает свои участки "," Mercedes - Benz останавливает свой выбор на Вэнсе, штат Алабама", а також ознайомитися з ситуацією для аналізу "Головоломка по размещению предприятия за рубежом" [52, с. 302,303,311 -314]. Ця ситуація орієнтована на пошук стратегії топ-менеджерами.

Схема вибору місця для будівництва заводу компанії ХУZ

Рис 6.3. Схема вибору місця для будівництва заводу компанії ХУZ

Слід зауважити, на існування одного з підходів, направлених на комплексне прийняття рішень щодо розміщення промислових підприємств - аналітична модель Дельфі [9, с. 23-28].

Під час опрацювання даного питання слід також зважувати на основні пре ваги централізованого та децентралізованого розміщення операційних систем [54, с. 96-99] (табл. 6.6.).

Таблиця 6.6. Переваги розміщення підприємства

Переваги розміщення підприємства

Переваги розміщення підприємства

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>