Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Екологія arrow Екологічне управління
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Міжнародні аспекти зміцнення потенціалу місцевих громад

Зміцнення потенціалу місцевих громад потрібно здійснювати через і ос­воєння традиційних знань, уявлень, методів гармонізації життєдіяльності. Крім того, щоб забезпечити збалансований розвиток них громад, слід:

 • • створювати, за необхідності, механізми для зміцнення активної учас­ті місцевих громад у розробці на національному рівні політики, законів і програм, пов'язаних із раціональним використанням природ­них ресурсів, іншими процесами в галузі збалансованого розвитку;
 • • залучати місцеві громади на національному іі місцевому рівнях у про­цес впровадження стратегії в галузі гармонійній життєдіяльності, раціонального використання і збереження природних ресурсів та інших відповідних програм, які реалізуються сприяння впровад­женню стратегій забезпечення збалансованою розвитку:

Необхідною передумовою нарощення потенціалу миневих громад і міжнародна співпраця, посилення контролю над власними землями . згідно з національним законодавством, забезпечення більш самостійною використання своїх ресурсів, розширення участі в прийнятті рішень, то їх стосу­ються, у галузі розвитку, а гаком участі у створенні охоронних територій або управлінні ними.

Уряд має вжити такі заходи для посилення потенціалу місцевих громад:

 • • розглянути питання про ратифікацію і застосування на практиці існу­ючих міжнародних конвенцій, що стосуються корінних паролів і місцевих громад;
 • • прийняти або змінній н відповідну політику і (або) правові докумен­ти, що забезпечували б захист інтелектуальної и культурної власності місцевих громад та їхнє право на збереження екосистем і традицій на основі місцевих звичаїв, що складися історично.

Спираючись на активну участь місцевих гро­мад, уряду слід вживаю и ходи щодо забезпечення поширення їхніх цінностей, поглядів і знань, у то­му числі унікального внеску жіночої частини місцевих гро­мад. У процесі впровадження принципів збалансованою розвитку, зокрема місцевих гро­мад, уряд також має забезпечити:

 • • надання інформації і залучення місцевих громад до консультації участь у підготовці рішень на національному рівні, особливо в тому, що стосується спільних зусиль у регіональному і міжнарод­ному масштабах, підготовку стратегій, що базуються на місцевих ініціативах;
 • • надання місцевим громадам технічної й фінансової допомоги на впровадження програм зміцнення потенціалу їх самостійного збалан­сованого розвитку;
 • • посилення програм у науково-дослідній сфері й у галузі освіти, що спрямовані на: а) забезпечення глибшого розуміння знань і досвіду місцевих громад у галузі охорони і раціонального використання місцевого природного потенціалу, їх застосування для розв'язання сучасних завдань розвитку; б) підвищення ефективності використан­ня природних ресурсів шляхом впровадження і поширення прийнят­них нових технологій;
 • • співробітництво під час впровадження стратегій у галузі раціонально­го використання і збереження природних ресурсів, досягнення етно-ландшафтної рівноваги, гармонізації життєдіяльності.

Місцевим громадам притаманний історичний зв'язок зі своїми земля­ми. Поняття "земля" охоплює і навколишнє середовище територій, на яких традиційно проживають відповідні народи. Корінні народи і місцеві грома­ди становлять вагомий відсоток загального населення. Протягом століть формувались і передавались від покоління до покоління цілісні традиційні уявлення про землі, природні ресурси, навколишнє середовище.

Корінні народи і місцеві громади мають повною мірою користуватися правами людини та основними свободами, не стикаючись при цьому з перешкодами чи дискримінацією. На жаль, під впливом економічних, соціальних та історичних чинників складається тенденція до обмеження можливостей повноцінної участі місцевих громад у діяльності із забезпечен­ня збалансованого розвитку на власних землях. Враховуючи взаємозв'язок між станом природного середовища, розвитком і культурою, соціальним, економічним і фізичним благополуччям корінних народів, у межах на­ціональних і міжнародних дій із забезпечення екологічно безпечного і зба­лансованого розвитку слід сприяти підвищенню ролі в цих діях корінних народів і місцевих громад, а також визнавати і посилювати цю роль.

За всебічного співробітництва з місцевими громадами зусилля слід спрямовувати на досягнення таких цілей:

 • • покладення початку процесу підвищення ролі місцевих громад шля­хом вдосконалення і гармонізації національного законодавства;
 • • визнання необхідності захисту земель місцевих громад від видів діяльності, що є екологічно небезпечними або (на думку корінних народів, яких це стосується) неприйнятними в соціальному й куль­турному плані;
 • • визнання значущості місцевих цінностей, традиційних знань і методів заощадливого використання природних ресурсів для забезпечення екологічно безпечного і збалансованого розвитку;
 • • визнання того, що традиційна й пряма залежність від відновлюваних ресурсів, у тому числі отримання сталих урожаїв, як і раніше, зберігає свою істотну значущість для забезпечення культурного, економічного і фізичного благополуччя місцевих громад (гармонійної життєдіяль­ності);
 • • створення і зміцнення національних механізмів врегулювання супе­речок у зв'язку з реформуванням земельних відносин і питаннями, що стосуються заощадливого використання ресурсів;
 • • підтримка альтернативних екологічно обгрунтованих методів вироб­ництва для забезпечення багато варіантності вибору засобів поліпшен­ня якості життя, з тим щоб місцеві громади отримали можливість ефективно брати участь у забезпеченні гармонізації життєдіяльності.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші