Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Мова ділових паперів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Відмінювання числівників

Числівники один, одна, одне (одно) в називному відмінку мають форми коротких прикметників. У середньому роді паралельно вживаються дві форми: одне й одно.

1. Числівники від п'яти до десяти, від одинадцяти до двадцяти, тридцять, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят відмінюються за таким зразком:

а

п ять

сімнадцять

р.

п яти (п ятьох)

сімнадцяти (сімнадцятьох)

д.

п яти (п ятьом)

сімнадцяти (сімнадцятьом)

3.

п 'ять (п 'ятьох)

сімнадцять (сімнадцят ьох)

о.

п ятьма (п 'ятьача)

сімнадцятьма (сімнадцятьома)

м.

на п яти (п 'ятьох)

на сімнадцяти (сімнадцятьох)

Н.

// 'ятдесят

Р.

п 'ятдесяти (п ятдесятьох)

д.

п 'ятдесяти (п ятдесятьом)

3.

п ятдесят (п ятдесятьох)

о.

п 'ятдесят ьма (п ятдесятьома)

м.

на п 'ятдесяти (п ятдесятьох)

Зшпвм 'я тай те:

 • o в усіх відмінках, крім називного, маємо паралельні форми. У всіх складних числівниках на -дня? ь, -лесят -відмінюється тільки друга частина:
 • o у числівниках одинадцять, чотирнадцять

наголошується склад-на-, на відміну від російської мови. Але у знахідному відмінку - наголос на закінченні -ох: одинадцятьох, чотирнадцятьох:

 • o у числівниках шість, сім, вісім при відмінюванні відбувається чергування і з с, о: шести, семи, восьми.
 • 2. Числівники сорок, дев'яносто, сго в усіх відмінках, крім називного й знахідного, мають закінчення -а (сорока, дев 'яноспш. ста!.
 • 3. Складні числівники на визначення сотень відмінюються за зразком:

Н. двісті триста п'ятсот

Р. двохсот трьохсот п 'ятисот

Д. двомстам трьомстам п'ятистам

 • 3. двісті триста п'ятсот (п'ятисот)
 • (двохсот) (трьохсот)

О. двомастами трьомастами п'ятьмастами

ін ятьамастами) 14. (на) двохстах (на) трьохстах (на) п'ятистах

Числівник чотириста відмінюється як триста. Числівники шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот відмінюються як и'иІСОІ.

У цих числівниках відмінюються обидві складові частини і пишуться вони разом.

У числівниках п'ять, шість, дев'ять, десять та в усіх числівниках на -лпять зберігається пом'якшення після кінцевого приголосного т. Усередині такого складного числівника пом'якшення після т немає. Наприклад: п 'ятсот, п ятдесят, шістсот, п ятнадцять, дев 'ятсот. Але в орудному відмінку в числівниках: три, п'ять, шість, дев'ять, десять зберігається пом'якшення кінцевого приголосного основи. Наприклад: трьома, п я тьма (п ятьома), шістьма (шістьома}. Зберігається пом'якшення в усіх числівниках на -дцять в орудному відмінку: дванадцятьма (дванадцятьома), дев'ятьма (дев'ятьома), шістнадцятьма (шістнадцятьома).

4. У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини:

Н. триста вісімдесят сім

Р. трьохсот вісімдесяти (вісімдесятьох) семи (сімох)

Д. трьомстам вісімдесяти (вісімдесятьом) семи (сімом)

3. триста (трьохсот) вісімдесят (вісімдесятьох) сім (сімох)

О. трьомастами вісімдесятьма (вісімдесятьома) сьама (сімома)

М. (на) трьохстах вісімдесяти (вісімдесятьох) семи (сімох).

 • 5. У складених порядкових числівниках відмінюється лише останнє слово: дев'ять тисяч п'ятсот третій - ...третього (третіх), третьому (третім), третього (третіх), третім (третіми), на третьому (третіх).
 • 6. У дробових числівниках чисельник відмінюється як кількісний числівник, знаменник - як порядковий: дві п'ятих, двом п'ятим, двома п 'ятими; три десятих, трьом десятим, трьома десятими і т. д.
 • 7. Неозначені числівники багато, небагато, кілька, декілька - відмінюються як числівники п'ять, шість (але без паралельних форм):

Н. кілька, декілька, багато

Р. кількох, декількох, багатьох >

Д. кількам, декільком, багатьом

1 II. або Р.

О. кількома, декількома, багатьма

М. (на) кількох, декількох, багатьох

8. Збірні числівники обидва, обидві відмінюються у непрямих відмінках так: обох, обом, обома, (на) обох.

Збірні числівники двоє, троє, п'ятеро та ін. - - у непрямих відмінках мають форми кількісних числівників (два. три. п 'ять).

Вправи:

 • 1. Провідміняйте (на свій вибір) по два простих, складних та складених числівники.
 • 2. Провідміняйте складені кількісні числівники: вісімсот сімдесят шість, сімсот шістдесят вісім, шістсот

вісімдесят сім

3. Провідміняйте складені порядкові числівники: триста сорок п'ятий, чотириста дев'яносто третій, дев'ятсот

двадцять перший, п'ятдесят восьмий

4. З поданими словосполученнями складіть речення, поясніть, у значенні яких частин мови виступає числівник один:

йшли один за одним; один брокер; одне підприємство; сидить один; одні слова; один на двох; в одному місті; один помножити на нуль; схожі одна на одну; одним поїздом: один день; один одному; одно-однісіньке

5. Перекладіть українською мовою. С IX по XIII в. Киев - важнейший и крупнейший центр

культуры восточных славян. В нем впервые появилась письменность, начато регулярное летописание, основаны первые библиотеки и школы, сооружены монументальные постройки: Десятинная церковь, Софийский собор, Золотые ворота, княжеские дворцы, украшенные мозаиками и фресками. Руками киевских златокузнецов созданы замечательные образцы прикладного искусства (газ.).

Вокруг Верхней лавры вместо деревянной ограды Д. В. Аксамитов возвел каменные стены с четырьмя башнями

 • - Кушника, Онуфрия (Палатной), Часовой (І698-І70І), Малярной (начало XVIII в.) и тремя церквями- Вознесенской (1695- 1698), Феодосиевской и Больничного монастыря (1696). Длина стен достигала 1190 м, толщина - около 3 м, высота
 • - 7м (История Киева).

Використання термінів

Підприємець - людина, яка усвідомлює можливості, шо відкриваються в даних економічних умовах, і створює підприємство або бізнес, управляє ним і бере на себе всі пов'язані із цим ризики.

Підприємництво - форма діяльності у сфері виробництва товарів і надання послуг із метою отримання прибутку.

Підприємство - реальне підприємство (включаючи землю і капітал), яке виконує одну чи більше функцій у виробництві (виготовленні й збуті) товарів і послуг.

Планування - формальна процедура, спрямована на збільшення збуту і прибутків фірми, складається зі стратегічного планування і планування маркетингу.

Податковий клин - такі податки, як непрямі податки на бізнес та на заробітну плату, шо їх фірми відносять на рахунок витрат виробництва і які входять у ціну готової продукції.

Податок - установлений державою обов'язковий збір, який сплачують юридичні й фізичні особи.

Податок на додану вартість - податок на різницю між вартістю проданих підприємством товарів і вартістю товарів, придбаних в інших підприємств.

Податок на прибуток - податок, який стягується у відсотковому обчисленні з прибутку, шо обкладається податком.

Посередник - особа, фірма чи організація, які стоять між виробниками і споживачами, сприяючи їхньому спілкуванню.

Послуги - результат невиробничої діяльності підприємства, спрямований на задоволення певних потреб людини.

Приватизація - перехід державної власності у власність приватних осіб.

Приватна фірма - некооперована компанія, яка належить одній особі.

Фірма - підприємство, яке має права юридичної особи.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші