Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Казначейська система
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Казначейські операції

Органи казначейства Франції проводять операції з коштами державного та місцевих бюджетів, операції, пов'язані з випуском і реалізацією державних цінних паперів, погашенням і обслуговуванням боргових зобов'язань держави тощо.

Казначейські операції включають дії, пов'язані з:

 • - забезпеченням державних і муніципальних кас грошовими коштами;
 • - обліком та отриманням векселів і облігацій, випущених на користь держави та органів місцевого самоуправління;
 • - управлінням коштами, що вкладені кореспондентами, та здійсненням операцій за ними;
 • - випуском, конверсією, управлінням і погашенням позик та інших державних зобов'язань.

Казначейські операції здійснюються державними казначеями: самостійно, за розпорядженням розпорядника, або на прохання третьої компетентної особи. Операції проводяться згідно з їх характером у повному обсязі.

Операції щодо зарахування доходів та здійснення видатків проводяться на бюджетних рахунках. Зарахуванню підлягають суми надходжень без співставлення доходів з видатками.

Доходи державних установ включають надходження від податків, мита, митних зборів та інших джерел, встановлених законодавством чи судовими рішеннями. Розрахунки здійснюються шляхом внесення готівкою, чеками, банківськими або поштовими векселями, а також внесками або переказами на один із рахунків, відкритих на ім'я органу державного казначейства.

Боржники можуть також розраховуватися цінними паперами або наданням послуг у натуральній формі. Вони мають право, якщо це передбачено установчими документами, розраховуватися комерційними векселями або облігаціями, що забезпечені дорученнями. Примусове стягнення дебіторської заборгованості здійснюється через пред'явлення документа, що має виконавчу силу.

Видатки державних установ повинні бути передбачені у їх бюджеті та відповідати чинному законодавству. Оплата боргів державною установою здійснюється на підставі розпорядження розпорядника щодо проведення видатків. Розрахунки за видатками проводяться шляхом виплати готівкою, чеками, поштовим або банківським переказом. Деякі видатки дозволяється здійснити державними цінними паперами, комерційними векселями або іншими засобами, передбаченими законодавством.

Усі проведені операції повинні бути підкріплені відповідними підтверджуючими документами. Обґрунтуванням казначейських операцій можуть бути:

 • - договірні сертифікати або відомості про можливість зміни сальдо;
 • - чеки, платіжні ордери або розпорядження про переказ, видані власниками депозитних рахунків;
 • - документи (позикові або зобов'язуючі), що підтверджують право кредитора чи отримувача.

Документи, що забороняють оплату рахунків, повинні бути надані державному казначею, який здійснює видатки. Державний казначей має право призупинити оплату в разі виявлення порушень і інформує про це розпорядника.

Кореспондентами казначейства є установи і приватні особи, які зберігають свої кошти в казначействі й дають дозвіл здійснювати всі операції через бухгалтерів казначейства. Кожен кореспондент може мати в казначействі тільки один рахунок.

Територіальні органи влади і державні установи повинні здати в казну всю готівку. Правом управляти коштами казни наділені державні казначеї.

Підбір кадрів та управління персоналом у системі казначейства

Виконання функціональних завдань щодо мобілізації державних доходів, оплати видатків держави і державних органів, управління фінансовими ресурсами і державним боргом покладається на окремі категорії службовців. Розрізняють такі категорії службовців:

 • - категорія А - державні службовці, які мають ступінь ліценціата (licence), в обов'язки яких входить розробка стратегії і виконання управлінських функцій;
 • - категорія В - державні службовці, які мають атестат про середню освіту, до завдань яких входить здійснення оперативних управлінських функцій; - категорія С - державні службовці, які мають диплом про середню професійну освіту і є в основному виконавцями. Залежно від встановлених категорій та функціональних обов'язків державні службовці можуть працювати на відповідних посадах у системі державного казначейства.

Діяльність зазначених категорій службовців регламентується відповідними нормативними документами і передбачає дотримання конкретних обов'язків. В інструкціях, службових записках службовцям роз'яснюють умови виконання покладених на них завдань, поширюють положення професійної етики як сукупність правил і обов'язків, які визначають професію казначея.

Зважаючи на те, що функції службовців Державного казначейства спрямовані на службу інтересів всього суспільства, на них покладаються такі обов'язки:

 • - виконання службових обов'язків, що передбачає обов'язкову присутність службовця на роботі; якісне й ефективне виконання ним покладених на нього завдань в інтересах клієнта; повна посвята себе виконанню своїх функцій, що виключає можливість сумісництва посад; - дотримання обов'язку ієрархічного підпорядкування, що гарантує ефективне функціонування служби;
 • - порядність та інформування вищестоящого керівництва та відповідні органи про правопорушення та зловживання в системі казначейства.

Разом з тим вимоги професійної етики казначея передбачають дотримання ним службової таємниці та професійної стриманості, спрямованих на захист інтересів приватних осіб. Повага інтересів громадян передбачає також дотримання державними службовцями безпристрасності, неупередженості та нейтралітету в процесі виконання ними своїх функціональних обов'язків.

Слід зазначити, що ні досвід, набутий службовцями за час їх роботи у тому чи іншому підрозділі, ні досконале знання та дотримання ними правил, яких вони старанно дотримуються, не є гарантією від здійснення ними помилок. Час від часу службовці можуть чинити різні дисциплінарні проступки, такі як: розкрадання грошових коштів, невиконання податкових зобов'язань по декларуванню доходів і несплаті податків, недотримання режиму роботи чи допущення професійної халатності.

Аналіз дисциплінарних справ за останні роки переконливо доводить, що майже у 90% випадків порушення службовцями правил спостерігається після одинадцяти років служби. Недотримання службовцем правил професійної етики, порушення ним дисципліни тягне за собою накладання відповідних санкцій. Тому нагадування службовцям правил професійної етики упродовж всього терміну служби незалежно від їх чину та стажу роботи стає очевидним та необхідним.

Для ефективного функціонування системи казначейства велику увагу Головне управління приділяє якісному підбору кадрів та ефективному управлінню персоналом. Про популярність професії казначея та важливість виконуваних ним функцій свідчить кількість бажаючих працювати у системі казначейства: в середньому на 2 тис. щорічно наявних вакансій поступають заявки від 85 тисяч кандидатів. Така кількість претендентів дозволяє відібрати талановитих та відданих своїй справі працівників.

Далі після підбору кадрів відбувається їх подальша професійна підготовка, яка повинна забезпечити досягнення працівниками певного професійного рівня, а також можливість його підвищення. Система професійної підготовки казначеїв у Франції традиційно складається з таких взаємодоповнюючих складових, як:

 • - початкова професійна підготовка працівників, що почали працювати в органах казначейства;
 • - підвищення кваліфікації вже працюючих спеціалістів;
 • - підготовка до конкурсу осіб, які бажають просунутися по службовій драбині.

Професійною підготовкою кадрів для системи казначейства займається Національна школа казначейства, яка постійно реорганізується до потреб підготовки висококваліфікованих фахівців. Значні зусилля у процесі підготовки кадрів спрямовуються як на збільшення числа штатних викладачів Національної школи казначейства, так і на педагогічну підготовку викладачів, одночасно зайнятих на державній службі. В департаментах призначаються радники з питань професійної підготовки, в кожному регіоні - відповідальні за навчання.

Чимала роль у професійній підготовці казначеїв відводиться посиленню ролі керівних органів щодо розробки стратегії управління та організації життєдіяльності колективу. Керівництво розробляє та поширює серед службовців хартію професійної підготовки, що являє собою документ, який регламентує обов'язки керівництва, а також права та обов'язки службовців з метою забезпечення однакових можливостей доступу до навчання і налагодження соціального діалогу. А спеціально розроблена комп'ютерна програма дозволяє відслідковувати подані працюючими заявки на навчання, здійснювати контроль та складати звітність про професійну підготовку кадрів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші